nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO

 • Jak oceni ryzyko naruszenia praw lub wolnoci osb fizycznych na wypadek stwierdzenia naruszenia

  Jak ocenić ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych na wypadek stwierdzenia naruszenia?

  Data: 9 października 2019 Autor: Katarzyna Grum
  Administrator, który dostał informację o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych ma obowiązek przeprowadzenia analizy w celu stwierdzenia, czy doszło do naruszenia praw i wolności osób których dane dotyczą. Jak prawidłowo przeprowadzić taką analizę, aby trafnie ocenić ryzyko?  więcej
 • Najczciej popeniane bdy podczas zgoszenia narusze

  Najczęściej popełniane błędy podczas zgłoszenia naruszeń

  Data: 30 września 2019 Autor: Katarzyna Grum
  Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych to obowiązek administratora. W zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka naruszenia dóbr i wolności osób, których dane dotyczą administrator musi zgłosić incydent do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak przy zgłaszaniu naruszeń często występują błędy, które niejednokrotnie utrudniają szybką reakcję i podjęcie odpowiednich działań. więcej
 • O jakich naruszeniach ochrony danych osobowych trzeba powiadomi Prezesa UODO

  O jakich naruszeniach ochrony danych osobowych trzeba powiadomić Prezesa UODO?

  Data: 24 września 2019 Autor: Katarzyna Grum
  Naruszenia ochrony danych osobowych mogą być różne i mogą nieść za sobą różne skutki. Od wagi incydentu zależy, kogo należy powiadomić w pierwszej kolejności oraz jakie kroki dalej podjąć. W artykule skupimy się na naruszeniach, o których należy koniecznie powiadomić Prezesa UODO. więcej
 • Kara dla Morelenet za naruszenie zasady poufnoci

  Kara dla Morele.net za naruszenie zasady poufności

  Data: 23 września 2019 Autor: Dorota Kraskowska
  Urząd Ochrony  Danych Osobowych nałożył na Morele.net karę finansową w wysokości 2,8 mln zł za to, że dane 2,2 mln klientów sklepu dostały się w niepowołane ręce. Spółka nie zgadza się z decyzją UODO i zapowiada złożenie odwołania. więcej
 • Czy pracodawca moe sprawdzi trzewo pracownika alkomatem

  Czy pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika alkomatem?

  Data: 18 września 2019 Autor: Dorota Kraskowska
  Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem — Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poparło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników. więcej
NASTĘPNA
Prawo konsumenckie 2020
Prawo konsumenckie
RODO Magazyn
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO