Ochrona danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych

Może się wydawać, że wszystkie kościoły i inne związki wyznaniowe samodzielnie zbierają, przetwarzają i zabezpieczają dane osobowe. Jednak w rzeczywistości instytucje dostosowują się przepisom RODO, a prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych chętnie wspiera je przy tworzeniu odpowiednich regulacji.

 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 26 marca 2019

Może się wydawać, że wszystkie kościoły i inne związki wyznaniowe samodzielnie zbierają, przetwarzają i zabezpieczają dane osobowe. Jednak w rzeczywistości instytucje dostosowują się przepisom RODO, a prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych chętnie wspiera je przy tworzeniu odpowiednich regulacji.

Kiedy kościół lub związek wyznaniowy decyduje o zasadach ochrony danych osobowych?

Przed wejściem przepisów RODO, kościoły i związki wyznaniowe stosowały swoje wewnętrzne zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych. Po 25 maja 2018 roku, czyli po wprowadzeniu RODO, wszystkie te instytucje mogły nadal używać swoich szczegółowych zasad ochrony danych, jednak z poszanowaniem wyżej wspomnianych przepisów przy współpracy z Prezesem UODO.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 RODO kościoły i związki wyznaniowe nadal mają możliwość tworzenia regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, ponieważ właśnie ten artykuł respektuje autonomię instytucji kościelnych.

Co więcej, dzięki motywowi 165 preambuły RODO, przepisy nie naruszają statusu nadanego kościołom i związkom lub wspólnotom wyznaniowym. Status ten został przyznany na mocy prawa konstytucyjnego obowiązującego w państwach członkowskich.

Po 25 maja 2018 roku część kościołów i związków wyznaniowych poinformowały Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o stosowaniu wewnętrznych zasad o ochronie danych osobowych. Są to:

 • Kościół katolicki,

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,

 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski,

 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP,

 • Kościół Boży w Polsce z siedzibą w Krakowie,

 • Społeczność Chrześcijańska Miejsce Odnowienia z siedzibą w Lublinie,

 • Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław dla Jezusa” z siedzibą we Wrocławiu,

 • Kościół Pentekostalny w Rzeczpospolitej z siedzibą w Żorach,

 • Zbór Ewangelicko-Baptystycznego z siedzibą w Katowicach,

 • Misja Pokoleń z siedzibą w Krakowie,

 • Ewangeliczny Kościół Metodystyczny z siedzibą w Krakowie,

 • Powszechny Kościół Ludu Bożego z siedzibą w Jarocinie.

Szczegółowe regulacje ochrony danych osobowych jest „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”, wydany na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Konferencję Episkopatu Polski 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie.

Kościoły lub związki i wspólnoty wyznaniowe, które nie stosują własnych zasad ochrony danych osobowych, podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu. Ponadto obszary przetwarzania danych, do których bezpośrednio stosuje się przepisy RODO, również podlegają kontroli ww instytucji.

 Zakres współpracy Prezesa UODO oraz kościołami i związkami wyznaniowymi

Jak już zostało wspomniane, artykuł 59 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przewiduje współpracę Prezesa UODO z niezależnymi organami nadzorczymi.Inicjatywą, która miała na celu zwiększenie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych, było objęcie przez Prezesa Urzędu patronatem honorowym, studiów podyplomowych poświęconych ochronie danych osobowych w Kościele — prowadzonych na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Członkowie kościołów i związków wyznaniowych powinni znać swoje prawa. Polityka prowadzona przez Prezesa UODO sprzyja zwiększaniu świadomości. Jednak właściwe, kościelne organy nadzorcze powinny informować członków kościołów i wspólnot o ich prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych. Osoby stowarzyszone powinny również wiedzieć, że przysługują im również inne prawa, gwarantowane przez RODO.

Członkowie, którzy chcą złożyć skargę w sytuacjach kontrolowanych przez organy nadzorcze, powinni zwracać się właśnie do nich.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

O autorze

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!