nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Pakiety RODO

Pakiet Basic

49 / miesiąc

588 / rok
Oszczędzasz 147
 • Zarządzanie zbiorami
 • Zarządzanie upoważnieniami
 • Zarządzanie miejscami przetwarzania
 • Zarządzanie własnymi dokumentami
 • Zarządzanie powierzeniami
 • Zarządzanie systemami, w których przetwarza się dane
 • Zarządzanie rejestrem szkoleń
 • Podane dane są przechowywane w formie zaszyfrowanej
 • Wgrane dokumenty są przechowywane w formie zaszyfrowanej
 • Dostęp do webinarów
 • Rejestr zdarzeń i naruszeń

Pakiet Standard

249 zł/ miesiąc

2 988 zł / rok
Oszczędzasz 747 zł
 • Zarządzanie zbiorami
 • Zarządzanie upoważnieniami
 • Zarządzanie miejscami przetwarzania
 • Zarządzanie własnymi dokumentami
 • Zarządzanie powierzeniami
 • Zarządzanie systemami, w których przetwarza się dane
 • Zarządzanie rejestrem szkoleń
 • Podane dane są przechowywane w formie zaszyfrowanej
 • Wgrane dokumenty są przechowywane w formie zaszyfrowanej
 • Dostęp do webinarów
 • Rejestr zdarzeń i naruszeń
 • Dedykowane dokumenty RODO na podstawie podanych danych
 • Dostęp do forum dyskusyjnego
 • Generator umów powierzenia
 • Panel dla klientów do zgłaszania żądań i zapytań

Pakiet Medium

599 zł/ miesiąc

7 188 zł / rok
Oszczędzasz 1 797 zł
 • Zarządzanie zbiorami
 • Zarządzanie upoważnieniami
 • Zarządzanie miejscami przetwarzania
 • Zarządzanie własnymi dokumentami
 • Zarządzanie powierzeniami
 • Zarządzanie systemami, w których przetwarza się dane
 • Zarządzanie rejestrem szkoleń
 • Podane dane są przechowywane w formie zaszyfrowanej
 • Wgrane dokumenty są przechowywane w formie zaszyfrowanej
 • Dostęp do webinarów
 • Rejestr zdarzeń i naruszeń
 • Dedykowane dokumenty RODO na podstawie podanych danych
 • Dostęp do forum dyskusyjnego
 • Generator umów powierzenia
 • Panel dla klientów do zgłaszania żądań i zapytań
 • Szkolenia dla pracowników e-learning
 • Rekomendacje i analiza konieczności zgłaszania naruszeń do UODO
 • Analiza ryzyka
 • Zarządzanie procesami przetwarzania
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Generowanie obowiązków informacyjnych
 • Generowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • Subkonta niezależny dostęp do konta dla współpracowników
 • Konsultacje RODO przez e-mail (36 konsultacji w ciagu 12 miesięcy)

Pakiet Premium

999 zł/ miesiąc

11 988 zł / rok
Oszczędzasz 2 997 zł
 • Zarządzanie zbiorami
 • Zarządzanie upoważnieniami
 • Zarządzanie miejscami przetwarzania
 • Zarządzanie własnymi dokumentami
 • Zarządzanie powierzeniami
 • Zarządzanie systemami, w których przetwarza się dane
 • Zarządzanie rejestrem szkoleń
 • Podane dane są przechowywane w formie zaszyfrowanej
 • Wgrane dokumenty są przechowywane w formie zaszyfrowanej
 • Dostęp do webinarów
 • Rejestr zdarzeń i naruszeń
 • Dedykowane dokumenty RODO na podstawie podanych danych
 • Dostęp do forum dyskusyjnego
 • Generator umów powierzenia
 • Panel dla klientów do zgłaszania żądań i zapytań
 • Szkolenia dla pracowników e-learning
 • Rekomendacje i analiza konieczności zgłaszania naruszeń do UODO
 • Analiza ryzyka
 • Zarządzanie procesami przetwarzania
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Generowanie obowiązków informacyjnych
 • Generowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • Subkonta niezależny dostęp do konta dla współpracowników
 • Konsultacje RODO przez e-mail (36 konsultacji w ciagu 12 miesięcy)
 • Konsultacje RODO przez telefon (12 rozmów do 30 min każda)
 • Dostęp do bazy wzorów dokumentów branżowych

Opis usług

Zarządzanie zbiorami

W ramach tej funkcjonalności masz możliwość zarządzania zbiorami danych osobowych jakie funkcjonują w Twojej firmie. Możesz korzystać z naszych wzorcowych zbiorów i je edytować w zakresie danych osobowych jakie są w nich przetwarzane.

