WDROŻENIA I DOSTOSOWANIA DZIAŁALNOŚCI

wystawione przez

do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

przez firmę

MJK Spektrus Sp. z o.o.

adres: ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,, 00-116 Warszawa
NIP: 1070028754

Poświadczamy, że firma dokonała wdrożenia RODO tj. przeprowadziła analizę ryzyka, utworzyła procedury i procesy mające na celu zabezpieczenie danych osobowych swoich klientów, kontrahentów i pracowników.

28.02.2019 - 23.01.2024
Okres ochrony prawnej
Prezes Zarządu Rzetelna Grupa sp. z o.o.