Przejęcie funkcji IOD

Przejęcie funkcji IOD

Obowiązek powołania IOD w określonych sytuacjach wynika z przepisów. Często w organizacji nie ma osoby kompetentnej, która mogłaby pełnić tę rolę, a jej wyszkolenie i wdrożenie zajmuje zbyt dużo czasu i niesie ryzyko popełniania błędów ze względu na brak praktyki i doświadczenia. Są również firmy, które nie mają prawnego obowiązku powołania IOD, ale chcą to zrobić, by powierzyć nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO w ich firmie dedykowanej osobie, która będzie odpowiedzialna za ten zakres. W tym przypadku również może pojawić się kwestia kompetencji, doświadczenia i dostępności takiej osoby w ramach firmy.

W takich sytuacjach optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie profesjonalnej firmy, która świadczy tego typu usługi, tj. zapewnia dedykowanego eksperta w zakresie pełnienia funkcji IOD w Twojej firmie i ponosi odpowiedzialność za jego działania.

W zakres usługi wchodzi między innymi:

  • przygotowanie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
  • wsparcie podczas przeprowadzania przez inspektora ochrony danych sprawdzeń w oparciu o przygotowany plan
  • wsparcie podczas przygotowania raportów dla administratora danych z przeprowadzonych sprawdzeń
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji wymaganej przepisami (polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym)
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
  • prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych,
  • prowadzenie rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych z podmiotami trzecimi,
  • świadczenie konsultacji oraz opinii w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:

Twoja firma musi albo chce powołać IOD

i nie ma w swoich strukturach odpowiedniej osoby na to stanowisko

Szukasz firmy, która przejmie rolę IOD

i weźmie za to odpowiedzialność i zdejmie z Ciebie część obowiązków

Twoja firma chce powierzyć ekspertowi zewnętrznemu zarządzanie RODO w firmie

Najprościej jest powołać naszego IOD, który będzie realizował zadania, jakie RODO nakłada na Twoją firmę

Jeśli chcesz mieć gwarancję poprawności działania Twojej firmy

z wymogami RODO i odpowiednio reagowania w sytuacjach kryzysowych

Usługi dodatkowe

<p> Wybierając usługę dodatkową możesz uzyskać rabat </p>

Co mówią o nas klienci?

Wybrani klienci

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Podaj wynik dodawania: ( 5 dodać 9 ) =
Rafał Stępniewski

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!