Niepokojące orzeczenie NSA może podważyć ochronę danych osobowych w Polsce

W ostatnim czasie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wyraził głębokie zaniepokojenie w piśmie skierowanym do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Niepokój ten dotyczy niebezpiecznego kierunku, w jakim zmierza interpretacja kompetencji i pozycji ustrojowej organu nadzorczego w świetle praw osób, których dane osobowe zostały naruszone.

  • Monika Świetlińska
  • /
  • 31 marca 2023

Niezależność UODO zakwestionowana

Prezes UODO podkreśla, że NSA kwestionuje niezależność organu nadzorczego, jego kompetencje oraz kwalifikacje merytoryczne pracowników, co jest niezbędne do wykonywania zadań, do których UODO został powołany. Sprawa dotyczy orzeczenia NSA w sprawie kary nałożonej przez UODO na spółkę Morele.net.

Zdaniem NSA, przyczyną uchylenia decyzji UODO było oddalenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w kontekście standardów technicznych i organizacyjnych stosowanych przez spółkę.

Kara dla Morele.net za naruszenie zasady poufnościKara dla Morele.net za naruszenie zasady poufnościDorota Kraskowska

Pracownicy UODO posiadają wieloletnie doświadczenie w kontroli i prowadzeniu postępowań wobec podmiotów przetwarzających dane osobowe. W oparciu o wypracowaną unikalną wiedzę instytucjonalną, pracownicy UODO są w stanie samodzielnie ocenić stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w systemach informatycznych. Co istotne, NSA przed wejściem w życie RODO nie kwestionował kompetencji pracowników Biura GIODO (dawne UODO) do kontroli i prowadzenia postępowania wobec podmiotów przetwarzających dane w systemach informatycznych.

Chodzi o Morele.net

Przypomnijmy, że w 2019 roku UODO nałożył na spółkę Morele.net karę w wysokości ponad 2,8 mln zł. Zdaniem Urzędu, środki organizacyjne i techniczne zastosowane przez spółkę nie były odpowiednie do istniejącego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, przez co dane około 2 mln 200 tys. osób dostały się w niepowołane ręce. NSA swoim orzeczeniem pominął prawa tych osób, które ponieść mogą dotkliwe konsekwencje związane z nieuprawnionym dostępem do ich danych.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

W 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Morele.net i uznał, że decyzja o karze nałożonej na spółkę była zasadna. WSA podzielił wtedy stanowisko organu nadzorczego, iż zastosowane przez spółkę środki techniczne i organizacyjne okazały się nieskuteczne w celu ochrony danych osobowych klientów.

Konsekwencje

Przyjęcie stanowiska NSA wyrażonego w wyroku, które kwestionuje kompetencje UODO i podważa jego niezależność, może mieć poważne konsekwencje dla ochrony danych osobowych w Polsce. W praktyce, uniemożliwienie organowi samodzielnego funkcjonowania i rozstrzygania spraw z zakresu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych prowadziłoby do pozbawienia skutecznej ochrony praw osób, których dane są przetwarzane. Taka sytuacja byłaby niezgodna z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i RODO.

Jak prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?Jak prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?Alicja Skibińska

Warto zauważyć, że decyzja NSA może również podważyć zaufanie do instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w Polsce oraz wywrzeć presję na zmianę praktyk stosowanych przez podmioty przetwarzające dane. Ponadto, może to wpłynąć na obowiązki spółek w zakresie zabezpieczania danych osobowych klientów oraz utrudnić egzekwowanie przez UODO przepisów o ochronie danych osobowych.

W świetle powyższego, kluczowe jest, aby organy nadzorcze, takie jak UODO, utrzymywały swoją niezależność i kompetencje w celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Jednocześnie, to ważne wyzwanie dla systemu sądownictwa, aby wyważyć potrzebę respektowania praw osób, których dane zostały naruszone, z równoczesnym poszanowaniem niezależności i kompetencji organów nadzorczych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!