Ochrona prywatności w szkole. Jak przechowywać dane w formie papierowej i elektronicznej?

W dzisiejszych czasach szkoły stanowią nie tylko miejsce nauki, ale także skarbnicę danych. W świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię placówki oświatowe gromadzą ogromne ilości informacji: od ocen uczniów po dane osobowe. Ich bezpieczeństwo staje się priorytetem, aby zapewnić uczniom i pracownikom edukacyjnym pewność, że informacje są odpowiednio chronione.

  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 14 września 2023

Jak chronić prywatność uczniów w szkole?

Ochrona prywatności uczniów w szkole jest kluczowym aspektem, który wymaga szczególnej uwagi i przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych oraz zasad etycznych.

Szkoła nie może ujawniać prywatnych danych uczniów, takich jak numery PESEL czy adresy, bez wyraźnej zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów. Dostęp do takich informacji powinien być ograniczony i ściśle kontrolowany.

Także nadużycie kamer i monitoringu jest niedozwolone. Powinny być używane zgodnie z przepisami prawa, a ich celem wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa i monitorowanie ogólnych działań na terenie szkoły, a nie nadzór nad konkretnymi uczniami.

Czy ubezpieczenie od RODO uchroni od kary?Czy ubezpieczenie od RODO uchroni od kary? Alicja Skibińska

Nie można również naruszać prywatności uczniów poprzez bezpośredni dostęp do ich prywatnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe czy tablety, bez uzasadnionego powodu. Nauczyciel nie może konfiskować sprzętu, dopuszczalna za to jest prośba, aby podczas lekcji były one wyłączone i znajdowały się w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba — przeszukiwanie prywatnych rzeczy uczniów powinno odbywać się w zgodzie z prawem i tylko wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia regulaminu szkolnego.

Pracownicy szkoły nie powinni odczytywać prywatnych wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych czy innych form komunikacji elektronicznej uczniów bez ich zgody lub bez uzasadnionego powodu. Nie można też publikować zdjęć czy informacji o uczniach w miejscach publicznych, w internecie czy w innych mediach bez wyraźnej zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Wreszcie, informacje medyczne uczniów, takie jak informacje o leczeniu lub diagnozy z poradni psychologiczno — pedagogicznej powinny być przechowywane z zachowaniem poufności, a dostęp do nich powinien być ograniczony tylko do osób, które muszą mieć do nich dostęp ze względu na bezpieczeństwo ucznia.

Ochrona prywatności jest niezmiernie ważna, zwłaszcza w środowisku szkolnym, mającym na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa i prywatności.

Dokumenty w placówce oświatowej — gdzie powinny być przechowywane?

Ochrona dokumentów w placówce oświatowej powinna być prowadzona w każdej szkole, w sposób pozwalający na zachowanie bezpieczeństwa danych i przestrzegania zasad prywatności uczniów i pracowników.

Dostęp do dokumentów należy ściśle kontrolować: ograniczyć go tylko do tych osób, dla których jest to niezbędne. Niezwykle ważne jest monitorowanie, kto i kiedy miał dostęp do jakich dokumentów.

Jeśli chodzi o te w formie papierowej trzeba przechowywać je w bezpiecznych i zamkniętych miejscach, takich jak szafy, szafy pancerne lub zamknięte szafki. Dodatkowo pomieszczenia, w których znajdują się dokumenty, powinny być odpowiednio zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich zamków lub systemów alarmowych.

Poufne dane w formie elektronicznej powinny być zabezpieczone za pomocą silnych haseł i szyfrowania. Nie można zapominać o regularnym aktualizowaniu oprogramowania antywirusowego i wykonywaniu kopii zapasowej danych w celu uniknięcia utraty informacji.

Monitorowanie dostępu do dokumentów to kolejny ważny krok. Kontrola kto i w jaki sposób korzysta z dokumentów, zarówno tych papierowych, jak i elektronicznych jest ważna i potrzebna — pomoże zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do poufnych informacji. Tak samo niezbędne są szkolenia w zakresie ochrony dokumentów.

Warto również zadbać o zabezpieczenia fizyczne i środowiskowe, aby pomieszczenia, w których przechowywane są dokumenty, były chronione przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi przez pożar, zalanie lub inne katastrofy.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Przestrzeganie przepisów dotyczących pracy z dokumentami poufnymi jest istotne w kontekście ochrony prywatności uczniów i pracowników oraz zapobiegania potencjalnym problemom związanym z utratą lub nieuprawnionym dostępem do dokumentów. Ochrona dokumentów to ważny element dbałości o bezpieczeństwo i poufność informacji w placówce oświatowej.

Dane elektroniczne uczniów — jak zadbać o ich ochronę?

O dane cyfrowe uczniów w placówce oświatowej także trzeba zadbać, zwłaszcza w dobie rosnącej cyfryzacji procesów edukacyjnych.

W kontroli takiego procesu pomóc może ograniczenie ilości osób, które muszą mieć do nich dostęp w celach edukacyjnych. Powinni oni być dobrze poinformowani o zasadach bezpieczeństwa danych. Pomoże w tym z pewnością przeprowadzanie regularnych szkoleń, na temat bezpieczeństwa w korzystaniu z systemów informatycznych i ochrony danych osobowych.

Dane osobowe uczniów powinny być przechowywane w zaszyfrowanej formie, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym w przypadku ewentualnych włamań do systemu, a oprogramowanie używane w placówce oświatowej regularnie aktualizowane (np. systemy operacyjne, programy antywirusowe i aplikacje). Aktualizacje często zawierają poprawki zabezpieczeń.

Można także wprowadzić zasady korzystania z urządzeń osobistych (np. smartfonów i tabletów) w placówce oświatowej tak, aby mieć pewność, że urządzenia nie stanowią potencjalnego źródła ryzyka dla bezpieczeństwa danych. Dobrą praktyką jest tworzenie kopii zapasowe danych, w tym materiałów edukacyjnych i innych ważnych informacji. W razie awarii lub utraty danych będzie można je przywrócić.

Ataki na szkoły. Wyciekają wysoce poufne daneAtaki na szkoły. Wyciekają wysoce poufne daneMonika Świetlińska

Nauczyciel, o ile jest taka możliwość, powinien korzystać ze sprzętu służbowego, nie prywatnego.

Niezbędne jest  opracowanie i wdrożenie polityki ochrony danych osobowych, która określa zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych uczniów. Polityka ta powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, takimi jak RODO. Trzeba też stworzyć procedury obsługi zgłoszeń o ewentualnych naruszeniach danych. Szybka reakcja na takie incydenty jest kluczowa w zachowaniu integralności danych. Tak samo ważne jest przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa, aby ocenić skuteczność i zgodność z zasadami ochrony danych.

Ochrona danych cyfrowych uczniów jest priorytetem w dzisiejszym środowisku edukacyjnym. Poprawna implementacja środków bezpieczeństwa oraz dbałość o przestrzeganie przepisów są niezwykle istotne, aby zapewnić prywatność uczniów i zachować integralność informacji w placówce oświatowej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!