nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Szkolenia z ochrony danych osobowych

Zapoznanie pracowników przetwarzających dane osobowe z przepisami o ochronie danych osobowych stanowi jeden z wymogów określonych w tych przepisach.

Odpowiedni poziom wiedzy pracowników przetwarzających dane osobowe jest ponadto istotnym elementem w prawidłowo funkcjonującym mechanizmie zabezpieczenia i ochrony danych osobowych gromadzonych przez administratora danych.

Oferujemy szkolenia z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, które pozwolą pracownikom uzupełnić wiedzę i zrozumieć zawiłości dotyczące ochrony danych osobowych w praktyce. 

 

Przykładowy program szkolenia:

1. Terminy i definicje dotyczące ochrony danych osobowych:

 • dane osobowe, w tym dane wrażliwe,
 • przetwarzanie danych osobowych,
 • zbiór danych osobowych,
 • administrator danych osobowych,
 • system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązki informacyjne ciążące na administratorze danych,
 • powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • prawa osób, których dane osobowe dotyczą,
 • zasady zabezpieczenia danych osobowych:
 • polityka bezpieczeństwa,
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 • środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
 • warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • praktyczne zagadnienia dotyczące bieżącego przetwarzania danych osobowych,
 • ogólna charakterystyka Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz jego kompetencje,
 • przepisy karne.

Szkolenie może mieć formę webinariów, jak również możemy je przeprowadzić stacjonarnie w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Webinaria

Zobacz także