Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO

RODO dotyczy każdej firmy, która przetwarza dane osobowe klientów, kontrahentów oraz pracowników. Twoja firma musi stosować przepisy RODO w praktyce, ale to po Twojej stronie jest wykazanie, że zrobiłeś wszystko adekwatnie do swoich możliwości, ryzyk i niebezpieczeństw, jakie mogą wystąpić w zakresie przetwarzania danych osobowych. RODO daje dowolność w kwestii stosowanych przez ADO środków technicznych i organizacyjnych. Może się to jednak wiązać z wątpliwościami po stronie firmy, czy dobrała odpowiednie środki w celu zabezpieczenia danych osobowych. Mowa tu zarówno o rozwiązaniach IT, jak i o procedurach funkcjonujących w danej firmie.

Kolejną ważną kwestią jest dobór w/w środków adekwatnie do prowadzonej działalności, tak aby nie utrudniały one codziennej pracy i rozwoju biznesu, a jednocześnie były zgodne z RODO.

W ramach usługi świadczymy wsparcie dla firmy, która jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w następującym zakresie:

 • przygotowujemy dedykowaną Politykę Bezpieczeństwa
 • przygotowujemy dedykowaną Instrukcję Zarządzania System Informatycznym
 • przygotowujemy dedykowane formularze: oświadczeń i upoważnień dla pracowników, formularze ewidencji i raportów
 • opracowujemy rejestr czynności przetwarzania
 • opracowujemy ocenę skutków przetwarzania danych osobowych
 • opracowujemy procedury naruszeń bezpieczeństwa
 • opracowujemy procedury postępowania w zakresie spełniania przez ADO żądań osób fizycznych
 • dostarczamy wzór umowy powierzenia danych osobowych adekwatny do rodzajów firm z jakimi współpracuje ADO

Zapytaj o ofertę

Administrator Danych Osobowych

musi mieć możliwość wykazania, że

Przestrzega zasady przetwarzania

 • dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście
 • dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach — ograniczenie celu
 • dane osobowe przetwarzane są adekwatnie i ograniczone tylko do niezbędnego celu — minimalizacja danych

Odpowiednio kontroluje dane osobowe

 • dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane — prawidłowość
 • dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów — ograniczenie przechowywania
 • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo — integralność i poufność

Dlaczego warto?

Opracowanie dokumentacji RODO jest ważnym elementem wdrożenia RODO w firmie. W dokumentacji mają być opisane zasady według, których firma będąca ADO wykaże jak zaimplementowano wymagania rozporządzenia, jak stosuje w praktyce zasady przetwarzania danych osobowych tj. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacji danych, prawidłowości danych, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Wykazanie rozliczalności

Jednym z elementów RODO jest konieczność wykazania przez ADO przestrzegania przepisów RODO tzw. rozliczność. Sposobem na spełnienie tego wymogu jest odpowiednio opracowany system bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, na który składają się między innymi procesy, procedury, dokumenty oraz systemy IT. Celem takich działań jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, które często stanowią również wartościowy zasób firmy

Kontrola UODO

W razie kontroli masz pewność, że wdrożony system bezpieczeństwa danych osobowych działa poprawnie i jesteś w stanie to wykazać. Powodów kontroli może być wiele tj. zgłoszone naruszenie, skarga osoby fizycznej albo rutynowe sprawdzenie przez UODO.

Bezpieczeństwo

Spełnienie wymogów RODO nie oznacza jednorazowego wdrożenia dokumentacji, procedur i rozwiązań informatycznych. RODO jest stałym elementem funkcjonowania firmy. Z nami masz pewność, że wszystko działa poprawnie, jest zgodne z wymogami RODO, rekomendacjami UODO i najlepszymi praktykami rynkowymi.

Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:

Nie wiesz jaki zakres RODO Cię dotyczy

i co trzeba zrobić, aby spełniać wymogi RODO

Chcesz mieć możliwość wykazania np. podczas kontroli UODO

że w firmie zostały wdrożone przepisy RODO

Chcesz wykazać w praktyce

stosowanie zasady rozliczalności, o której mówi RODO

Chcesz wdrożyć w swojej firmie system bezpieczeństwa informacji

i ochrony danych osobowych, którego elementem jest odpowiednie przygotowanie procedur i procesów

Chcesz mieć pewność

że przetwarzanie przez Twoją firmę danych osobowych, odbywa się zgodnie z RODO

Usługi dodatkowe

Wybierając usługę dodatkową możesz uzyskać rabat

Co mówią o nas klienci?

Wybrani klienci

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Podaj wynik dodawania: ( 2 dodać 9 ) =
Rafał Stępniewski

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!