nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO

 • Monitoring wizyjny w zakadzie pracy jako forma przetwarzania danych osobowych

  Monitoring wizyjny w zakładzie pracy jako forma przetwarzania danych osobowych

  Data: 18 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy nie było dotąd wprost uregulowane w przepisach prawa. Dostosowanie przepisów krajowych do RODO zobligowało polskiego ustawodawcę do unormowania również tego obszaru. Nowelizację kodeksu pracy w zakresie dodania przepisów dotyczących kontrolowania pracowników za pomocą kamer oraz systemów informatycznych wprowadzono na podstawie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy o monitoringu wizyjnym w zakładzie pracy weszły w życie 25 maja 2018 roku.

  więcej
 • Monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu pracownikw

  Monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu pracowników

  Data: 16 października 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Monitorowanie pracowników – zarówno za pomocą kamer, jak i systemów informatycznych – dotychczas stanowiło obszar nieuregulowany w polskich przepisach prawa. RODO przyspieszyło temat unormowania tego obszaru przez polskiego ustawodawcę. Wraz z RODO weszła w życie polska ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzająca m.in. nowelizację przepisów prawa pracy. Kodeks pracy został rozszerzony o regulację odnoszącą się do monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz innych form monitoringu pracowników.

  więcej
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz 2

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz. 2

  Data: 09 października 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu na temat rekomendacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. Poprzedni tekst dotyczył dwóch obszarów: etapu poszukiwania pracy i rekrutacji. Teraz skupimy się na trzecim obszarze – procesie zatrudniania.

  więcej
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz 1

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy cz. 1

  Data: 08 października 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał 4 października br. poradnik dotyczący rekomendacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. To bardzo istotny obszar dla każdego przedsiębiorcy. Bez względu na to, w jaki sposób będzie poszukiwał kandydatów do pracy, proces ten zawsze będzie się wiązał z pozyskiwaniem przez niego danych osobowych.

  więcej
 • Dyrektywa policyjna czyli o przetwarzaniu danych osobowych w zwizku z zapobieganiem i zwalczaniem przestpczoci

  Dyrektywa policyjna, czyli o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

  Data: 03 września 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia br. projekt ustawy wdrażający unijną dyrektywę o ochronie danych 2016/680, zwaną policyjną. Jaki jest cel i zakres dyrektywy policyjnej?

  więcej
 • Ocena skutkw przetwarzania komunikat PUODO

  Ocena skutków przetwarzania - komunikat PUODO

  Data: 02 września 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Dnia 24 sierpnia 2018 r. został ogłoszony w Monitorze Polskim pierwszy Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej także jako PUODO) z dnia 17 sierpnia 2018 r. W komunikacie zostały wskazane operacje przetwarzania, które wymagają od administratora przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

  więcej
 • Uprzednie konsultacje z Prezesem Urzdu Ochrony Danych Osobowych

  Uprzednie konsultacje z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Data: 31 sierpnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Obowiązek uprzednich konsultacji ściśle powiązany jest z wynikającym z RODO wymogiem dokonywania przez administratorów oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Uprzednie konsultacje w określonych przypadkach powinny być kolejnym etapem działań administratora po przeprowadzeniu oceny skutków przetwarzania, a jeszcze przed rozpoczęciem nowych procesów przetwarzania danych osobowych.

  więcej
 • Czym jest Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych i jakie ma zadania

  Czym jest Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych i jakie ma zadania?

  Data: 31 sierpnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  25 maja 2018 to data rozpoczęcia nowego etapu prawnej ochrony danych osobowych. W porządku prawnym Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, najbardziej rozpoznawalne jako RODO, zastąpiło dyrektywę 95/46/WE z 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Wraz z reformą przepisów powstał nowy unijny organ doradczy do spraw zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych – Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych.

  więcej
 • Jak wnie skarg do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych

  Jak wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

  Data: 16 sierpnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Skarga do organu nadzorczego stanowi tylko jeden z przewidzianych w przepisach RODO środków ochrony prawnej dla osób, których dane dotyczą. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym, którego kompetencje określa RODO oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: organ nadzorczy, PUODO). Niniejszy artykuł ma pomóc w uporządkowaniu informacji o możliwości wniesienia skargi do PUODO oraz o tym, jak można to obecnie zrobić.

  więcej
 • Zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych

  Zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych

  Data: 25 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Przepisy RODO w powszechnym przekonaniu oznaczają wprowadzenie surowego reżimu w zakresie ochrony danych osobowych, który obciąża przedsiębiorców szeregiem nowych obowiązków. Jednym z takich nowych obowiązków jest zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

  więcej
 • PUODO zamiast GIODO

  PUODO zamiast GIODO

  Data: 24 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Jedną z istotnych zmian wprowadzonych na gruncie krajowego porządku prawnego było zastąpienie z dniem 25 maja 2018 roku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nowym organem, który otrzymał nazwę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co ta zmiana przyniosła w praktyce?

  więcej
 • Jak zorganizowa konkurs pod rzdami RODO

  Jak zorganizować konkurs pod rządami RODO?

