nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Pojęcie „przetwarzania” danych

Autor: Rafał Stępniewski Data: 05 maja 2016

Z danymi osobowymi ściśle łączy się pojęcie ich „przetwarzania”. Zgodnie z przepisami ustawy „przetwarzaniem” danych osobowy są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

W konsekwencji treści przepisów ustawy, praktycznie każda operacja wykonana na danych osobowych, stanowi ich przetwarzanie, co jest ważne choćby w kontekście analizy, czy dany pracownik firmy przetwarza dane osobowe (i powinien zostać do tego upoważniony), czy nie przetwarza.

Bardzo ważne jest również dysponowanie przez administratora danych odpowiednią podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych. Ustawa określa pięć takich podstaw.

Przetwarzanie danych dopuszczalne jest jeżeli:

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba ze chodzi o usuniecie dotyczących jej danych,
  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych może dysponować tylko jedną z podstaw wskazanych powyżej, ważne jest natomiast aby ta podstawa była aktualna, ponieważ w przypadku jej braku dalsze przetwarzanie danych jest niedopuszczalne.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn