Dowody biometryczne. Zmiany po wyroku TSUE?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 21 marca 2024 r., nakazuje Polsce dostosowanie krajowych przepisów dotyczących przetwarzania danych biometrycznych w centralnym rejestrze dowodów osobistych. Wyrok ten, który unieważnił unijne rozporządzenie 2019/1157 z powodu błędów proceduralnych, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zmiany przepisów do 1 stycznia 2027 r.

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 27 czerwca 2024

Dane biometryczne powinny być przetwarzane z najwyższą ostrożnością

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Mirosław Wróblewski, zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia stanowiska TSUE w polskim prawie w piśmie skierowanym do ministra ds. Unii Europejskiej, Adama Szłapki. Minister zwrócił się do UODO o analizę skutków wyroku TSUE w sprawie C-61/22 Landeshauptstadt Wiesbaden, dotyczącej obowiązku umieszczania i przechowywania odcisków palców w dowodach osobistych oraz ochrony danych osobowych.

Gdzie zgłosić podejrzenie naruszenia danych osobowych?Gdzie zgłosić podejrzenie naruszenia danych osobowych? Katarzyna Leszczak

Wyrok TSUE podkreśla, że dane biometryczne, takie jak wizerunek twarzy i odciski palców, są szczególnie wrażliwe i powinny być przetwarzane z najwyższą ostrożnością. Trybunał zaznaczył, że zebrane dane biometryczne nie powinny być przechowywane w krajowych bazach danych, a po wydaniu dowodu osobistego powinny być usuwane z systemu centralnego. Tymczasem w wielu krajach członkowskich, w tym w Polsce, istnieją centralne rejestry, które gromadzą takie dane.

Jakie dane biometryczne w dowodach?

W Polsce zgodnie z art. 55 ustawy o dowodach osobistych centralny Rejestr Dowodów Osobistych zawiera dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców. Prezes UODO wielokrotnie krytykował takie rozwiązania, wskazując na ryzyko naruszenia praw i wolności obywateli oraz konieczność przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Podczas prac nad rozporządzeniem dotyczącym Rejestru Dowodów Osobistych, UODO zgłaszał uwagi dotyczące skali i sposobu przetwarzania danych, podkreślając, że mogą one prowadzić do naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Mimo tych uwag, Minister Cyfryzacji nie uwzględnił proponowanych zmian.

Polska musi się dostosować

W związku z wyrokiem TSUE Polska będzie musiała dostosować swoje przepisy. Jak wskazuje prezes UODO, przetwarzanie danych biometrycznych na dowodzie osobistym ma swoje podstawy w ustawie, jednak nie zapewnia ono wystarczających gwarancji ochrony danych z punktu widzenia zasady proporcjonalności w zakresie ingerencji w prawo do prywatności. Dla realizacji celu walki z fałszowaniem dowodów osobistych i oszustwami tożsamości nie jest konieczne przechowywanie danych biometrycznych po wydaniu dowodu osobistego.

Jakie są najczęstsze błędy przy wdrażaniu polityki bezpieczeństwa danych?Jakie są najczęstsze błędy przy wdrażaniu polityki bezpieczeństwa danych?Katarzyna Leszczak

Wprowadzenie nowych przepisów zgodnych z wytycznymi TSUE będzie kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej ochrony danych biometrycznych obywateli oraz zgodności z prawem unijnym. Nowe regulacje powinny precyzyjnie określać zasady przetwarzania, przechowywania i usuwania danych biometrycznych, aby zagwarantować bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych.

Czym jest dowód biometryczny?

Dowód biometryczny to rodzaj dokumentu tożsamości, który zawiera dane biometryczne, takie jak wizerunek twarzy i odciski palców, umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby. Wprowadzenie danych biometrycznych ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i trudności w fałszowaniu dokumentów, co jest istotne w walce z przestępczością tożsamościową.

W Polsce dowody biometryczne obowiązują od  listopada 2021 roku.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!