nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Usługi bezpieczeństwa danych osobowych

 

Usługi w ramach Polityki Bezpieczeństwa kierowane są do wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe w firmie. Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy gromadzi dane osobowe dotyczące pracowników, dostawców czy klientów, zobowiązany jest do zachowania odpowiednich zabezpieczeń. Procedury związane z ochroną danych osobowych powinny być opisane w dedykowanej dokumentacji: polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Opracowanie dokumentacji warto poprzedzić audytem bezpieczeństwa danych osobowych, który pozwoli ocenić, czy przechowywanie, przekazywanie oraz wykorzystywanie danych osobowych w codziennej pracy jest zgodne z polskim i europejskim prawem, zwłaszcza w kontekście nowego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać w maju 2018 roku.

Eksperci Rzetelnej Grupy, jako certyfikowani Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), pomagają także w rejestracji zbioru w GIODO, a także świadczą usługi wsparcia operacyjnego w codziennej pracy Administratorów Danych Osobowych.

Zakres usług

 • Audyt bezpieczeństwa

  Audyt bezpieczeństwa ochrony danych osobo-wych przeprowadzany jest pod kątem spełnienia obowiązków formalnych, tj. posiadania odpowiedniej dokumentacji, pod kątem wymogów technicznych dotyczących systemów informatycznych oraz fizycznych środków zabezpieczeń.

 • Polityka bezpieczeństwa

  Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorcę obowiązek posiadania dokumentacji: polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Dokumentacja ta określa zasady, procedury oraz środki zabezpieczeń stosowane w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 • Rejestracja zbioru danych w GIODO

  Każdy przedsiębiorca, jako właściciel zbioru danych osobowych, ma obowiązek zgłosić zbiór do rejestracji GIODO. Przygotowanie wniosku poprzedzamy zebraniem szeregu informacji dotyczących m.in. zawartości zbioru, celu przetwarzania danych, kategorii osób, których dane dotyczą.

 • Wsparcie ADO

  Zakres wsparcia Administratora Danych Osobowych: nadzorowanie bieżących procesów przetwarzania danych, prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, zarządzanie upoważnieniami, doradztwo w zakresie komunikacji z GIODO. 

 • Wsparcie ABI

  Zakres wsparcia Administratora Bezpieczeństwa Informacji: przygotowanie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z prze-pisami, przygotowanie raportów dla ADO z przeprowa-dzonych sprawdzeń, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji.
   

   

 • Szkolenia

  Szkolenie pozwoli pracownikom przetwarzającym dane osobowe poznać i zrozumieć zawiłości prawne dotyczące ochrony danych osobowych, wykształcić dobre praktyki w zarządzaniu i administrowaniu danymi osobowymi oraz przygotować Administratorów Danych Osobowych do prawidłowego wypełniania obowiązków.

0
KLIENTÓW
0
AUDYTÓW
BEZPIECZEŃSTWA
0
GODZIN
SZKOLEŃ

Nasi klienci

 • sfd
 • Delfin
 • hft
 • Broker System
 • selgros.pl
 • goodshoes
 • Bron.pl
 • etuo
 • Lilli
 • Parkiet Studio
 • SuperPharm
 • ispot.pl
 • orange.pl
 • euro smyk
 • MOTOCHEMIA
 • Kolter
 • Dermatolog
 • insido
 • dr Barbara
 • Solaris
 • cdrl.pl
 • Praktiker
 • Watchland
 • Kaspersky
 • Kakadu
 • superhost.pl
 • bartek
 • Gorseciarka
 • njumobile.pl
 • Superhost
 • mood for wood
 • pepiniera
 • oskar.com.pl
 • Hultaj POlska
 • Jewels