Kto odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestie niezwykle istotne w każdym miejscu, gdzie ludzie wykonują swoje obowiązki zawodowe. Tylko kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za BHP w firmie?

  • Damian Jemioło
  • /
  • 20 listopada 2023

BHP w firmie

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół norm prawnych mających na celu zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków, bez narażania ich życia czy zdrowia. Zgodnie z Kodeksem pracy w artykule 207, to pracodawca ma na sobie ciężar odpowiedzialności za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzeganie zasad higieny. 

11(20) 2023 SECURITY MAGAZINE11(20) 2023 SECURITY MAGAZINE Monika Świetlińska

Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialność ta jest jednostronna i nie może być rozłożona na inne osoby w firmie. Kiedy pracodawca powierza pewne obowiązki kierującym pracownikami, ci natomiast otrzymują część odpowiedzialności za bezpieczeństwo w swoim obszarze. 

Zgodnie z przepisami prawa, osoby kierujące pracownikami są zobowiązane do znajomości przepisów o ochronie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto odpowiada za BHP w firmie?

Dyrektor szkoły, czy nauczyciel będący kierownikiem placówki oświatowej, również ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim miejscu pracy. To oni są kluczowymi decydentami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem uczniów i personelu szkoły.

Znaczącą rolę w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywa także służba BHP. Choć nie jest ona podmiotem decyzyjnym, to jednak jest kluczowym organem doradczym i kontrolnym dla pracodawcy. Służba BHP ma obowiązek rzetelnego wykonywania powierzonych jej zadań i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników.

Przepisy prawa nakładają również obowiązki na pracowników. Każdy z nich zobowiązany jest do przestrzegania ustalonej organizacji i porządku w miejscu pracy oraz przestrzegania przepisów BHP. Niedostosowanie się do nich może skutkować konsekwencjami dla pracownika, takimi jak upomnienia, nagany czy nawet kary pieniężne.

Jeśli pracodawca nie dopełnia swoich obowiązków w zakresie BHP i przez to naraża pracowników na niebezpieczeństwo, może podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat lub karze grzywny. 

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Kto przeprowadza kontrole BHP?

Przeprowadzający kontrole stanu BHP są organami zewnętrznymi, takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, które mają prawo kontrolować i nadzorować pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z kolei w przypadku bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych kontrole przeprowadzane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Innymi publicznymi instytucjami kontroli warunków pracy są m.in.: urzędy morskie, górnicze czy nadzór budowlany.

Szkolenia z BHP? Obowiązek

Na pracodawcy leży też obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP, zaznajamiania pracowników z przepisami oraz zasadami, wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek, a także dostarczanie nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej, np. odzieży ochronnej.

BHP podczas pracy zdalnejBHP podczas pracy zdalnejMikołaj Frączak

Co więcej – po przyjęciu nowej osoby do firmy, pracodawca ma obowiązek zapewnić jej szkolenie w zakresie BHP przed dopuszczeniem jej do pracy. Odbycie takiego szkolenia musi być potwierdzone na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!