Zarządzanie upoważnieniami

W ramach tej funkcjonalności masz możliwość zarządzania upoważnieniami dla osób jakie przetwarzają dane osobowe w Twojej firmie. Możesz generować gotowe dokumenty do podpisania na bazie określonych wcześniej zbiorów. Każdy wygenerowany dokument jest automatycznie zapisywany w bazie dokumentów.


Zarządzanie miejscami przetwarzania

W ramach tej funkcjonalności masz możliwość zarządzania rejestrem miejsc tj. fizycznymi lokalizacjami, w których przetwarzane są dane osobowe w Twojej firmie.

Zarządzanie własnymi dokumentami

Moduł umożliwia przechowywanie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych. W jednym miejscu znajdować się może dokumentacja tj. polityka bezpieczeństwa oraz szereg innych tj. oświadczenia pracowników, upoważnienia, umowy powierzenia, wzory formularzy itp.


Zarządzanie powierzeniami

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru powierzeń danych osobowych. Do każdego z powierzeń mogą być dołączone dokumenty np. umowy z firmą, której powierzone zostały dane osobowe.

Zarządzanie systemami, w których przetwarza się dane

W ramach modułu masz możliwość zarządzania systemami informatycznymi w jakich przetwarzane są dane osobowe. Moduł umożliwia definiowanie przepływów między systemami oraz masz możliwość korzystania z pre-definiowanych opisów w/w przepływów.


Zarządzanie rejestrem szkoleń

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru szkoleń dla pracowników. Dzięki niemu w prosty sposób można zarządzać ważnym elementem dowodowym dochowania należytej staranności jakim są szkolenia dla pracowników.

Podane dane są przechowywane w formie zaszyfrowanej

Wprowadzane przez Ciebie informacje dotyczące zbiorów, miejsc przetwarzania danych, rejestrów szkoleń, powierzeń i innych danych są przechowywane w formie zaszyfrowanej. Gwarantuje to bezpieczeństwo oraz ochronę przed nieuprawnionym dostępem.


Wgrane dokumenty są przechowywane w formie zaszyfrowanej

Podobnie jak w przypadku wprowadzanych informacje, wszystkie dokumenty jakie zamieścisz w aplikacji są przechowywane w formie zaszyfrowanej, za co odpowiada nasza aplikacja. Gwarantuje to bezpieczeństwo oraz ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Dostęp do webinarów

Masz nieograniczony dostęp do webinarów jakie do tej pory były przez nas organizowane, a także do tych które będą w przyszłości w zakresie ochrony danych osobowych. Możesz dzięki temu mieć dostęp do praktycznej wiedzy z zakresu RODO.


Rejestr zdarzeń i naruszeń

Moduł umożliwa prowadzenie rejestru naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązkiem ADO jest prowadzenie takie rejestru. Możesz wybierać z pre-defionowego katalogu naruszeń, albo tworzyć własne kategorie - adekwatnie do potrzeb.

Dedykowane dokumenty RODO na podstawie podanych danych

W ramach modułu przygotowane będzie dedykowana dokumentacja w zakesie RODO. Na bazie wprowadzonych informacji oraz przy wsparciu naszych ekspertów, na bazie twojej specyfiki i branży, otrzymasz gotowe dokumenty do wdrożenia w firmie.


Dostęp do forum dyskusyjnego

W ramach modułu masz dostęp do społeczności i możesz czerpać praktyczne informacje w zakresie ochrony danych osobowych. Możesz również zadawać pytania na forum dyskusyjnym i korzystać z porad naszych ekspertów.

Generator umów powierzenia

Moduł  umożliwia generowanie umów powierzenia. W kilka chwil możesz przygotować dokument, który zabezpieczy Twoją firmę oraz będzie spełnieniem obowiązków ADO. Każdy dokument jest automatycznie zapisywany w repozytorium dokumentów.


