Administrator Danych Osobowych (ADO)

Jedną z podstawowych kwestii w obszarze ochrony danych osobowych jest poprawne ustalenie, czy w konkretnym przypadku, podmiot, który przetwarza dane osobowe, spełnia definicję „administratora danych” określoną w ustawie.

  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 5 maja 2016

Jedną z podstawowych kwestii w obszarze ochrony danych osobowych jest poprawne ustalenie, czy w konkretnym przypadku, podmiot, który przetwarza dane osobowe, spełnia definicję „administratora danych” określoną w ustawie.

Po pierwsze, przepisy ustawy mają zastosowanie do:

  • organów państwowych,
  • organów samorządu terytorialnego,
  • państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych,
  • podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
  • osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkowa, zawodowa lub dla realizacji celów statutowych.

Po drugie, powyższy podmiot musi mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania:

  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w państwie trzecim, o ile przetwarza dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż „państwo trzecie” w rozumieniu ustawy to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce, w pkt 2 powyżej chodzi o podmioty mające siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Po trzecie, podmiot przetwarzający dane musi decydować o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

W przypadku spełnienia trzech powyższych przesłanek podmiot przetwarzający dane osobowe staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów, a w konsekwencji obowiązany jest do spełnienia szeregu obowiązków formalnych i praktycznych zmierzających do zapewnienia maksymalnej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

O autorze

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!