Kto odpowiada pod względem BHP za pracowników podwykonawcy?

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników podwykonawcy na placu budowy? Kto powinien dbać o ich szkolenia BHP i zapewnienie odpowiednich warunków pracy? W świecie dynamicznie rozwijających się projektów budowlanych, gdzie współpraca między głównymi wykonawcami a podwykonawcami jest na porządku dziennym, odpowiedzialność za BHP może być niejednoznaczna.

  • Katarzyna Leszczak
  • /
  • 28 czerwca 2024

Obowiązki głównego wykonawcy

Główny wykonawca, jako podmiot realizujący projekt, ma istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy na placu budowy. Odpowiada on za koordynację działań BHP oraz zapewnienie, że wszyscy pracownicy, niezależnie od ich pracodawcy, pracują w bezpiecznych warunkach. W praktyce oznacza to konieczność stworzenia i egzekwowania planu BHP, który obejmuje wszystkich pracowników na terenie budowy, w tym tych zatrudnionych przez podwykonawców. Główny wykonawca powinien również zapewnić szkolenia BHP dla pracowników podwykonawcy oraz kontrolować, czy podwykonawcy przestrzegają przepisów BHP. Należy pamiętać, że odpowiedzialność głównego wykonawcy nie kończy się na sporządzeniu dokumentacji – regularne kontrole i audyty są kluczowe, aby zapewnić ciągłe przestrzeganie standardów bezpieczeństwa.

Co to są warunki bezpieczeństwa pożarowego?Co to są warunki bezpieczeństwa pożarowego? Katarzyna Leszczak

Obowiązki podwykonawcy

Podwykonawca, mimo że podlega koordynacji głównego wykonawcy, także ponosi istotną odpowiedzialność za swoich pracowników. Podwykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów BHP oraz do zapewnienia, że jego pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Podwykonawca musi również współpracować z głównym wykonawcą w zakresie BHP, uczestniczyć w zebraniach koordynacyjnych oraz informować o wszelkich zagrożeniach czy wypadkach na placu budowy. Ważne jest, aby podwykonawca miał swoją wewnętrzną strukturę BHP, która pozwoli na skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Kto odpowiada za BHP w pracy zdalnej?Kto odpowiada za BHP w pracy zdalnej? Katarzyna Leszczak

Współpraca i komunikacja

W kontekście BHP kluczowe znaczenie ma współpraca i komunikacja między głównym wykonawcą a podwykonawcami. Regularne spotkania koordynacyjne, wymiana informacji o zagrożeniach oraz wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa są niezbędne do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Jednym z najlepszych praktyk jest wdrożenie wspólnego systemu zarządzania BHP, który umożliwia monitorowanie i analizę zagrożeń oraz wypadków. Taki system pozwala na szybką reakcję na ewentualne nieprawidłowości oraz wdrażanie działań naprawczych. Współpraca w zakresie BHP to także wspólne szkolenia i ćwiczenia ewakuacyjne, które pozwalają na lepsze przygotowanie pracowników na wypadek sytuacji awaryjnych.

120 mln zł dla firm na poprawę BHP120 mln zł dla firm na poprawę BHPDamian Jemioło

Odpowiedzialność za BHP pracowników podwykonawcy spoczywa zarówno na głównym wykonawcy, jak i na podwykonawcy. Ważne jest, aby obie strony aktywnie współpracowały w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Główny wykonawca musi koordynować i kontrolować działania BHP na placu budowy, natomiast podwykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i dbania o swoich pracowników. Tylko poprzez współpracę i komunikację można zapewnić bezpieczne warunki pracy dla wszystkich zaangażowanych w realizację projektu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!