nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Audyt ochrony danych osobowych - RODO


WYCENA

Każdego dnia przetwarzasz dane osobowe swoich klientów, kontrahentów oraz pracowników i nie wiesz, czy Twoja firma spełnia wymogi RODO, rekomendacje UODO oraz czy korzysta z najlepszych praktyk rynkowych, które mogą dać przewagę konkurencyjną. Wdrożone RODO w firmie powinno być dopasowane i zoptymalizowane pod kątem Twojego biznesu dając jednocześnie pewność, że Twoja firma działa w tym obszarze zgodnie z prawem.

Dlaczego warto?
img01.png

USŁUGA REALIZOWANA PRZEZ DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

Na co dzień pracownicy naszej firmy zapewniają naszym klientom bezpieczeństwo prawne w zakresie RODO. Usługa jest realizowana przez osoby mające doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji opartej o międzynarodową normę ISO 27001. Nasi audytorzy przeprowadzili kilkaset audytów bezpieczeństwa w różnych firmach i branżach w całej Polsce.
img04.png

KONIECZNOŚĆ CYKLICZNEJ WERYFIKACJI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Spełnienie wymogów RODO nie oznacza jednorazowego wdrożenia dokumentacji, procedur i rozwiązań informatycznych. RODO jest stałym elementem funkcjonowania firmy. Z nami masz pewność, że wszystko działa poprawnie, jest zgodnie z wymogami RODO, rekomendacjami UODO i najlepszymi praktykami rynkowymi.
img03.png

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI RODO

W razie kontroli masz pewność, że wdrożony system bezpieczeństwa danych osobowych działa poprawnie i jesteś w stanie to wykazać. Powodów kontroli może być wiele tj. zgłoszenie, naruszenie skarga osoby fizycznej albo rutynowe sprawdzenie przez UODO.
img02.png

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE TWOJEJ FIRMY

Spełnienie wymogów RODO nie oznacza jednorazowego wdrożenia dokumentacji, procedur i rozwiązań informatycznych. RODO jest stałym elementem funkcjonowania firmy. Z nami masz pewność, że wszystko działa poprawnie, jest zgodne z wymogami RODO, rekomendacjami UODO i najlepszymi praktykami rynkowymi.
Co zyskasz?
Efektem prac audytorów będzie raport z którego dowiesz się:
 • img05.png
  Jakie braki formalne pod kątem zgodności z RODO występują w Twojej firmie?
 • img06.png
  Czy systemy IT spełniają wymogi RODO?
 • img07.png
  Czy wdrożone procedury bezpieczeństwa informacji są skuteczne?
 • img08.png
  Czy pracownicy przestrzegają RODO i czy dysponują odpowiednią wiedzą?
 • img09.png
  W jaki sposób usunąć braki i błędy w zakresie spełnienia wymogów zgodności z RODO- rekomendacje oparte na wymogach prawny oraz najlepszych praktykach.
Dodatkowo:
 • img10.png
  Zyskasz bezpieczeństwo zgodności Twojej firmy z RODO
 • img11.png
  3 miesięczny dostęp do narzędzia zarządzania RODO w firmie
 • img12.png
  Kupon rabatowy na szkolenie z zakresu RODO dla pracowników Twojej firmy
Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:
img02.jpg
Chcesz mieć pewność, że przetwarzanie przez Twoją firmę danych osobowych jest zgodne z RODO
Masz dokumentację RODO, ale nie masz pewności czy jest aktualna i poprawna
Nie wiesz jaki zakres RODO Cię dotyczy i co trzeba zrobić, aby spełniać wymogi RODO
Chcesz zidentyfikować ryzyka jakie mogą wystąpić w Twojej firmie w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
Masz Inspektora Ochrony Danych i chcesz zweryfikować, czy poprawnie realizuje powierzone mu obowiązki
Zakres

img13.png Przed przystąpieniem do prac nad wskazaną dokumentacją, wykonujemy zdalny audyt bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Audyt obejmuje zarówno analizę spełnienia obowiązków formalnych (dokumentację, procedury przetwarzania danych osobowych), jak również analizę wymogów technicznych dotyczących systemów informatycznych, przy pomocy których dane osobowe są przetwarzane.

img15.png W zakres audytu wchodzi również analiza fizycznych środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony danych osobowych (zabezpieczenia pomieszczeń, ochrona przeciwpożarowa, urządzenia zabezpieczające przed utratą zasilania itd.) w kontekście poziomu ryzyka utraty danych osobowych.

Czynności wykonywane w ramach audytu:

img03.jpg
 1. precyzyjne zdefiniowanie przetwarzanych zbiorów danych osobowych,
 2. weryfikacja posiadanej dokumentacji oraz procedur przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami, efektywności oraz aktualności,
 3. analiza przesłanek legalności, zakresu, celu oraz adekwatności przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
 4. analiza techniczno-organizacyjnych zabezpieczeń dla ochrony danych osobowych,
 5. analiza i weryfikacja zabezpieczeń fizycznych i infrastruktury informatycznej,
 6. sprawdzenie poziomu zabezpieczeń dla zbiorów danych osobowych,
 7. weryfikacja prawidłowości rejestracji zbiorów danych osobowych,
 8. weryfikacja poziomu wiedzy pracowników,
 9. analiza dokumentacji pracowniczej ( w tym z procesów rekrutacji) pod kątem zgodności z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

img14.png W ramach usługi na początku wykonujemy wstępne rozeznanie za pośrednictwem ankiety, które pozwala nam na wstępną identyfikację zakresu i obszarów w jakich przetwarzają Państwo dane osobowe.Kolejnym krokiem jest wytypowanie osób z Państwa firmy, z którymi przeprowadzane są rozmowy telefoniczne. Podczas rozmów zbieramy dodatkowe informacje, a w szczególności jak w praktyce działają procesy i procedury (czasami te formalne, ale pragmatyczne), w Państwa firmie.

img16.png Opisane wyżej czynności pozwalają nam na poznanie jak Państwa firma działa w obszarze ochrony danych osobowych, dzięki czemu możemy odpowiednio dopasować wymogi przepisów prawa, a praktyką. Oczywiście, jeżeli pojawią się obszary niezgodne z przepisami prawa albo wymagające zabezpieczenia z punktu widzenia biznesowego, wówczas przedstawiamy stosowaną rekomendację w zakresie zmian jakie warto zastosować albo które trzeba zastosować by nie narażać Państwa firmy na konsekwencje niepełnego dostosowania do przepisów.

FORMULARZ ZAPYTANIA O OFERTĘ
Zasady ochrony danych osobowych podanych w formularzu opisane są w polityce prywatności