nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Zewnętrzny IOD - RODO


WYCENA

Obowiązek powołania IOD w określonych sytuacjach wynika z przepisów. Często w organizacji nie ma osoby kompetentnej, która mogłaby pełnić tę rolę, a jej wyszkolenie i wdrożenie zajmuje zbyt dużo czasu i niesie ryzyko popełniania błędów ze względu na brak praktyki i doświadczenia. Są również firmy, które nie mają prawnego obowiązku powołania IOD, ale chcą to zrobić, by powierzyć nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO w ich firmie dedykowanej osobie, która będzie odpowiedzialna za ten zakres. W tym przypadku również może pojawić się kwestia kompetencji, doświadczenia i dostępności takiej osoby w ramach firmy.

 

W takich sytuacjach optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie profesjonalnej firmy, która świadczy tego typu usługi, tj. zapewnia dedykowanego eksperta w zakresie pełnienia funkcji IOD w Twojej firmie i ponosi odpowiedzialność za jego działania.

Dlaczego warto?
img01.png

USŁUGA REALIZOWANA PRZEZ EKSPERTÓW

Na co dzień pracownicy naszej firmy zapewniają naszym klientom bezpieczeństwo prawne w zakresie RODO. Usługa jest realizowana przez osoby mające doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji opartej o międzynarodową normę ISO 27001. W ramach usługi wsparcia ADO lub IOD otrzymasz dedykowaną osobę (opiekuna), który po zapoznaniu się ze specyfiką Twojej działalności doradzi, jak najlepiej spełnić wymogi RODO.
img03.png

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI RODO

W razie kontroli jesteś w stanie wykazać i udokumentować spełnienie obowiązków, jakie nakłada RODO w zakresie zgodności z aktualnymi przepisami, wytycznymi i standardami rynkowymi. Powodów kontroli może być wiele, tj. zgłoszone naruszenie, skarga osoby fizycznej albo rutynowe sprawdzenie przez UODO.
img02.png

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE TWOJEJ FIRMY

Spełnienie wymogów RODO oznacza między innymi ciągły monitoring i aktualizacje procesów, procedur i innych aspektów, jakie mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Zagwarantujemy Twojej firmie bezpieczeństwo w tym zakresie.
img04.png

SZEROKIE KOMPETENCJE

Powierzenie pełnienia roli IOD zewnętrznej firmie zapewnia czerpanie z najlepszych praktyk rynkowych. Zewnętrzny IOD nieustannie poszerza swoją wiedzę dzięki współpracy z wieloma klientami z różnych branż i innymi IOD w ramach naszej firmy.
Co zyskasz?
Efektem prac Twojego opiekuna będzie:
 • img05.png
  spełnienie wymogów RODO w zakresie przetwarzania przez Twoją firmę danych osobowych
 • img06.png
  gwarancja aktualności w zakresie dokumentacji, procesów i procedur w odniesieniu do stanu faktycznego funkcjonowania Twojej firmy
 • img07.png
  stały monitoring i dedykowaną osobę, której zadaniem jest zapewnienie przestrzegania przepisów RODO przez Twoją firmę
 • img08.png
  bezpieczeństwo i reprezentacja w przypadku kontroli UODO
 • img09.png
  wsparcie w zakresie kontaktów z procesorami
 • img08.png
  konsultacje w zakresie RODO
 • img08.png
  prowadzenie korespondencji z klientami Twojej firmy w związku z realizacją ich praw wynikających z RODO
Dodatkowo:
 • img10.png
  Zyskasz bezpieczeństwo zgodności Twojej firmy z RODO
 • img11.png
  Pełny dostęp do narzędzia zarządzania RODO w Twojej firmie, dzięki czemu masz pełen nadzór nad tym jakie czynności są wykonywane
 • img12.png
  W cenie szkolenie z zakresu RODO wraz z certyfikacją dla każdego Twoje pracownika
Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:
img02.jpg
Twoja firma musi albo chce powołać IOD i nie ma w swoich strukturach odpowiedniej osoby na to stanowisko
Szukasz firmy, która przejmie rolę IOD i weźmie za to odpowiedzialność i zdejmie z Ciebie część obowiązków
Twoja firma chce powierzyć ekspertowi zewnętrznemu zarządzanie RODO w firmie. Najprościej jest powołać naszego IOD, który będzie realizował zadania, jakie RODO nakłada na Twoją firmę.
Jeśli chcesz mieć gwarancję poprawności działania Twojej firmy z wymogami RODO i odpowiednio reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Zakres

Wymogiem sprawnego i skutecznego działania IOD jest zapewnienie przez ADO, włączenia IOD we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych w ramach firmy. Kolejnym elementem jest wsparcie IOD w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania. IOD jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem polskim.

Czynności wykonywane w ramach usługi IOD:

img03.jpg
 1. wykonywanie audytów bezpieczeństwa wraz z analizą ryzyka
 2. prowadzenie ewidencji i rejestrów: czynności przetwarzania, osób upoważnionych, zbiorów, umów powierzenia i innych jakie okażą się niezbędne w celu realizacji wymogów RODO (rozliczalność)
 3. opracowanie dokumentacji z zakresu RODO tj. Polityka Bezpieczeństwa
 4. monitorowanie przestrzegania RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz polityk firmy w zakresie ochrony danych osobowych
 5. wykonywanie działań zwiększających świadomość ochrony danych osobowych wśród pracowników poprzez szkolenia (e-learning)
 6. wykonywanie oceny skutków przetwarzania wraz z monitorowaniem ich wykonania i wdrożenia
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym konsultacjami z UODO
 8. cykliczne raportowanie do ADO w zakresie statusu spraw związanych z RODO
 9. reprezentowanie ADO w stosunku do osób fizycznych, które zgłaszają wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych w zakresie wykonywania ich praw
 10. prowadzenie rejestru incydentów wraz z analizą konieczności zgłoszenia naruszenia do UODO w ciągu 72h
FORMULARZ ZAPYTANIA O OFERTĘ
Zasady ochrony danych osobowych podanych w formularzu opisane są w polityce prywatności