Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Istnieje grupa osób, która nie musi płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Sprawdź, czy znajdujesz się w tej grupie.

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 7 grudnia 2023

Dwa rodzaje opłat

Istnieją dwa rodzaje opłaty abonamentowej: abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub telewizyjnych. Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.

12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE Monika Świetlińska

Mimo że obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych dotyczy każdego gospodarstwa domowego, od tej zasady są pewne wyjątki. Reguluje to art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, który mówi, że zwolnione z opłat abonamentowych są pewne grupy osób. W grupie osób zwolnionych od opłat znajdują  się ludzie, którzy ukończyli 75 rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Kto nie płaci?

Warunkiem korzystania ze zwolnień jest przedstawienie w placówce pocztowej dowodu osobistego i dokumentów uprawniających do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ww. zwolnień. Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia. W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres, będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłat w kolejnych miesiącach.

Zgodnie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik, obowiązane są zgłosić w placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Zabezpieczenia antywłamaniowe. Które wybrać dla swojego biznesu?Zabezpieczenia antywłamaniowe. Które wybrać dla swojego biznesu?Katarzyna Leszczak

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r., o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych znosi dotychczasowy obowiązek składania oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia od opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do tego zwolnienia (tj. dowodu osobistego) przez osoby, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik. Ustawa weszła w życie 9 października 2015 roku.

Ile musi płacić reszta?

Pozostali powinni płacić. Ile? Według ustaleń Krajowe Rady Radiofonii i Telewizji stawki na 2024 rok będą wynosić: za radioodbiornik 8,70 złotych, co przełoży się na 104,40 złotych w skali roku. Z kolei opłata za miesiąc użytkowania odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego wyniesie 27,30 zł. Rocznie odbiorca poniesie koszt 327,60 zł.

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymają 10-procentową zniżkę. Opłatę abonamentową należy wnieść z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące. Wtedy odbiorcom przysługuje zniżka z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

 

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!