Administrator Danych Osobowych (ADO)

Jedną z podstawowych kwestii w obszarze ochrony danych osobowych jest poprawne ustalenie, czy w konkretnym przypadku, podmiot, który przetwarza dane osobowe, spełnia definicję „administratora danych” określoną w ustawie.

Administrator Danych Osobowych (ADO)
  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 5 maja 2016

Jedną z podstawowych kwestii w obszarze ochrony danych osobowych jest poprawne ustalenie, czy w konkretnym przypadku, podmiot, który przetwarza dane osobowe, spełnia definicję „administratora danych” określoną w ustawie.

Po pierwsze, przepisy ustawy mają zastosowanie do:

  • organów państwowych,
  • organów samorządu terytorialnego,
  • państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych,
  • podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
  • osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkowa, zawodowa lub dla realizacji celów statutowych.

Po drugie, powyższy podmiot musi mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania:

  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w państwie trzecim, o ile przetwarza dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż „państwo trzecie” w rozumieniu ustawy to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce, w pkt 2 powyżej chodzi o podmioty mające siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Po trzecie, podmiot przetwarzający dane musi decydować o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

W przypadku spełnienia trzech powyższych przesłanek podmiot przetwarzający dane osobowe staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów, a w konsekwencji obowiązany jest do spełnienia szeregu obowiązków formalnych i praktycznych zmierzających do zapewnienia maksymalnej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

O autorze

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia o którym mowa w akrtykule?

Czy ten artykuł był przydatny?

Kliknij aby wrócić do strony głównej
ISO 54001. Co to jest?
ISO

ISO 54001. Co to jest?

Na rynku istnieje wiele różnych norm zarządzania jakością, jakie dokładnie opisuje standard ISO. Jednym z nich jest norma 54001, z którą jednak nie spotykamy się zbyt często. Czym wyróżnia...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!