nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Szkolenia z ochrony danych osobowych

Zapoznanie pracowników przetwarzających dane osobowe z przepisami o ochronie danych osobowych stanowi jeden z wymogów skutecznego wdrożenia RODO.

Odpowiedni poziom wiedzy pracowników przetwarzających dane osobowe jest ponadto istotnym elementem w prawidłowo funkcjonującym mechanizmie zabezpieczenia i ochrony danych osobowych gromadzonych przez administratora danych.

Oferujemy szkolenia z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, które pozwolą pracownikom uzupełnić wiedzę i zrozumieć zawiłości dotyczące ochrony danych osobowych w praktyce. 

Zarządzanie

Otrzymują Państwo dedykowane konto administracyjne dla szkoleń w Państwa firmie. Za pośrednictwem konta mogą Państwo zarządzać szkoleniami dla pracowników, kontrolować zaawansowanie odbywanych szkoleń, podgląd uzyskanych wyników oraz certyfikatów jakie otrzymali pracownicy. Mogą Państwo dodawać nowych pracowników do szkolenia. Każdy pracownik otrzymuje dedykowany dla niego dostęp do materiału szkoleniowego.

Elastyczność

Zaletą rozwiązania jest elastyczność w zakresie dostępu pracownika do poszczególnych lekcji. Pracownik nie musi w jednym czasie odbyć całego szkolenia. Może sukcesywnie odtwarzać poszczególne lekcje, które zakończone są krótkimi testami wiedzy. Pracownik ma możliwość powracania do obejrzanego materiału w celu przypomnienia.

Dopasowanie materiału szkoleniowego

Zapisując pracownika na szkolenie (poprzez dedykowany panel), mogą Państwo określić jego rolę w organizacji. Materiał szkoleniowy zawiera części wspólne tj. dedykowane dla każdego pracownika bez względu na jego rolę w organizacji oraz zawiera części dedykowane dla poszczególnych stanowisk.

W ramach pakietów szkoleń mają Państwo do wyboru następujące moduły:

 • biuro obsługi klienta
 • dział obsługi zamówień
 • dział sprzedaży
 • kadry
 • magazyn
 • płace
 • recepcja/sekretariat
 • zarząd

Przypisanie dedykowanej części dla pracownika jest bezpłatne, więc mogą Państwo przeszkolić pracowników w pełnym zakresie bez względu na ich rolę lub przypisać określony zakres szkolenia.

Certyfikat RODO

Każdy pracownik po obejrzeniu wszystkich lekcji, z których każda zakończona jest krótkim testem wiedzy, może podejść do testu końcowego. Test końcowy w przypadku jego rozpoczęcia musi być zakończony. W przypadku, gdy pracownik nie zaliczy testu lub go przerwie może bez dodatkowych opłat przystąpić do testu ponownie, a także może ponownie obejrzeć lekcje.

W przypadku, gdy pracownik zakończy test z wynikiem pozytywnym, otrzyma on w formie elektronicznej certyfikat ukończenia szkolenia.

Certyfikat ukończenia szkolenia jest również archiwizowany i dostępny dla Administratora Danych Osobowych, jako dowód spełnienia obowiązku jakim jest przeszkolenie pracowników.

Przykładowy program szkolenia:

Moduły dla wszystkich pracowników

 • Kto jest administratorem danych osobowych
 • Czym są dane osobowe?
 • Zbiór danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Prawa osób fizycznych
 • Zabezpieczenia miejsc przetwarzania
 • Naruszenia bezpieczeństwa
 • Bezpieczne korzystanie z poczty e-mail

Moduły dla pracowników - obsługa klientów

 • Kontakt z klientem
 • Obsługa umów
 • Rękojmia
 • Zwroty towaru

Moduły dla pracowników - magazyn

 • Dokumenty w magazynie
 • Wydanie towaru z magazynu

Moduły dla pracowników - recepcja

 • Obsługa korespondencji
 • Lista obecności
 • Polityka kluczy
 • Obsługa gości
 • Ochrona informacji

Zobacz także