Panel dla klientów do zgłaszania żądań i zapytań

Dzięki tej funkcjonalności ADO może udostępnić osbom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane dedykowany dla firmy panel do rejestracji zapytań lub żądań w zakresie danych osobowych. ADO mając rejestr, może podjąć odpowiednie działania wywiązując się z prawnych obowiązaków jakie nakłada RODO.

Szkolenia dla pracowników e-learning

Moduł umożliwia kompleksowe wsparcie ADO w zakresie przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie odbywa się w formie e-learningu. Za pośrednictwem modułu można zarządzać szkoleniami dla pracowników, kontrolować zaawansowanie odbywanych szkoleń, podgląd uzyskanych wyników oraz certyfikatów jakie otrzymali pracownicy. Można dodawać nowych pracowników do szkolenia. Każdy pracownik otrzymuje dedykowany dla niego dostęp do materiału szkoleniowego.


Rekomendacje i analiza konieczności zgłaszania naruszeń do UODO

W przypadku wystąpienia naruszenia, ważne jest to by prawidłowo je ocenić. Jako ADO masz 72h na zgłoszenie do UODO istotnego naruszenia. Nasi eksperci pomagają w ocenie istotności naruszenia i doradzają co należy zrobić by być zgodnym z przepisami.

Analiza ryzyka

Moduł umożliwia zarządzanie ryzykami jakie mogą wystąpić w firmie. W ramach usługi wskazujemy jakie obszary wymagają poprawy, tak aby ryzyka były mniejsze. Dzięki temu jako ADO możesz wykazać się należytą starannością oraz skutecznie i efektywnie zarządzać ryzykiem. Do dyspozycji masz naszych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa informacji. Analiza ryzyka jest dokonywana na bazie normy ISO 27005:2011.


Zarządzanie procesami przetwarzania

Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych w firmie jest istotnym elementem poprawnego wdrożenia RODO. Przy naszym wsparciu możesz łatwo zarządzać tymi procesami. Masz dostęp do wiedzy naszych ekspertów, którzy pomogą Ci odpowiednio zidentyfikować obszary przetwarzania wraz z procesami.

Rejestr czynności przetwarzania
Moduł umożliwia prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Dzięki tej funkcjonalności w prosty sposób ADO ma możliwość zarządzania w/w rejestrem na potrzeby spełnienia obowiązków RODO.

Generowanie obowiązków informacyjnych

Moduł umożliwia wygenerowanie dedykowanych dokumentów, za pośrednictwem których będziesz mieć możliwość spełniania obowiązków informacyjnych, jakie RODO nakłada na ADO podczas zbierania danych osobowych. Niespełnienie ich jest naruszeniem zasad RODO. Przy naszym wsparciu masz pewność, że poprawnie wywiązujesz się z obowiązków prawych.

Generowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych

Moduł umożliwia wygenerowanie treści zgód dla Twojej firmy. Zgoda jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ale by była skutecznie zebrana ważne jest to by odpowiednio ją sformułować.


Subkonta niezależny dostęp do konta dla współpracowników

Moduł umożliwia tworzenie dodatkowych kont dla współpracowników, którzy mogą mieć odpowiedni dostęp do wybranych przez Ciebie modułów. Dzięki temu wiele osób z Twojej firmy może korzystać z określonych modułów i efektywnie zarządzać bezpieczeństwem w zakresie danych osobowych.

Konsultacje RODO przez e-mail (36 konsultacji w ciagu 12 miesięcy)

W ramach pakietu masz do dyspozycji naszych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz radców prawych, którzy pomagają w zarządzaniu bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz porady prawnej możesz w ramach abonamentu korzystać z naszego doświadczenia. Jedna konsultacja przewiduje analizę jednego konkretnego problemu.


Konsultacje RODO przez telefon (12 rozmów do 30 min każda)

Niezależnie od konsultacji e-mailowych możesz korzystać również z konsutlacji telefonicznych, gdzie nasi eksperci pomogą rozwiązać problem lub udzielić porady prawnej w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych.

Dostęp do bazy wzorów dokumentów branżowych

W ramach modułu masz dostęp do zbioru wzorów, szablonów dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych. Na bieżąco baza jest aktualizowana przez nasz dział prawny. Możesz korzystać do użytku własnego z dokumentów bez ograniczeń.