Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

Ustawodawca przyjął w ustawie o ochronie danych osobowych konkretne przepisy karne, sankcjonujące nieprzestrzeganie przepisów przez administratorów danych. Najmniejsza sankcja za nieprzestrzeganie przepisów ustawy to kara grzywny, natomiast największa to pozbawienie wolności do lat 3.

  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 6 maja 2016

Ustawodawca przyjął w ustawie o ochronie danych osobowych konkretne przepisy karne, sankcjonujące nieprzestrzeganie przepisów przez administratorów danych. Należy pamiętać, iż ewentualną odpowiedzialność w tym zakresie ustala sąd – GIODO nie ma możliwości nałożenia kary w przypadku wystąpienia w działaniu administratora danych znamion przestępstwa. Kary stosowane przez GIODO mają charakter administracyjny i mogą być nakładane w przypadku, gdy administrator nie zastosuje się do decyzji wydanej przez GIODO. Nie jest to jednak kara za złamanie przepisów sensu stricto, a kara za niewykonanie decyzji administracyjnej.

Najmniejsza sankcja za nieprzestrzeganie przepisów ustawy to kara grzywny, natomiast największa to pozbawienie wolności do lat 3. Ustawa przewiduje sześć przypadków działań administratora danych osobowych, które podlegają penalizacji:

  1. Przetwarzanie danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo brak uprawnienia do ich przetwarzania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli dotyczy to tzw. „danych wrażliwych” pozbawienie wolności może wynieść 3 lata.
  2. Udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie dostępu do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie pozbawienie wolności może wynieść maksymalnie 1 rok.
  3. Uchybienie obowiązkowi zabezpieczenia danych osobowych przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  4. Niezgłoszenie do rejestracji zbioru danych w przypadku, gdy obowiązek zgłoszenia istnieje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  5. Nie dopełnienie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  6. Udaremnianie lub utrudnianie wykonywania przez inspektora GIODO czynności kontrolnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!