nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Bezzasadna reklamacja konsumenta z tytułu rękojmi i związane z nią koszty

Autor: Rafał Stępniewski Data: 19 stycznia 2018

Reklamacje w sklepach internetowych to dość powszechne zjawisko. Dzielimy je na zasadne - przedsiębiorca uznaje roszczenie konsumenta oraz bezzasadne, czyli takie w przypadku, których przedsiębiorca nie widzi powodów, dla których miałby rozpatrzyć je pozytywnie.

Decydując się na odrzucenie reklamacji, przedsiębiorca musi wiedzieć, na kim ciążą związane z nią koszty. Okazuje się, że przepisy w tym zakresie nie są jasno sprecyzowane. Oczywiście istnieją regulacje prawne, stanowisko UOKiK wyrażone w broszurach informacyjnych, czy tez rejestr klauzul niedozwolonych, których analiza może być pomocna w rozstrzygnięciu konkretnego problemu, związanego z kosztami bezzasadnej (odrzuconej) reklamacji, jednak praktyka rodzi wiele wątpliwości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kosztów związanych z bezzasadną reklamacją konsumenta, odwiedź blog Rzetelnego Regulaminu i zapoznaj się z naszym artykułem.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn