nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Wsparcie ADO

Poza spełnieniem formalnych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, każdy administrator danych obowiązany jest chronić zgromadzone dane osobowe w codziennym ich przetwarzaniu.

Ochrona danych polega m.in. na stosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, które zminimalizują ryzyko utraty danych osobowych, reagowaniu na incydenty mające wpływ na bezpieczeństwu danych osobowych, jak również zapewnieniu odpowiedniego poziomu wiedzy osób, które przetwarzają dane osobowe.

W zakres usługi wchodzi:

  • wsparcie podczas nadzorowania bieżących procesów przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
  • pomoc w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych,
  • doradztwo w zakresie wzorów dokumentów pod kątem właściwej realizacji obowiązków informacyjnych względem osoby, której dane osobowe dotyczą,
  • szkolenie pracowników administratora danych z zakresu ochrony danych osobowych,
  • świadczenie konsultacji oraz opinii w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych,
  • opracowanie rejestru przetwarzania danych osobowych i późniejsza jego aktualizacja,
  • wsparcie podczas kontaktów lub kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz także