Kolejny krok w rozwoju e-administracji. Nowe e-usługi dla obywateli

Administracja będzie działać jeszcze bardziej sprawnie. Pojawią się też nowe e-usługi – zapewnia Cyfryzacja KPRM.

  • Michał Górecki
  • /
  • 21 kwietnia 2022

Polacy od lat chętnie sięgają po cyfrowe rozwiązania, również w obszarze usług publicznych. Sekretarz Stanu w KPRM Janusz Cieszyński udostępnił projekt zmian prawnych, który ma na celu usprawnienie działań administracji oraz udostępnienie nowych e-usług dla obywateli.

Kolejny krok w rozwoju e-administracji

- Zależy nam, aby Polacy możliwie najwięcej spraw urzędowych mogli załatwiać szybko, wygodnie i bezpieczne bez wychodzenia z domu. Dlatego proponujemy rozwiązania kompleksowe od udostępniania nowych usług elektronicznych aż do zapewnienia elektronicznego zarządzania dokumentacją. Pracujemy nad tym, aby nasze e-usługi były proste i intuicyjne.

Wszystko po to, by mogły z nich korzystać także osoby dopiero stawiające swoje pierwsze kroki w internecie – mówi Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM. — Sukcesywnie budujemy zaufanie Polaków do e-administracji, przekonujemy ich, że warto korzystać z rozwiązań, które dostarczamy – podkreśla minister.

Najważniejsze propozycje

1. Skuteczne zarządzanie dokumentacją – EZD RP

Wprowadzamy obowiązek elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz udostępniamy darmowe narzędzie w postaci EZD RP. System umożliwi:

- wykonywanie czynności kancelaryjnych,

- dokumentowanie przebiegu rozstrzygania spraw,- tworzenie, gromadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji w formie elektronicznej.System EZD RP zostanie udostępniony podmiotom publicznym nieodpłatnie – zapewnione zostanie także wsparcie w jego wdrażaniu i eksploatacji. Dodatkowo, w projekcie zaproponowano nałożenie na podmioty publiczne obowiązku realizacji zadań publicznych przy użyciu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Nowa metoda wyłudzania pieniędzy od Polaków. Uwaga na przesyłki pobranioweNowa metoda wyłudzania pieniędzy od Polaków. Uwaga na przesyłki pobranioweMichał Górecki

2. Lepsza weryfikacja tożsamości

W ostatnim czasie mamy do czynienia z próbami podszywania się pod inne osoby przy użyciu fałszywych dowodów osobistych. W całym ubiegłym roku zanotowano 4 384 przypadki posłużenia się podrobionym dokumentem tożsamości, w bieżącym roku jest ich już 1 124.

W odpowiedzi na takie zagrożenia w projekcie przewidziano wprowadzenie nowych regulacji, określających warunki, na jakich podmioty świadczące usługi w sektorze prywatnym będą mogły zweryfikować zgodność fotografii zawartej w dowodzie osobistym okazywanym przez usługobiorcę z fotografią przechowywaną w Rejestrze Dowodów Osobistych. Celem wprowadzenia tych zmian prawnych jest podniesienie skuteczności oraz bezpieczeństwa procesów ustalania tożsamości dzięki możliwości dodatkowego wykorzystania danych z rejestru publicznego.

3. Wideoweryfikacja przy uzyskaniu podpisu elektronicznego

Projekt zawiera regulacje wprowadzające możliwość stosowania nowej metody zdalnej weryfikacji tożsamości. Dotyczy to np. osób, które w czasie pandemii nie mogły osobiście stawić się w urzędzie. Pozwoli to na zdalne potwierdzenie tożsamości na podstawie wizerunku wnioskodawcy zarejestrowanego w drodze teletransmisji danych pochodzących z dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Przy użyciu tej metody zainteresowani będą mogli nabyć m. in. kwalifikowany podpis elektroniczny, który może być wykorzystywany zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez pracowników administracji.

4. Pięć nowych e-usług w obszarze spraw obywatelskich

Celem projektu jest także udostępnienie nowych usług online, które pozwolą:

- rozwiedzionemu małżonkowi, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko – na złożenie online oświadczenia o powrocie do nazwiska, które osoba ta nosiła przed zawarciem małżeństwa,

- osobom zamierzającym zawarcie związku małżeńskiego – na złożenie online zapewnień o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego,

- cudzoziemcowi – na złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego,

- cudzoziemcowi składającemu wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – na sporządzenie w postaci elektronicznej załącznika, który wypełniany jest przez podmiot powierzający mu wykonywanie pracy i dołączany do wniosku, oraz przekazanie tego dokumentu na adres do doręczeń elektronicznych właściwego organu,

- obywatelom polskim – na wniesienie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Źródło: Gov.pl

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!