TSUE: Konieczne zmiany w przepisach o Krajowym Systemie Informacyjnym Policji

rnrnWyrok TSUE z stycznia 2024 roku zmusza do przemyślenia przepisów regulujących działanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Czy polskie prawo zostanie dostosowane do wytycznych europejskich? Prezes UODO Mirosław Wróblewski wskazuje na konieczność zmian.rnrn

  • Monika Świetlińska
  • /
  • 10 czerwca 2024

Wyrok TSUE jako punkt zwrotny dla polskiego prawodawstwa

30 stycznia 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowy wyrok w sprawie C-118/22. Orzeczenie to dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a konkretnie przechowywania danych biometrycznych osób prawomocnie skazanych za przestępstwa umyślne do czasu ich śmierci.

TSUE uznał, że takie działanie stoi w sprzeczności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych?Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych? Katarzyna Leszczak

Wyrok ten ma daleko idące implikacje dla krajowych systemów prawnych, wymuszając rewizję przepisów dotyczących zarządzania i przechowywania danych osobowych przez organy ścigania. W Polsce, której przepisy dotyczące Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) nie przewidują obowiązku okresowej rewizji konieczności przechowywania danych, wyrok ten wskazuje na pilną potrzebę reform.

Potrzeba reformy ustawodawczej

Aktualna ustawa o Policji, regulująca funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, wymaga istotnych zmian. Obecnie brakuje w niej zapisów umożliwiających regularną ocenę, czy przechowywanie danych jest nadal niezbędne. Ponadto, osoby, których dane dotyczą, nie mają zagwarantowanej możliwości żądania usunięcia swoich danych, co jest niezgodne z zasadami RODO dotyczącymi prawa do bycia zapomnianym.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w odpowiedzi na pytanie ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapki, podkreślił, że niezbędne jest wprowadzenie procedur umożliwiających regularny przegląd danych przechowywanych w ramach KSIP. Wymaga to nie tylko zmian w ustawie o Policji, ale również w ustawach o Krajowym Rejestrze Karnym oraz o przetwarzaniu informacji kryminalnych.

Reakcje i dalsze działania

Oczekuje się, że wyrok TSUE przyczyni się do szybszego rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy o Policji. Proces ten będzie wymagał szerokiej konsultacji społecznej oraz współpracy z ekspertami ds. ochrony danych i praw człowieka. Dodatkowo, konieczne będzie zbadanie i dostosowanie innych przepisów związanych z przetwarzaniem danych w ramach działań policyjnych, co może prowadzić do kolejnych zmian legislacyjnych.

Równie ważne będzie śledzenie, jak inne kraje członkowskie UE dostosowują swoje ustawodawstwo do wytycznych TSUE. Polska, będąca na szlaku ważnych reform w dziedzinie ochrony danych osobowych, ma szansę stać się przykładem efektywnej adaptacji prawa do wymogów nowoczesnej ochrony danych.

Konsekwencje dla przyszłości ochrony danych w Polsce

Wyrok TSUE i wynikające z niego zmiany w polskim systemie prawnym mają kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony danych osobowych, ale także dla zaufania obywateli do systemu prawnego i organów ścigania. Transparentne i zgodne z prawem zarządzanie danymi osobowymi przyczyni się do wzrostu zaufania społecznego, co jest fundamentem dla skutecznej i sprawiedliwej pracy policji.

Jak zgłosić naruszenie ochrony danych?Jak zgłosić naruszenie ochrony danych?Katarzyna Leszczak

Dalsze działania w tej dziedzinie będą wymagały nie tylko zmian prawnych, ale również edukacji funkcjonariuszy i pracowników organów ścigania w zakresie ochrony danych osobowych. Tylko w ten sposób możliwe będzie zbudowanie systemu, który będzie równie skuteczny w zwalczaniu przestępczości, co w ochronie podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!