nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Wsparcie ADO/IOD - RODO


WYCENA

Każde działanie Twojej firmy, które wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych do realizacji celów wewnętrznych jak i celów biznesowych, powinno być każdorazowo i na bieżąco analizowane pod kątem zgodności z RODO. Analogicznie każdy nowy proces, usługa bądź system IT Twojej firmy powinien być analizowany pod kątem zgodności z RODO. Ważnym elementem prowadzenia firmy zgodnie z wymogami RODO jest bieżące reagowanie na żądania klientów Twojej firmy w zakresie realizacji ich praw wynikających z RODO. Nie bez znaczenia jest również rejestracja i analiza incydentów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych, które w określonych przypadkach trzeba zgłaszać do UODO.

Dlaczego warto?
img01.png

USŁUGA REALIZOWANA PRZEZ EKSPERTÓW

Na co dzień pracownicy naszej firmy zapewniają naszym klientom bezpieczeństwo prawne w zakresie RODO. Usługa jest realizowana przez osoby mające doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji opartej o międzynarodową normę ISO 27001. W ramach usługi wsparcia ADO lub IOD otrzymasz dedykowaną osobę (opiekuna), który po zapoznaniu się ze specyfiką Twojej działalności doradzi, jak najlepiej spełnić wymogi RODO.
img02.png

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE TWOJEJ FIRMY

Spełnienie wymogów RODO oznacza między innymi ciągły monitoring i aktualizacje procesów, procedur i innych aspektów, jakie mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Zagwarantujemy Twojej firmie bezpieczeństwo w tym zakresie.
img03.png

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI RODO

W razie kontroli jesteś w stanie wykazać i udokumentować spełnienie obowiązków, jakie nakłada RODO w zakresie zgodności z aktualnymi przepisami, wytycznymi i standardami rynkowymi. Powodów kontroli może być wiele, tj. zgłoszone naruszenie, skarga osoby fizycznej albo rutynowe sprawdzenie przez UODO.
img04.png

ANALIZA INCYDENTÓW

Jednym z ważniejszych obowiązków jakie RODO nakłada na ADO/IOD jest konieczność zgłaszania incydentów naruszenia ochrony danych osobowych w terminie do 72h od chwili ich wykrycia. Do decyzji ADO/IOD zależy zakwalifikowanie danego incydentu do kategorii, która wymaga zgłoszenia do UODO. W przypadku popełnienia błędu Twoja firma naraża się na kary finansowe, jeżeli UODO wykryje brak zgłoszenia incydentu. W ramach naszej usługi otrzymujesz wsparcie w zakresie analizy takich przypadków wraz z rekomendacją dalszych działań.
Co zyskasz?
Efektem prac Twojego opiekuna będzie:
 • img05.png
  spełnienie wymogów RODO w zakresie przetwarzania przez Twoją firmę danych osobowych
 • img06.png
  gwarancja aktualności w zakresie dokumentacji, procesów i procedur w odniesieniu do stanu faktycznego funkcjonowania Twojej firmy
 • img07.png
  stały monitoring i dedykowaną osobę, której zadaniem jest zapewnienie przestrzegania przepisów RODO przez Twoją firmę
 • img08.png
  bezpieczeństwo i wsparcie prawne w przypadku kontroli UODO
 • img09.png
  wsparcie w zakresie kontaktów z procesorami
 • img08.png
  konsultacje w zakresie RODO
 • img08.png
  wsparcie w zakresie korespondencji z klientami Twojej firmy w związku z realizacją ich praw wynikających z RODO
Dodatkowo:
 • img10.png
  Zyskasz bezpieczeństwo zgodności Twojej firmy z RODO
 • img11.png
  3 miesięczny dostęp do narzędzia zarządzania RODO w firmie
 • img12.png
  W cenie szkolenie z zakresu RODO wraz z certyfikacją dla każdego Twoje pracownika
Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:
img02.jpg
Jesteś ADO, ale nie masz czasu wgłębiać się w szczegóły związane z nadzorowaniem procesów związanych z RODO w Twojej firmie.
Chcesz mieć bieżące wsparcie w tym zakresie, eksperta który powie co robić, przygotuje wszystko dla Ciebie zapewniając bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Nie masz czasu monitorować zmian w przepisach prawa związanych z RODO oraz śledzić rekomendacje i zalecenia UODO, badając czy ma to wpływ na Twoją firmę.
Nie wiesz czy zmiany, które są wprowadzane w Twojej firmie np. nowy system IT, nowy kontrahent, nowa usługa lub jej zmiana, wymaga aktualizacji i zmian w procesach związanych z RODO w Twojej firmie.
Zakres

RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. i jest jedynie początkiem zmian jakie zachodzą w zakresie ochrony danych osobowych.

Pod koniec sierpnia 2018 pojawiły się już pierwsze wskazówki dla przedsiębiorców w zakresie konieczności sporządzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych, w określonych przypadkach.

W najbliższym czasie mają być wydane dalsze rekomendacje w zakresie stosowania przepisów prawa w praktyce, zapowiadane przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jak i Ministerstwo Cyfryzacji, które aktualnie wydało rekomendacje dla sektora edukacyjnego, a pracuje nad kolejnymi obszarami. Rekomendacje mimo wszystko wymagają wiedzy i doświadczenia w zakresie ich interpretacji. W zakresie usługi Twoja firma zyskuje pewność, że spełnia odpowiednie wymogi.

Czynności wykonywane w ramach opieki RODO:

img03.jpg
 1. prowadzenie dokumentacji RODO, w tym miejsc przetwarzania, rejestru czynności przetwarzania, upoważnień oraz oświadczeń
 2. cykliczne szkolenia dla pracowników z uwzględnieniem stanowiska (e-learning wraz z certyfikatem)
 3. aktualizacje dokumentacji RODO w zakresie zmian w przepisach prawa – które mają wpływ na dane osobowe
 4. aktualizacje dokumentacji RODO w zakresie zmian, jakie mogą zachodzić w Twojej firmie, a które mogą mieć wpływ na dane osobowe
 5. wsparcie w rozpatrywaniu incydentów w zakresie czy kwalifikuje się pod zgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w ciągu 72h
 6. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 7. w przypadku zajścia konieczności wykonanie analizy skutków przetwarzania danych osobowych zgodnie z rekomendacjami UODO
 8. wsparcie podczas ewentualnej korespondencji z UODO
 9. dedykowany formularz do rejestracji incydentów wraz z ewidencją i spełnieniem rozliczalności tj. obowiązków dowodowych w tym zakresie
 10. dedykowany formularz dla Twojej firmy, który możesz udostępnić swoim klientom w celu rejestracji oraz obsługi potencjalnych żądań
 11. wsparcie w zakresie ewentualnej korespondencji z osobami fizycznymi jeżeli się pojawi w zakresie RODO
FORMULARZ ZAPYTANIA O OFERTĘ
Zasady ochrony danych osobowych podanych w formularzu opisane są w polityce prywatności