Rzetelna Grupa

Rzetelna Grupa

Rzetelna Grupa jest firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa konsumenckiego, praw autorskich oraz ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży e-commerce, nowoczesnych technologii IT oraz prowadzących szeroko rozumianą działalność w internecie. Rzetelną Grupę tworzą doświadczeni eksperci, radcy prawni, prawnicy oraz menedżerowie, którzy wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu bezpiecznego biznesu, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i najlepszymi praktykami.   Rzetelna Grupa jest współzałożycielem Izby Gospodarki Elektronicznej, której zadaniem jest rozwijanie rodzimego rynku e-commerce.

Przejdź na stronę
Rzetelny Regulamin

Rzetelny Regulamin

Rzetelny Regulamin to platforma certyfikacji sklepów i serwisów internetowych. W ramach Rzetelnego Regulaminu spółka dostarcza przedsiębiorcom, prowadzącym działalność w internecie, kompleksowe usługi prawne wraz z opieką prawną pod kątem zgodności prowadzonego e-biznesu z przepisami prawa, spełnienia obowiązków informacyjnych oraz poszanowania praw konsumenta. Spółka świadczy usługi audytów e-sklepów, zarówno pod kątem przepisów konsumenckich, jak i branżowych, w zależności od asortymentu jaki oferuje e-sprzedawca. Każdy opracowany regulamin jest indywidualnie przygotowany dla konkretnego e-biznesu. Dodatkowym atutem oferowanych rozwiązań jest system ocen i zbierania opinii klientów. Certyfikat Rzetelnego Regulaminu buduje zaufanie, wzmacnia wiarygodność i bezpieczeństwo e-zakupów.

Przejdź na stronę
Rzetelny Prawnik

Rzetelny Prawnik

Rzetelny Prawnik to usługa skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie posiadają w swoich strukturach działów prawnych, ale potrzebują rzetelnych konsultacji i opinii prawnych na najwyższym poziomie. Usługi świadczone są na jasno określonych zasadach w ramach abonamentu, który precyzuje zakres doradztwa i jego koszt. Model usługi zapewnia przedsiębiorcy wsparcie dedykowanego doradcy, indywidualnie opracowywane umowy i dokumenty prawne, a także bezpieczeństwo finansowe. Usługi doradcze w ramach Rzetelnego Prawnika świadczone są m.in. w zakresie prawa: cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych, administracyjnego, pracy, telekomunikacyjnego, konsumenckiego, nieruchomościowego oraz ochrony danych osobowych.

Przejdź na stronę
Rzetelna Umowa

Rzetelna Umowa

Rzetelna Umowa to usługa skierowana zarówno do przedsiębiorców jak i konsumentów, czyli stron wszelkiego rodzaju umów, realizowana za pośrednictwem elektronicznej platformy. Platforma ta umożliwia przedsiębiorcy generowanie dokumentów spełniających obowiązki ustawowe i udostępnianie ich konsumentowi, a konsumentowi przeglądanie i pobieranie dokumentów. Każdy dokument poświadczony jest podpisem elektronicznym uprawnionego reprezentanta Rzetelnej Grupy wraz ze znacznikiem czasu wskazującym kiedy został podpisany. Dzięki temu obie strony mają pewność, że umowa jest ważna i została zawarta zgodnie z aktualnymi przepisami oraz poszanowaniem praw i obowiązków stron. Dodatkowym obszarem w jakim można wykorzystać usługi świadczone w ramach platformy jest kompleksowa ochrona treści i zdjęć prezentowanych na stronach internetowych.

Przejdź na stronę
Dziennik Prawny

Dziennik Prawny

DziennikPrawny.pl to serwis informacyjny poświęcony biznesowi i prawu. Dedykowany jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców. Jest zbiorem aktualnie obowiązujących przepisów i ich interpretacji dotyczących szeroko rozumianego handlu, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie, praw konsumentów i obowiązków sprzedawcy. Serwis to także bogata baza eksperckich publikacji z zakresu prawa konsumenckiego, handlowego, prawa pracy i innych obszarów.

Przejdź na stronę
Rzetelny Konkurs

Rzetelny Konkurs

Rzetelny Konkurs to kompleksowe doradztwo w zakresie organizacji i obsługi konkursów oraz loterii. Eksperci Rzetelnej Grupy wspierają przedsiębiorców na każdym etapie projektu, począwszy od pomysłu, przez zabezpieczenie prawne i techniczne konkursu, zabezpieczenie obsługi uczestników konkursu, kończąc na przyznaniu Certyfikatu Rzetelny Konkurs. Certyfikat podnosi w oczach uczestników wiarygodność konkursu i poczucie bezpieczeństwa. Eksperci Rzetelnej Grupy posiadają licencję Nadzorcy Gier Hazardowych wydaną przez Ministra Finansów.

Przejdź na stronę
Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej

Nasza firma jako jedna ze 100 firm jest współzałożycielem e-Izby – Izby Gospodarki Elektronicznej. Zadaniem e-Izby jest rozwijanie rodzimego rynku e-commerce. Aktywnie udzielmy się w ramach dwóch grup merytorycznych tj. e-legislacja oraz e-edukacja. Inicjatorami pomysłu utworzenia e-Izby są czołowe firmy działające na rynku e-commerce w Polsce, zaczynając od największych sklepów internetowych, poprzez serwisy usługowe po firmy wspierające branżę od strony technologii i marketingu.

Przejdź na stronę