Kim jest patostreamer? Co musisz wiedzieć o patrostreamingu?

Patostreaming to zjawisko, które zyskało na popularności w ostatnich latach, szczególnie wśród użytkowników internetu. Jest to forma transmisji internetowej na żywo, gdzie prezentowane są zachowania uznawane za dewiacje społeczne. Patostreamy często zawierają treści patologiczne, które mogą być szokujące lub oburzające dla widzów. Co musisz wiedzieć o patostreamingu?

  • Monika Świetlińska
  • /
  • 4 grudnia 2023

Kim jest patostreamer?

Patostreamer to postać działająca w wirtualnej rzeczywistości, często kojarzona z kontrowersyjnymi i szokującymi treściami. Osoby te wykorzystują platformy takie jak YouTube do prezentowania treści, które mogą być uznane za patologiczne, wulgarnie prowokacyjne lub absurdalne. Charakterystyczne dla patostreamerów jest dążenie do przyciągnięcia uwagi poprzez ekstremalne zachowania, często graniczące z naruszeniem norm społecznych, prawnych i moralnych.

YouTube spowalnia ładowanie filmów dla blokujących reklamyYouTube spowalnia ładowanie filmów dla blokujących reklamyMonika Świetlińska

Ich działalność często obejmuje transmitowanie na żywo kontrowersyjnych działań, takich jak akty przemocy, nadużywanie substancji, czy wywoływanie konfliktów. Wiele z tych działań jest prowokacyjnych, mających na celu wywołanie silnych emocji, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, wśród widzów. Patostreamerzy często budują swoją "markę" na kontrowersji i skandalu, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Ich działalność wywołuje debatę na temat granic wolności słowa w internecie oraz odpowiedzialności za treści publikowane w mediach cyfrowych.

Patostreaming — krótka charakterystyka

Patostreaming to zjawisko, które wykracza poza tradycyjne rozumienie transmisji internetowych. Jego istota tkwi w prezentowaniu zachowań, które są uznawane za dewiacje społeczne, często w kontekście patologii społecznej. Przedrostek "pato-" odnosi się do patologii, co podkreśla negatywny i często szkodliwy charakter tych treści.

Patostreamy mogą zawierać sceny przemocy, libacji alkoholowych, nadużywania narkotyków, a także innych form zachowań, które są społecznie nieakceptowalne lub niebezpieczne. Te transmisje na żywo często odbywają się bez cenzury i filtrów, co sprawia, że są nieprzewidywalne i mogą zawierać treści, które są szokujące lub nieodpowiednie dla niektórych widzów.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Patostreaming jest również przedmiotem debaty publicznej i badań naukowych, które próbują zrozumieć wpływ tego zjawiska na społeczeństwo, zwłaszcza na młodszych użytkowników internetu. Choć przyciąga uwagę i generuje wysoką oglądalność, jest często krytykowany za promowanie negatywnych wzorców zachowań i wpływanie na degradację standardów komunikacji w mediach społecznościowych.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą patostreaming?

Zagrożenia z nim związane mogą mieć długotrwałe skutki zarówno dla twórców, jak i odbiorców tych treści. Jednym z głównych zagrożeń jest wpływ na młodszych użytkowników internetu. Patostreamy często prezentują zachowania antyspołeczne, przemoc, nadużywanie substancji psychoaktywnych, co może prowadzić do tego, iż np. młodzież uznawać je zacznie za zgodne z normą.

Wzrost cyberataków. Jak chronić się przed ransomware i phishingiem?Wzrost cyberataków. Jak chronić się przed ransomware i phishingiem?Joanna Gościńska

Młodzi ludzie, będący w fazie kształtowania swoich wartości i norm, mogą naśladować te destrukcyjne wzorce zachowań, co może mieć negatywne konsekwencje w ich rzeczywistym życiu. Ponadto, patostreamy mogą wywoływać u widzów stres i niepokój, szczególnie gdy są świadkami agresywnych lub niebezpiecznych zachowań.

Istnieje również ryzyko, że osoby uczestniczące w patostreamach mogą doświadczać cyberprzemocy, nękania, czy innych form agresji online. To zjawisko stwarza również wyzwania dla rodziców i opiekunów, którzy muszą być świadomi treści, z jakimi ich dzieci mogą się spotkać w internecie, i odpowiednio reagować na potencjalne zagrożenia.

Prawne konteksty zjawiska

Patostreaming, choć może wydawać się formą ekspresji, często wchodzi w konflikt z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wiele krajów posiada przepisy dotyczące treści internetowych, które zakazują promowania przemocy, nienawiści, czy innych form dewiacji społecznych.

Patostreamerzy, prezentując treści patologiczne, mogą naruszać te przepisy, co naraża ich na odpowiedzialność prawną. Mogą to być zarówno kary finansowe, jak i w niektórych przypadkach odpowiedzialność karna. Ponadto, patostreaming może prowadzić do naruszenia praw innych osób, na przykład poprzez naruszenie prywatności, zniesławienie, czy rozpowszechnianie treści nielegalnych.

W związku z tym, osoby prowadzące patostreamy muszą być świadome potencjalnych konsekwencji prawnych swoich działań. Warto również zauważyć, że rosnąca świadomość społeczna na temat szkodliwości patostreamingu prowadzi do zaostrzania przepisów i większej aktywności organów ścigania w walce z tym zjawiskiem. To z kolei podkreśla potrzebę edukacji zarówno twórców, jak i odbiorców treści internetowych na temat odpowiedzialności prawnej i etycznej związanej z publikowaniem i konsumpcją treści w sieci.

Przypadek patostreamerów ze Śląska

Dwaj patostreamerzy, Kawiaq i jego kolega, byli poszukiwani po incydencie z 17 listopada 2023, kiedy to podawali alkohol dwóm młodym kobietom i następnie prowokowali je do zachowań kompromitujących, transmitując całe zdarzenie w internecie. W trakcie transmisji jedna z kobiet została uderzona butelką, co spowodowało rozcięcie łuku brwiowego.

Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeniZagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeniMałgorzata Łaziuk

Po tym, jak sprawa zyskała rozgłos w mediach społecznościowych, obaj 18-latkowie zdecydowali się opuścić kraj. Jednakże śląska policja nie ustawała w śledztwie, monitorując każdy ich ruch. Po powrocie mężczyzn do Polski, funkcjonariusze przystąpili do zorganizowanej obławy na terenie Śląska, skutecznie doprowadzając do ich aresztowania. Zarejestrowane nagranie z tej akcji zostało opublikowane na profilu policji, ukazując moment zatrzymania na drodze, gdy podejrzani podróżowali samochodem. 

Akcja ta stanowi ważny sygnał dla społeczeństwa o powadze, z jaką organy ścigania traktują przestępstwa popełniane w ramach patostreamingu. Podkreśla również potrzebę świadomości i odpowiedzialności zarówno wśród twórców, jak i odbiorców treści internetowych. Policja apeluje do rodziców i opiekunów o zwiększoną uwagę na aktywność dzieci i młodzieży w sieci, uświadamianie ich o potencjalnych zagrożeniach oraz budowanie zaufania i otwartej komunikacji w rodzinie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!