nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Usługi bezpieczeństwa danych osobowych

 

Usługi w ramach Polityki Bezpieczeństwa kierowane są do wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe w firmie. Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy gromadzi dane osobowe dotyczaące pracowników, dostawców czy klientów, zobowiązany jest do zachowania odpowiednich zabezpieczeń. Procedury związane z ochroną danych osobowych powinny być opisane w dedykowanej dokumentacji: polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Opracowanie dokumentacji warto poprzedzić audytem bezpieczeństwa danych osobowych, który pozwoli ocenić, czy przechowywanie, przekazywanie oraz wykorzystywanie danych osobowych w codziennej pracy jest zgodne z polskim i europejskim prawem, zwłaszcza w kontekście nowego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać w maju 2018 roku.

Eksperci Rzetelnej Grupy, jako certyfikowani Inspektorzy Ochrony Danych (IOD), pomagają także w prowadzeniu rejestru przetwarzania danych osobowych, a także świadczą usługi wsparcia operacyjnego w codziennej pracy Administratorów Danych Osobowych.

Zakres usług

 • Audyt bezpieczestwa

  Audyt bezpieczeństwa

  Audyt bezpieczeństwa ochrony danych osobo-wych przeprowadzany jest pod kątem spełnienia obowiązków formalnych, tj. posiadania odpowiedniej dokumentacji, pod kątem wymogów technicznych dotyczących systemów informatycznych oraz fizycznych środków zabezpieczeń.

 • Polityka bezpieczestwa

  Polityka bezpieczeństwa

  Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorcę obowiązek posiadania dokumentacji: polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Dokumentacja ta określa zasady, procedury oraz środki zabezpieczeń stosowane w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 • Wsparcie ADO

  Wsparcie ADO

  Zakres wsparcia Administratora Danych Osobowych: nadzorowanie bieżących procesów przetwarzania danych, prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, zarządzanie upoważnieniami, doradztwo w zakresie komunikacji z GIODO. 

 • Wsparcie IOD

  Wsparcie IOD

  Zakres wsparcia Administratora Bezpieczeństwa Informacji: przygotowanie planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z prze-pisami, przygotowanie raportów dla ADO z przeprowa-dzonych sprawdzeń, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji.
   

   

 • Szkolenia

  Szkolenia

  Szkolenie pozwoli pracownikom przetwarzającym dane osobowe poznać i zrozumieć zawiłości prawne dotyczące ochrony danych osobowych, wykształcić dobre praktyki w zarządzaniu i administrowaniu danymi osobowymi oraz przygotować Administratorów Danych Osobowych do prawidłowego wypełniania obowiązków.

img12
0
KLIENTÓW
img13
0
AUDYTÓW
BEZPIECZEŃSTWA
img14
0
GODZIN
SZKOLEŃ

Nasi klienci

 • Hultaj POlska
 • Solaris
 • cdrl.pl
 • Superhost
 • Juwel
 • Eapteka
 • Skoda
 • Myla
 • Kolter
 • insido
 • Broker System
 • Cosmedica
 • dr Barbara
 • orange.pl
 • Parkiet Studio
 • NeoNail
 • njumobile.pl
 • Kaspersky
 • Lilli
 • Bron.pl
 • pepiniera
 • Gorseciarka
 • mood for wood
 • bartek
 • MOTOCHEMIA
 • euro smyk
 • Watchland
 • Delfin
 • selgros.pl
 • Dermatolog
 • sfd
 • oskar.com.pl
 • ispot.pl
 • superhost.pl
 • etuo
 • SuperPharm
 • pawo
 • goodshoes
 • Kakadu
 • Jewels