  Data: 17 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Cały wachlarz działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorców wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klientów. Po 25 maja 2018 r., od kiedy w całej Unii zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych – realizacja działań promocyjnych kierowanych bezpośrednio do konkretnych osób jest obwarowana dodatkowymi obostrzeniami. Jednym z popularnych działań marketingowych jest konkurs. Jak realizować konkursy zgodnie z prawem, respektując wymogi RODO?

  więcej
 • Jak RODO wpywa na ecommerce

  Jak RODO wpływa na e-commerce?

  Data: 17 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Wprowadzone przez RODO zmiany w istotny sposób dotyczą przedsiębiorców działających w obszarze handlu elektronicznego. O czym powinni pamiętać właściciele e-sklepów w związku z nowymi unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych?

  więcej
 • Wniosek o przeniesienie danych osobowych

  Wniosek o przeniesienie danych osobowych

  Data: 29 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Jedną z wielu nowości, jakie wprowadziło RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jest prawo do przenoszenia danych. Jak powinien wyglądać wniosek osoby, która chce skorzystać z tego prawa i kiedy przeniesienie danych pomiędzy Administratorami jest możliwe?

  więcej
 • Wniosek o sprostowanie danych osobowych

  Wniosek o sprostowanie danych osobowych

  Data: 26 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Zgodnie z RODO każdy Administrator zobowiązany jest do tego, aby zgromadzone przez niego dane były aktualne. Również osoby, których dane dotyczą, mają prawo do zgłoszenia Administratorowi wszelkich nieprawidłowości w danych lub konieczności ich sprostowania. Jak wygląda procedura aktualizacji danych osobowych?

  więcej
 • Tre zgody i obowizki informacyjne wedug RODO

  Treść zgody i obowiązki informacyjne według RODO

  Data: 24 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Jak powinna wyglądać zgoda by była poprawna według przepisów RODO? Kiedy trzeba zbierać zgodę, a kiedy nie. Jakie obowiązki informacyjne trzeba spełnić zbierając dane osobowe.

  więcej
 • Nadawanie upowanie do przetwarzania danych osobowych

  Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych

  Data: 09 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem upoważnionym do wykonywania różnych operacji na danych osobowych może być konkretna firma. Nie oznacza to jednak, że uprawnienia administratora zyskuje automatycznie każdy pracownik danego przedsiębiorstwa. Wymagane jest w tym celu nadanie wybranym osobom odpowiedniego upoważnienia. Operacje na danych osobowych to m.in.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie czy usuwanie danych.

  więcej
 • Czy polityka prywatnoci to dobre miejsce na spenienie obowizkw informacyjnych z RODO

  Czy polityka prywatności to dobre miejsce na spełnienie obowiązków informacyjnych z RODO?

  Data: 02 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  RODO wskazuje, że każdy administrator danych osobowych powinien spełnić tak zwany obowiązek informacyjny. Celem przekazania wymaganych informacji osobie jest uświadomienie jej, kto i w jaki sposób będzie przetwarzał udostępnione przez nią dane. Jakie obowiązki informacyjne mają spełnić administratorzy danych osobowych i w jaki sposób mogą tego dokonać?

  więcej
 • Cel przetwarzania danych osobowych zgodny z prawem

  Cel przetwarzania danych osobowych zgodny z prawem

  Data: 22 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Artykuł 5 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) określa zasady, według których dane osobowe mogą być przetwarzane. Jedna z nich stanowi, że dane poufne mogą być zbierane oraz przetwarzane wyłącznie w konkretnych oraz uzasadnionych przepisami prawa celach (art. 5 pkt 1b). Jakie cele są zatem uznawane przez unijną regulację za legalne przesłanki pozwalające na przetwarzanie danych osobowych?

  więcej
 • Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych wedug RODO

  Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych według RODO

  Data: 20 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Standardy RODO wchodzące w życie 25 maja 2018 r. wypełnią od lat obecną lukę prawną w ustawie krajowej, która nie regulowała do tej pory kwestii podpowierzania danych osobowych kolejnym podmiotom. Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami dla administratorów i podmiotów przetwarzających przez dostosowanie umów do wymogów rozporządzenia. Nieprzestrzeganie przepisów RODO będzie wiązało się m.in. z wysokimi karami pieniężnymi dla obu stron.

  więcej
NASTĘPNA
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
RODO Magazyn