nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Audyt bezpieczeństwa

Audyt ochrony danych osobowych pozwoli administratorowi uzyskać pełną, rzetelną odpowiedź na pytanie, czy przetwarzanie posiadanych przez dany podmiot danych osobowych (bez względu, czy są to zbiory danych o klientach, kontrahentach, pracownikach, partnerach biznesowych, czy też dostawcach usług) odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa danych osobowych jest dla firmy punktem wyjścia do opracowania wymaganej dokumentacji (polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem bezpieczeństwa) oraz rejestru czynności przetwarzania, tak by spełnić wymogi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Audyt bezpieczeństwa danych osobowych jest także bardzo dobrą podstawą do opracowania skutecznych procedur minimalizujących ryzyko utraty danych osobowych.

W zakres usługi wchodzi:

  • ustalenie administratora danych w odniesieniu do ich przetwarzania,
  • precyzyjne zdefiniowanie zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora,
  • weryfikacja posiadanej dokumentacji oraz procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  • weryfikacja prawidłowości rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  • analiza celu, adekwatności oraz podstawy prawnej przetwarzanych danych osobowych,
  • analiza techniczno-organizacyjnych zabezpieczeń stosowanych w celu ochrony danych osobowych,
  • analiza infrastruktury informatycznej w kontekście wymogów ustawowych,
  • sprawdzenie innych elementów mających wpływ na poziom zabezpieczenia przetwarzanych informacji w gromadzonych zbiorach,
  • weryfikacja poziomu wiedzy pracowników w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych,
  • weryfikacja procedur nadawania upoważnień pracownikom i ich praktycznego stosowania.

Zobacz także