nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

ISO

Audytujemy przedsiębiorców pod kątem zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie normy ISO 27001 oraz ISO 9001.

ISO 27001 to jedyna międzynarodowa norma, zgodna ze wszystkimi wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony informacji oraz bezpieczeństwa danych odosobowych.

ISO 9001 międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Audytujemy przedsiębiorców pod kątem zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie normy ISO 27001 oraz ISO 9001.

 

KORZYŚCI:

ISO 27001:

 • Gwarancja dla kontrahentów i klientów właściwej ochrony wszystkich informacji;
 • Zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji;
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku;
 • Ułatwiony nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa informacji;
 • Zapewnienie, że spełnione są wymogi prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja;
 • Zminimalizowane ryzyko utraty lub przejęcia danych;
 • Lepsza ochrona majątku i interesów organizacji;
 • Szybka identyfikacja błędów i niezgodności z wymaganiami normy;
 • Wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji;
 • Odpowiedni poziom jakości ochrony aktywów informacyjnych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa interesom Klienta w wyniku poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania informacją.

 

KORZYŚCI WEWNĘTRZNE:

ISO 9001

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w wykonywanie powierzonych obowiązków na wszystkich szczeblach organizacji,
 • Usystematyzowanie podstawowych obszarów działalności organizacji, takich jak sprzedaż, produkcja, planowanie itp.,
 • Usprawnienie systemu decyzyjnego oraz przepływu informacji,
 • Obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenie różnorodności wytwarzania poprzez zarządzanie procesami w organizacji,
 • Usprawnienie zapewnienia powtarzalnych wyrobów, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby reklamacji,
 • Zwiększenie wydajności pracy oraz rentowności organizacji,
 • Ustanowienie jasnych i przejrzystych uprawnień i obowiązków komórek organizacyjnych,
 • Zwiększenie skuteczności realizacji celów organizacji,
 • Kształtowanie kultury jakości oraz skutecznej komunikacji wewnętrznej,
 • Poprawa wizerunku organizacji, zaliczanie się do grona „uporządkowanych” organizacji,
 • Zwiększenie wiarygodności w oczach klienta, szczególnie na rynkach zagranicznych,
 • Wzrost konkurencyjności organizacji na rynku,
 • Usystematyzowany sposób potwierdzania i realizacji zamówień klienta,
 • Możliwość porównywania się z innymi organizacjami w zakresie analizy strategicznej karty wyników,
 • Ułatwienie kontaktu z otoczeniem organizacji: z bankami, instytucjami państwowymi, konkurencją, kooperantami na rynkach zagranicznych.