Wdrożenie ISO 27001

Wdrożenie ISO 27001

Celem wdrożenia normy ISO 27001 jest zabezpieczenie informacji w firmie oraz ułatwienie procesu nadzorowania firmą wraz ze wszystkimi obszarami jej działalności. Ważnym elementem jest zapewnienie, że firma działa zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa i potrafi w porę reagować na te zmiany. Nie bez znaczenia jest również łatwiejsze zdobywanie nowych partnerów biznesowych, klientów oraz różnego typu dofinansowań UE. Istotnymi korzyściami jest poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych w procesach funkcjonujących w firmie.

W ramach realizacji usługi nasi audytorzy i specjaliści zapoznają się ze specyfiką Twojej firmy. Biorąc pod uwagę wymogi normy ISO 27001 oraz cele, jakie Twoja firma chce osiągnąć doradzamy, jak efektywnie i skutecznie zmienić Twoją firmę, aby uzyskać pożądany efekt. Ważna jest specyfika działania i kultura organizacyjna Twojej firmy oraz jej otoczenie biznesowe.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia ISO 27001 dla firmy

 • Gwarancja dla klientów i kontrahentów właściwej ochrony wszystkich informacji
 • Zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku
 • Ułatwiony nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa informacji
 • Zapewnienie że spełnione są wymogi prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja
 • Zminimalizowane ryzyko utraty lub przejęcia danych
 • Lepsza ochrona majątku i interesów organizacji
 • Szybka identyfikacja błędów i niezgodności z wymaganiami normy
 • Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji
 • Odpowiedni poziom jakości ochrony aktywów informacyjnych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa interesom klienta w wyniku poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania informacją.

Czynności wykonywane w ramach usługi

 • Audyt wstępny dotyczy procesów, które funkcjonują w organizacji i ma na celu zapoznanie się ze sposobem jej działania
 • Wykonanie analizy ryzyka, której celem jest inwentaryzacja aktywów informacyjnych oraz identyfikacja zagrożeń
 • Przeprowadzenie warsztatów wraz z osobami odpowiedzialnymi za wybrane obszary, które wymagają minimalizacji wykrytych ryzyk
 • Opracowanie dokumentacji odnoszącej się do procesów i procedur funkcjonujących w firmie bazujących na wymaganiach normy ISO 27001
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla pracowników i kadry zarządzającej
 • Wsparcie podczas procesu certyfikacji, które ma na celu zapewnienie merytorycznej opieki podczas kontaktów z przedstawicielem jednostki certyfikującej
 • Wsparcie prawne i doradcze w trakcie obowiązywania certyfikatu nadanego Twojej firmie - dedykowany opiekun

Ważnym elementem oferty jest zapewnienie wsparcia ze strony doświadczonego audytora podczas prowadzenia procesu certyfikacji będącej ukoronowaniem prac związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie. W przypadku szczególnych wymogów Klienta nasza firma może przejąć pełną obsługę procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zapytaj o ofertę

Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:

Zadbać o bezpieczeństwo informacji w firmie

korzystając z najlepszych praktyk

Twoja firma potrzebuje Certyfikat ISO 27001

by zabiegać o nowe kontrakty, gdzie wymagane jest posiadanie certyfikatu.

Chcesz wynieść firmę na wyższy poziom profesjonalizmu

w zakresie organizacyjnym i reprezentatywnym

Chcesz zapewnić klientów, że współpraca z Twoją firmą

jest bezpieczna, a przetwarzane informacje są traktowane jako wartość firmy

Usługi dodatkowe

<p> Wybierając usługę dodatkową możesz uzyskać rabat </p>

Co mówią o nas klienci?

Wybrani klienci

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Podaj wynik dodawania: ( 0 dodać 8 ) =
Rafał Stępniewski

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!