nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Szkolenia z ochrony danych osobowych - RODO


WYCENA

Twoja firma musi stosować przepisy RODO w praktyce, a jednym z elementów jest obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie RODO. Powinno to być szkolenie praktyczne odnoszące się do potencjalnych sytuacji, problemów i zagrożeń, z jakimi dany pracownik może mieć do czynienia. Warto po szkoleniu zweryfikować zdobytą wiedzę np. w formie testu wiedzy. Pamiętać należy również o możliwości wykazania przed UODO dopełnienia wyżej wymienionego obowiązku. RODO dotyczy każdej firmy, która przetwarza dane osobowe klientów, kontrahentów oraz pracowników.

Dlaczego warto?
img01.png

USŁUGA REALIZOWANA PRZEZ EKSPERTÓW

Na co dzień pracownicy naszej firmy zapewniają naszym klientom bezpieczeństwo prawne w zakresie RODO. Usługa jest realizowana przez osoby mające doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji opartej o międzynarodową normę ISO 27001. Nasi audytorzy przeprowadzili kilkaset audytów bezpieczeństwa w różnych firmach i branżach w całej Polsce.
img02.png

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE TWOJEJ FIRMY

Spełnienie wymogów RODO nie oznacza jednorazowego wdrożenia dokumentacji, procedur i rozwiązań informatycznych. RODO jest stałym elementem funkcjonowania firmy. Z nami masz pewność, że wszystko działa poprawnie, jest zgodne z wymogami RODO, rekomendacjami UODO i najlepszymi praktykami rynkowymi.
img03.png

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI RODO

W razie kontroli masz pewność, że wdrożony system bezpieczeństwa danych osobowych działa poprawnie i jesteś w stanie to wykazać. Powodów kontroli może być wiele tj. zgłoszone naruszenie, skarga osoby fizycznej albo rutynowe sprawdzenie przez UODO.
img04.png

PROFILOWANE LEKCJE

Jednym z elementów szkolenia są dedykowane moduły dla konkretnych grup pracowników. Ty decydujesz, który pracownik ma dostęp i do jakiego modułu, a on szkoli się adekwatnie do zajmowanego stanowiska.
Co zyskasz?
Efektem zakupienia usługi będzie:
 • img05.png
  spełnienie wymogów RODO w zakresie działań zwiększających świadomość pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania
 • img06.png
  przeszkolony personel Twojej firmy w zakresie RODO, włącznie z testami wiedzy i indywidualnymi certyfikatami
 • img07.png
  możliwość wykazania się przed UODO (rozliczalność) w zakresie dochowania należytej staranności w zakresie szkoleń pracowników
 • img08.png
  elastyczność w dostępie do szkoleń – pracownicy mają dostęp 24/7 do indywidualnego panelu, gdzie w wolnej chwili mogą odbyć szkolenie wraz z testami i certyfikacją
 • img09.png
  dostęp do ponad 20 lekcji – łącznie 3 h szkoleń video
Dodatkowo:
 • img10.png
  Zyskasz bezpieczeństwo zgodności Twojej firmy z RODO
 • img11.png
  3 miesięczny dostęp do narzędzia zarządzania RODO w firmie
Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:
img02.jpg
Masz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe i chcesz ich przeszkolić z zakresu stosowania RODO w praktyce
Jesteś ADO lub IOD i chcesz przeszkolić pracowników by wykazać należytą starannością i spełniając jednocześnie wymogi RODO
Chcesz przeszkolić pracowników w zakresie RODO, pod kątem zakresu ich obowiązków np. sprzedaż, obsługa klienta, magazyn, kadry itp. (profilowane lekcje)
Chcesz, aby każdy przeszkolony pracownik zdał egzamin w formie testu i otrzymał certyfikat po pozytywnym zakończone szkolenia
Chcesz zarządzać szkoleniami z zakresu RODO w Twojej firmie z poziomu jednego miejsca, zarówno dla nowych pracowników jak i już zatrudnionych (cykliczne szkolenia)
Zakres

Każdy Administrator Danych Osobowych ma obowiązek opracowania dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych. Oprócz samej dokumentacji obowiązkowe jest jej wdrożenie w firmie, którego elementem jest szkolenie dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

W ramach usługi świadczymy kompleksowe wsparcie Administratora Danych Osobowych w zakresie przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie odbywa się w formie e-learningu.

Zarządzanie

Otrzymują Państwo dedykowane konto administracyjne dla szkoleń w Państwa firmie. Za pośrednictwem konta mogą Państwo zarządzać szkoleniami dla pracowników, kontrolować zaawansowanie odbywanych szkoleń, podgląd uzyskanych wyników oraz certyfikatów jakie otrzymali pracownicy. Mogą Państwo dodawać nowych pracowników do szkolenia. Każdy pracownik otrzymuje dedykowany dla niego dostęp do materiału szkoleniowego.

Elastyczność

Zaletą rozwiązania jest elastyczność w zakresie dostępu pracownika do poszczególnych lekcji. Pracownik nie musi w jednym czasie odbyć całego szkolenia. Może sukcesywnie odtwarzać poszczególne lekcje, które zakończone są krótkimi testami wiedzy. Pracownik ma możliwość powracania do obejrzanego materiału w celu przypomnienia.

Dopasowanie materiału szkoleniowego

Zapisując pracownika na szkolenie (poprzez dedykowany panel), mogą Państwo określić jego rolę w organizacji. Materiał szkoleniowy zawiera części wspólne tj. dedykowane dla każdego pracownika bez względu na jego rolę w organizacji oraz zawiera części dedykowane dla poszczególnych stanowisk.

W ramach pakietów szkoleń mają Państwo do wyboru następujące moduły:

img03.jpg
 1. biuro obsługi klienta
 2. dział obsługi zamówień
 3. dział sprzedaży
 4. kadry
 5. magazyn
 6. płace
 7. recepcja/sekretariat
 8. zarząd

Przypisanie dedykowanej części dla pracownika jest bezpłatne, więc mogą Państwo przeszkolić pracowników w pełnym zakresie bez względu na ich rolę lub przypisać określony zakres szkolenia.

Certyfikat

Każdy pracownik po obejrzeniu wszystkich lekcji, z których każda zakończona jest krótkim testem wiedzy, może podejść do testu końcowego. Test końcowy w przypadku jego rozpoczęcia musi być zakończony. W przypadku, gdy pracownik nie zaliczy testu lub go przerwie może bez dodatkowych opłat przystąpić do testu ponownie, a także może ponownie obejrzeć lekcje.

W przypadku, gdy pracownik zakończy test z wynikiem pozytywnym, otrzyma on w formie elektronicznej certyfikat ukończenia szkolenia. Certyfikat ukończenia szkolenia jest również archiwizowany i dostępny dla Administratora Danych Osobowych, jako dowód spełnienia obowiązku jakim jest przeszkolenie pracowników.

FORMULARZ ZAPYTANIA O OFERTĘ
Zasady ochrony danych osobowych podanych w formularzu opisane są w polityce prywatności