nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - ochrona danych osobowych RODO - strona 2

 • Jak zorganizowa konkurs pod rzdami RODO

  Jak zorganizować konkurs pod rządami RODO?

  Data: 17 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Cały wachlarz działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorców wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klientów. Po 25 maja 2018 r., od kiedy w całej Unii zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych – realizacja działań promocyjnych kierowanych bezpośrednio do konkretnych osób jest obwarowana dodatkowymi obostrzeniami. Jednym z popularnych działań marketingowych jest konkurs. Jak realizować konkursy zgodnie z prawem, respektując wymogi RODO?

  więcej
 • Jak RODO wpywa na ecommerce

  Jak RODO wpływa na e-commerce?

  Data: 17 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Wprowadzone przez RODO zmiany w istotny sposób dotyczą przedsiębiorców działających w obszarze handlu elektronicznego. O czym powinni pamiętać właściciele e-sklepów w związku z nowymi unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych?

  więcej
 • Wniosek o przeniesienie danych osobowych

  Wniosek o przeniesienie danych osobowych

  Data: 29 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Jedną z wielu nowości, jakie wprowadziło RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jest prawo do przenoszenia danych. Jak powinien wyglądać wniosek osoby, która chce skorzystać z tego prawa i kiedy przeniesienie danych pomiędzy Administratorami jest możliwe?

  więcej
 • Wniosek o sprostowanie danych osobowych

  Wniosek o sprostowanie danych osobowych

  Data: 26 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Zgodnie z RODO każdy Administrator zobowiązany jest do tego, aby zgromadzone przez niego dane były aktualne. Również osoby, których dane dotyczą, mają prawo do zgłoszenia Administratorowi wszelkich nieprawidłowości w danych lub konieczności ich sprostowania. Jak wygląda procedura aktualizacji danych osobowych?

  więcej
 • Tre zgody i obowizki informacyjne wedug RODO

  Treść zgody i obowiązki informacyjne według RODO

  Data: 24 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Jak powinna wyglądać zgoda by była poprawna według przepisów RODO? Kiedy trzeba zbierać zgodę, a kiedy nie. Jakie obowiązki informacyjne trzeba spełnić zbierając dane osobowe.

  więcej
 • Nadawanie upowanie do przetwarzania danych osobowych

  Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych

  Data: 09 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem upoważnionym do wykonywania różnych operacji na danych osobowych może być konkretna firma. Nie oznacza to jednak, że uprawnienia administratora zyskuje automatycznie każdy pracownik danego przedsiębiorstwa. Wymagane jest w tym celu nadanie wybranym osobom odpowiedniego upoważnienia. Operacje na danych osobowych to m.in.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie czy usuwanie danych.

  więcej
 • Czy polityka prywatnoci to dobre miejsce na spenienie obowizkw informacyjnych z RODO

  Czy polityka prywatności to dobre miejsce na spełnienie obowiązków informacyjnych z RODO?

  Data: 02 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  RODO wskazuje, że każdy administrator danych osobowych powinien spełnić tak zwany obowiązek informacyjny. Celem przekazania wymaganych informacji osobie jest uświadomienie jej, kto i w jaki sposób będzie przetwarzał udostępnione przez nią dane. Jakie obowiązki informacyjne mają spełnić administratorzy danych osobowych i w jaki sposób mogą tego dokonać?

  więcej
 • Cel przetwarzania danych osobowych zgodny z prawem

  Cel przetwarzania danych osobowych zgodny z prawem

  Data: 22 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Artykuł 5 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) określa zasady, według których dane osobowe mogą być przetwarzane. Jedna z nich stanowi, że dane poufne mogą być zbierane oraz przetwarzane wyłącznie w konkretnych oraz uzasadnionych przepisami prawa celach (art. 5 pkt 1b). Jakie cele są zatem uznawane przez unijną regulację za legalne przesłanki pozwalające na przetwarzanie danych osobowych?

  więcej
 • Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych wedug RODO

  Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych według RODO

  Data: 20 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Standardy RODO wchodzące w życie 25 maja 2018 r. wypełnią od lat obecną lukę prawną w ustawie krajowej, która nie regulowała do tej pory kwestii podpowierzania danych osobowych kolejnym podmiotom. Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami dla administratorów i podmiotów przetwarzających przez dostosowanie umów do wymogów rozporządzenia. Nieprzestrzeganie przepisów RODO będzie wiązało się m.in. z wysokimi karami pieniężnymi dla obu stron.

  więcej
 • Zasada rozliczalnoci wedug RODO

  Zasada rozliczalności według RODO

  Data: 19 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Dotychczas niesformułowana wprost w prawie krajowym ani unijnym zasada rozliczalności zostanie wprowadzona rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych już 25 maja bieżącego roku. Administratorzy będą już nie tylko odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów, ale w razie kontroli będą także musieli ich przestrzeganie udowodnić.

  więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych pracownika opinia Grupy Roboczej art 29

  Przetwarzanie danych osobowych pracownika - opinia Grupy Roboczej art. 29

  Data: 19 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Rozwój nowych technologii oraz coraz bardziej powszechny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji sprawiają, że pojawiają się nowe wyzwania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Czynności te mogą być wykonywane w sposób znacznie bardziej systematyczny, zautomatyzowany i - bardzo często – ingerujący znacząco w prywatność osób, których dane dotyczą.

  więcej
 • Czym jest polityka prywatnoci

  Czym jest polityka prywatności?

  Data: 13 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Poniższy artykuł wyjaśnia, jakie znaczenie ma polityka prywatności, co powinna zawierać oraz kiedy zachodzi obowiązek zamieszczenia jej na stronie internetowej.

  więcej
 • RODO nie przewiduje uatwie dla duych przedsibiorstw

  RODO nie przewiduje ułatwień dla dużych przedsiębiorstw

  Data: 09 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Aktualnie projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych wyszedł z Komitetu Stałego Rady Ministrów. Największe kontrowersje wzbudził przepis zwalniający wszystkich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, czyli zatrudniające mniej niż 250 osób, z niektórych obowiązków wynikających z RODO.

  więcej
 • Dane osobowe w sklepie internetowym

  Dane osobowe w sklepie internetowym

  Data: 08 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Niemal każde przedsiębiorstwo w mniejszym lub większym zakresie zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych. Najlepszym przykładem takiej firmy jest jednak sklep internetowy, którego prowadzenie wymaga od właściciela przetwarzania wielu różnych zbiorów danych osobowych - jakich?

  więcej
 • Zgoda na komunikacj marketingow wedug RODO

  Zgoda na komunikację marketingową według RODO

  Data: 05 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  25 maja 2018 r. wcześniej uzyskane zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą stracić ważność, jeśli nie będą zgodne z nowymi przepisami RODO. Oznacza to, że z dnia na dzień można zdobywaną latami bazę danych marketingowych unicestwić nieprzygotowaniem wdrożenia przepisów unijnych.

  więcej
 • Nowe zasady przetwarzania danych biometrycznych

  Nowe zasady przetwarzania danych biometrycznych

  Data: 01 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Najważniejszą zmianą w zakresie danych biometrycznych, jaką wprowadzają unijne przepisy RODO od 25 maja 2018 r. jest zakwalifikowanie ich do szczególnych kategorii danych osobowych. Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych nie odnosiła danych biometrycznych do danych wrażliwych (tożsamych ze szczególnymi kategoriami danych na gruncie RODO), choć w istocie obejmują one informacje o cechach fizycznych, fizjologicznych oraz behawioralnych osoby, a więc powinny podlegać silniejszej ochronie. 

  więcej
 • Retencja danych osobowych przechowywanie danych osobowych w ograniczonym horyzoncie czasowym

  Retencja danych osobowych – przechowywanie danych osobowych w ograniczonym horyzoncie czasowym

  Data: 20 lutego 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Artykuł 5 RODO wymaga, aby dane osobowe były zbierane w wyraźnie określonym i prawnie uzasadnionym celu. Ponadto, nie mogą być przetwarzane dalej w sposób niezgodny z wyżej wskazanymi celami.

  więcej
 • Nowe obowizki informacyjne administratora danych

  Nowe obowiązki informacyjne administratora danych

  Data: 14 lutego 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  W momencie pozyskiwania danych, ich administrator (ADO) powinien spełnić określone obowiązki informacyjne wobec każdej osoby, której te dane dotyczą. Przykładem może być tutaj gromadzenie danych klientów sklepu internetowego lub wysyłka newslettera do określonej grupy osób.

  więcej
 • Naruszenia ochrony danych osobowych a kary pienine

  Naruszenia ochrony danych osobowych a kary pieniężne

  Data: 07 lutego 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Budzącą najwięcej emocji zmianą, którą ma wprowadzić unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, są kary pieniężne - nakładane w przypadku wystąpienia uchybień w przetwarzaniu danych. Jest to istotna zmiana, ponieważ zakres kar został znacznie rozbudowany w stosunku do jeszcze obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

  więcej
 • RODO i nowe prawa osb ktrych dane dotycz

  RODO i nowe prawa osób, których dane dotyczą

  Data: 02 lutego 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO - nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg nowych obowiązków. Jakie to prawa i jak administratorzy danych osobowych (ADO) powinni zapewnić ich realizację względem osób, których dane dotyczą?

  więcej
Blog prawny dla firm
Blog prawa e-commerce
RODO Magazyn