nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Gwarancja rozruchowa – czy to pojęcie istnieje w polskim prawie?

Autor: Rafał Stępniewski Data: 13 marca 2018

Co kryje się pod pojęciem gwarancji rozruchowej? I czy jest ona zdefiniowana w polskim prawie? Jak przepisy prawa chronią nabywcę przed zakupem wadliwego towaru?

Gwarancja rozruchowa nie została zdefiniowana w polskim prawie. Jest jedynie terminem funkcjonującym zwyczajowo w handlu i ma charakter dobrowolnego oświadczenia sprzedającego. A to oznacza, że w żaden sposób nie chroni nabywcy przed zakupem wadliwego towaru. Jednakże prawo daje konsumentom/kupującym inne możliwości złożenia reklamacji. Dobrowolna gwarancja udzielona przez gwaranta lub rękojmia zapewniają ochronę w przypadku zakupienia wadliwego towaru.

Artykuł na blogu Rzetelny Regulamin wyjaśni, jak polskie prawo chroni konsumenta i kupującego w przypadku różnych relacji ze sprzedającym. Dowiesz się, jak wygląda zastosowanie przepisów, gdy jesteś osobą fizyczną (konsumentem) lub przedsiębiorcą kupującym towar. Bądź świadomym konsumentem i nie daj się nabierać na hasło „reklamacji nie uwzględniamy”.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn