nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Polityka bezpieczeństwa w firmie

Każdy administrator danych osobowych zobowiązany jest prowadzić w formie pisemnej dokumentację wymaganą ustawą o ochronie danych osobowych. Na dokumentację tę składają się: polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Dokumentacja określa zasady, procedury oraz środki zabezpieczeń stosowane przez administratora danych w celu ochrony przetwarzanych danych.

Prawidłowo przygotowana dokumentacja pozwala z jednej strony spełnić obowiązek ustawowy, z drugiej, reguluje kwestie przetwarzania informacji zgromadzonych w zbiorze. Dzięki temu, gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych może odbywać się w sposób zgodny z przepisami i aktualnymi standardami.

Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wszystkie wymogi określone w obowiązujących przepisach oraz każdorazowo dostosowywana jest indywidualnie do charakteru i specyfiki prowadzonego biznesu i ukształtowanych standardów rynkowych. 

W zakres usługi wchodzi:

  • opracowanie indywidualnej polityki bezpieczeństwa,
  • opracowanie indywidualnej instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
  • opracowanie rejestru przetwarzania danych osobowych,
  • opracowanie wzorów upoważnień oraz oświadczeń dla pracowników,
  • opracowanie treści zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielanych przez klientów,
  • opracowanie treści umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawieranych z podmiotami trzecimi.

Zobacz także