nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

SORTUJ

 • Jak zorganizować konkurs pod rządami RODO?

  Data: 17 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Cały wachlarz działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorców wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych klientów. Po 25 maja 2018 r., od kiedy w całej Unii zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych – realizacja działań promocyjnych kierowanych bezpośrednio do konkretnych osób jest obwarowana dodatkowymi obostrzeniami. Jednym z popularnych działań marketingowych jest konkurs. Jak realizować konkursy zgodnie z prawem, respektując wymogi RODO?

  więcej
 • Jak RODO wpływa na e-commerce?

  Data: 17 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Wprowadzone przez RODO zmiany w istotny sposób dotyczą przedsiębiorców działających w obszarze handlu elektronicznego. O czym powinni pamiętać właściciele e-sklepów w związku z nowymi unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych?

  więcej
 •  
 • Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych

  Data: 09 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem upoważnionym do wykonywania różnych operacji na danych osobowych może być konkretna firma. Nie oznacza to jednak, że uprawnienia administratora zyskuje automatycznie każdy pracownik danego przedsiębiorstwa. Wymagane jest w tym celu nadanie wybranym osobom odpowiedniego upoważnienia. Operacje na danych osobowych to m.in.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie czy usuwanie danych.

  więcej
 • Czy polityka prywatności to dobre miejsce na spełnienie obowiązków informacyjnych z RODO?

  Data: 02 kwietnia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  RODO wskazuje, że każdy administrator danych osobowych powinien spełnić tak zwany obowiązek informacyjny. Celem przekazania wymaganych informacji osobie jest uświadomienie jej, kto i w jaki sposób będzie przetwarzał udostępnione przez nią dane. Jakie obowiązki informacyjne mają spełnić administratorzy danych osobowych i w jaki sposób mogą tego dokonać?

  więcej
 •  
 • Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych według RODO

  Data: 20 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Standardy RODO wchodzące w życie 25 maja 2018 r. wypełnią od lat obecną lukę prawną w ustawie krajowej, która nie regulowała do tej pory kwestii podpowierzania danych osobowych kolejnym podmiotom. Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami dla administratorów i podmiotów przetwarzających przez dostosowanie umów do wymogów rozporządzenia. Nieprzestrzeganie przepisów RODO będzie wiązało się m.in. z wysokimi karami pieniężnymi dla obu stron.

  więcej
 • Zasada rozliczalności według RODO

  Data: 19 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Dotychczas niesformułowana wprost w prawie krajowym ani unijnym zasada rozliczalności zostanie wprowadzona rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych już 25 maja bieżącego roku. Administratorzy będą już nie tylko odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów, ale w razie kontroli będą także musieli ich przestrzeganie udowodnić.

  więcej
 •  
 • RODO nie przewiduje ułatwień dla dużych przedsiębiorstw

  Data: 09 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Aktualnie projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych wyszedł z Komitetu Stałego Rady Ministrów. Największe kontrowersje wzbudził przepis zwalniający wszystkich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, czyli zatrudniające mniej niż 250 osób, z niektórych obowiązków wynikających z RODO.

  więcej
 • Nowe zasady przetwarzania danych biometrycznych

  Data: 01 marca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Najważniejszą zmianą w zakresie danych biometrycznych, jaką wprowadzają unijne przepisy RODO od 25 maja 2018 r. jest zakwalifikowanie ich do szczególnych kategorii danych osobowych. Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych nie odnosiła danych biometrycznych do danych wrażliwych (tożsamych ze szczególnymi kategoriami danych na gruncie RODO), choć w istocie obejmują one informacje o cechach fizycznych, fizjologicznych oraz behawioralnych osoby, a więc powinny podlegać silniejszej ochronie. 

  więcej
 •  
 • RODO i nowe prawa osób, których dane dotyczą

  Data: 02 lutego 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO - nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg nowych obowiązków. Jakie to prawa i jak administratorzy danych osobowych (ADO) powinni zapewnić ich realizację względem osób, których dane dotyczą?

  więcej
 • Jak zacząć wdrażać RODO w firmie?

  Data: 29 stycznia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Przypominamy, że RODO - czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - wejdzie do stosowania  już 25 maja 2018 roku. W związku z tym warto wiedzieć w jaki sposób przygotować się do jego wdrożenia w swojej firmie.

  więcej
 •  
 • Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

  Data: 23 stycznia 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie zmieniło w znacznym stopniu aktualnie obowiązującej definicji zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wprowadziło natomiast obok dotychczas funkcjonującej zgody w formie oświadczenia woli – możliwość uznania za ważną zgody wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez wyraźne działanie potwierdzające. Wypracowane zostały także niezbędne elementy okazania zgody, a są nimi: dobrowolność, konkretność, świadomość i jednoznaczność.

  więcej
 • Świąteczne przeceny, obniżki, wyprzedaże zgodne z prawem

  Data: 17 listopada 2017 Autor: Rafał Stępniewski
  Promocje organizowane w sklepach internetowych np. z okazji świąt to nie tylko okazja dla klientów, aby nabyć produkty w wyjątkowych cenach. To także wyzwania dla przedsiębiorcy, aby promocje takie były przeprowadzane zgodnie z prawem. Jak o to zadbać? więcej
 •  
 • Udostępnianie i współadministrowanie danych według RODO

  Data: 26 października 2017 Autor: Rafał Stępniewski

  Czym różni się powierzenie danych od ich udostępnienia? Rozróżnienie tych dwóch instytucji przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych należy rozpocząć od określenia podmiotu, któremu dane są przekazywane oraz tego, czy przetwarza on dane w imieniu administratora czy też samodzielnie.

  więcej
 • Powierzenie danych według RODO

  Data: 25 października 2017 Autor: Rafał Stępniewski
  Jeśli podmiot dokonuje operacji na danych osobowych na zlecenie administratora, wówczas mówimy o tzw. powierzeniu danych. Co ważne, w takiej sytuacji podmiot przetwarzający dane nie staje się ich administratorem. Mimo wszystko, ciąży na nim dokładnie taka sama odpowiedzialność jak na ADO. więcej
 •  
 • Polityka prywatności - profilowanie RODO - co warto wiedzieć?

  Data: 11 października 2017 Autor: Rafał Stępniewski
  Czym jest polityka prywatności, czy dokument ten powinien znajdować się na stronie sklepu internetowego oraz co znajduje się w jego treści i komu on służy? więcej
NASTĘPNA