nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Wdrożenie ISO 9001 - RODO


WYCENA

Twoja firma ma wielu klientów i coraz bardziej złożone procesy obsługi. Wiesz, że jakość i wydajność procesów może bezpośrednio przełożyć się rentowność firmy oraz lojalność klientów. Chcesz podnieść jakość obsługi klienta i procesów, które działającą w Twojej firmie, ale nie wiesz, jak to zrobić i od czego zacząć.

 

Te konkurencyjne firmy, które wdrożyły normę ISO 9001 mają przewagę nad Twoją firmą i wygrywają przetargi oraz łatwiej zdobywają nowych klientów.

Dlaczego warto?
img01.png

USŁUGA REALIZOWANA PRZEZ DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

Na co dzień pracownicy naszej firmy zapewniają naszym klientom bezpieczeństwo prawne i doradcze w zakresie ISO 9001. Usługa jest realizowana przez osoby mające doświadczenie w zakresie audytów i wdrożeń w oparciu o międzynarodową normę ISO 9001. Nasi audytorzy przeprowadzili wiele audytów w różnych firmach i branżach w całej Polsce.
img04.png

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW I WYRÓŻNIENIE SIĘ NA TLE KONKURENCJI

Wdrażając ISO 9001 wyróżnisz swoją firmę na tle konkurencji, przy jednoczesnej poprawie efektywności kosztowej jak i operacyjnej. Podniesiesz jakość świadczonych usług i procesów obsługi klienta, co przełożyć się może na ich lojalność.
img03.png

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO PROCESU CERTYFIKACJI

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 jest zwieńczeniem pracy wdrożenia normy w Twojej firmie. Nasi audytorzy biorą udział w audycie certyfikującym realizowanym przez jednostkę certyfikującą. Dzięki temu proces przebiega sprawnie i Twoja firma ma zapewnione wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego.
img02.png

BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

Poprzez wykonanie analizy ryzyka będziesz mieć możliwość identyfikacji ryzyk oraz uzyskasz informację jak te ryzyka zminimalizować. Dzięki temu wiesz, które elementy procesów wymagają szczególnego nadzoru tak by Twoja firma bezpiecznie się rozwijała.
Co zyskasz?
Dzięki wdrożeniu ISO 9001 w Twojej firmie:
 • img05.png
  Poprawisz wizerunek firmy na zewnątrz
 • img06.png
  Zwiększysz wiarygodności w oczach klienta, szczególnie na rynkach zagranicznych
 • img07.png
  Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna na rynku
 • img07.png
  Zwiększysz swoje szanse w przetargach lub oferta które składasz do swoich klientów
 • img09.png
  Usprawnisz procesy obsługi klienta oraz komunikacji z klientami
Dodatkowo:
 • img10.png
  Obniżysz koszty działalności
 • img11.png
  Zwiększysz wydajność pracy i rentowność procesów
 • img12.png
  Usystematyzujesz procesy w swojej firmie
 • img08.png
  Podniesiesz kwalifikacje pracowników
 • img07.png
  Określisz zasady działania poszczególnych działów w Twojej firmie
 • img09.png
  Będziesz efektywnie zarządzał ryzykiem poprzez identyfikację zagrożeń i ich skutków
Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:
img02.jpg
Chcesz zidentyfikować i kontrolować ryzyka wynikające z procesów obsługi
Zależy Ci na uporządkowaniu procesów w firmie
Chcesz poprawić komunikację ze swoimi klinetami
Chcesz poprawić kontrolę nad porcesami obsługi klienta
Chcesz zwiększyć skuteczność osiągania celów swojej firmy
Zakres

img15.pngCelem wdrożenia normy ISO 9001 jest ułatwienie procesu nadzorowania firmą wraz ze wszystkimi obszarami jej działalności. Ważnym elementem jest zapewnienie, że firma działa zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa i potrafi w porę reagować na te zmiany. Nie bez znaczenia jest również łatwiejsze zdobywanie nowych partnerów biznesowych, klientów oraz różnego typu dofinansowań UE. Istotnymi korzyściami jest poprawa komunikacji zarówno wewnętrznej i zewnętrznej.

img15.pngW ramach realizacji usługi nasi audytorzy i specjaliści zapoznają się ze specyfiką Twojej firmy. Biorąc pod uwagę wymogi normy ISO 9001 oraz cele, jakie Twoja firma chce osiągnąć doradzamy, jak efektywnie i skutecznie zmienić Twoją firmę, aby uzyskać porządany efekt. Ważna jest specyfika działania i kultura ogranizacyjna Twojej firmy oraz jej otoczenie biznesowe.

Czynności wykonywane w ramach usługi:

img03.jpg
 1. Audyt wstępny dotyczy procesów, które funkcjonują w organizacji i ma na celu zapoznanie się ze sposobem jej działania
 2. Wykonanie analizy ryzyka, której celem jest inwentaryzacja aktywów informacyjnych oraz identyfikacja zagrożeń
 3. Przeprowadzenie warsztatów wraz z osobami odpowiedzialnymi za wybrane obszary, które wymagają minimalizacji wykrytych ryzyk
 4. Opracowanie dokumentacji odnoszącej się do procesów i procedur funkcjonujących w firmie bazujących na wymaganiach normy ISO 9001
 5. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Jakością dla pracowników i kadry zarządzającej
 6. Wsparcie podczas procesu certyfikacji, które ma na celu zapewnienie merytorycznej opieki podczas kontaktów z przedstawicielem jednostki certyfikującej
 7. Wsparcie prawne i doradcze w trakcie obowiązywania certyfikatu nadanego Twojej firmie - dedykowany opiekun

img16.pngWażnym elementem oferty jest zapewnienie wsparcia ze strony doświadczonego audytora podczas prowadzenia procesu certyfikacji będącej ukoronowaniem prac związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w firmie. W przypadku szczególnych wymogów Klienta nasza firma może przejąć pełną obsługę procesu Zarządzania Jakością.

FORMULARZ ZAPYTANIA O OFERTĘ
Zasady ochrony danych osobowych podanych w formularzu opisane są w polityce prywatności
Zobacz także