nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Wsparcie IOD

Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych każdy administrator danych ma możliwość powołania w ramach firmy administratora bezpieczeństwa informacji. Funkcję może pełnić konkretna osoba fizyczna, spełniająca wymogi wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji nie jest obowiązkiem, ale przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Przepisy określają konkretne zadanie, które każdy administrator bezpieczeństwa informacji obowiązany jest wykonywać.

 

W zakres usługi wchodzi:

  • przygotowanie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • wsparcie podczas przeprowadzania przez inspektora ochrony danych sprawdzeń w oparciu o przygotowany plan,
  • wsparcie podczas przygotowania raportów dla administratora danych z przeprowadzonych sprawdzeń,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji wymaganej przepisami (polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym),
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych,
  • prowadzenie rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych z podmiotami trzecimi,
  • świadczenie konsultacji oraz opinii w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

Zobacz także