nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

Autor: Rafał Stępniewski Data: 06 maja 2016

Ustawodawca przyjął w ustawie o ochronie danych osobowych konkretne przepisy karne, sankcjonujące nieprzestrzeganie przepisów przez administratorów danych. Należy pamiętać, iż ewentualną odpowiedzialność w tym zakresie ustala sąd – GIODO nie ma możliwości nałożenia kary w przypadku wystąpienia w działaniu administratora danych znamion przestępstwa. Kary stosowane przez GIODO mają charakter administracyjny i mogą być nakładane w przypadku, gdy administrator nie zastosuje się do decyzji wydanej przez GIODO. Nie jest to jednak kara za złamanie przepisów sensu stricto, a kara za niewykonanie decyzji administracyjnej.

Najmniejsza sankcja za nieprzestrzeganie przepisów ustawy to kara grzywny, natomiast największa to pozbawienie wolności do lat 3. Ustawa przewiduje sześć przypadków działań administratora danych osobowych, które podlegają penalizacji:

  1. Przetwarzanie danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo brak uprawnienia do ich przetwarzania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli dotyczy to tzw. „danych wrażliwych” pozbawienie wolności może wynieść 3 lata.
  2. Udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie dostępu do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie pozbawienie wolności może wynieść maksymalnie 1 rok.
  3. Uchybienie obowiązkowi zabezpieczenia danych osobowych przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  4. Niezgłoszenie do rejestracji zbioru danych w przypadku, gdy obowiązek zgłoszenia istnieje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  5. Nie dopełnienie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  6. Udaremnianie lub utrudnianie wykonywania przez inspektora GIODO czynności kontrolnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn