Czy firma musi mieć BHP-owca?

Kiedy obowiązkowo trzeba mieć w firmie specjalistę ds. BHP? W jakich sytuacjach pracodawca może tę rolę pełnić sam? Jakie zadania wykonuje Inspektor BHP?

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 22 sierpnia 2023

Co to jest BHP?

BHP to skrót od "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy". Jest to dziedzina zajmująca się zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy oraz dbaniem o zdrowie pracowników w miejscu pracy. Głównym celem BHP jest minimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wykonywania obowiązków związanych z wykonywaną pracą.

W zakładzie pracy służbę BHP w funkcji doradczej i kontrolnej obowiązkowo musi stworzyć tworzy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników. Nie oznacza to, że zadania służby bhp nie muszą być realizowane w mniejszych zakładach pracy.

Także małe firmy muszą czuwać nad stanem bhp w zakładzie, jednak pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (art. 23711 K.p.). W niektórych sytuacjach pracodawca może też wykonywać zadania bhp samodzielnie, a mianowicie wtedy, gdy zatrudnia:

  • do 10 pracowników lub
  • do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 23711 § 4 k.p. właściwy inspektor pracy może nakazać zwiększenie liczby pracowników służby bhp (a co za tym idzie – zwiększenie liczby etatów – bez względu na liczbę zatrudnionych w danym zakładzie pracowników), jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. W opisanym wyżej pytaniu niezbędne jest tworzenie służby bhp, tj. zatrudnianie pracownika posiadającego kwalifikacje co najmniej starszego inspektora ds. bhp. Osoba ta może być zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, a wybrane usługi (np. szkolenia okresowe w dziedzinie bhp) świadczyć na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jak wygląda kwestia zatrudnienia specjalistów ds. BHP w firmach? 

Warto wiedzieć, że pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, powinien utworzyć służbę BHP w swoim przedsiębiorstwie, a służba ta ma za zadanie kontrolować bezpieczeństwo i higienę pracy oraz doradzać w jej kwestiach. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób, zadania, które spełnia służba BHP, może zlecić pracownikowi, który jest zatrudniony przy innej pracy, natomiast jeśli pracodawca sam ukończył niezbędne szkolenia, może osobiście zająć się tymi zadaniami, jednak pod pewnymi warunkami.

Inspektor BHP – jakie ma uprawnienia?Inspektor BHP – jakie ma uprawnienia?Anna Malinowska


Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Musi on albo zatrudniać do 10 pracowników, albo do 20 pracowników i jednocześnie być zakwalifikowanym do grupy działalności, która posiada nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracodawca może oczywiście nie wykonywać zadań specjalisty samodzielnie i nie powierzać ich nikomu pracującemu w firmie, jeżeli nikt nie posiada takich kompetencji. Wówczas można skorzystać z usług firm zewnętrznych i wynająć specjalistę ds. BHP. 

Jakie zadania wykonuje Inspektor BHP?

Inspektor BHP odpowiada za przeprowadzanie kontroli warunków, w jakich odbywa się praca, sprawdza, czy przestrzegane są przepisy prawa i higieny pracy. Specjalista otrzymuje informacje o występujących zagrożeniach i awariach, ale oprócz weryfikacji musi wskazać również proponowany sposób rozwiązania problemu. Inspektor BHP przygotowuje i przedstawia dokładne analizy dotyczące bezpieczeństwa w zakładzie pracy. W analizie warto zawrzeć rekomendowane zmiany techniczne oraz organizacyjne, które podniosą poziom bezpieczeństwa i jeszcze lepiej zadbają o zdrowie i życie zatrudnionych osób. Jednocześnie przyczynią się do poprawy warunków pracy. 

Pracownik z zakresu BHP pomaga w przygotowaniu planów modernizacji oraz rozwoju zakładu. Dodatkowo bierze aktywny udział w ocenie założeń oraz dokumentacji poświęconej modernizacji firmy albo jednej z części, pomaga wprowadzać nowe inwestycje, akceptuje i wspiera zmiany i odpowiada za dostarczanie wniosków, które mają na celu podniesienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP podczas pracy zdalnejBHP podczas pracy zdalnej Mikołaj Frączak

Behapowiec odgrywa ważną rolę w oddawaniu do użytkowania nowych części zakładu czy budynków albo przebudowanych pomieszczeń, które służą pracownikom do wykonywania obowiązków. Kontroli muszą podlegać wszystkie urządzenia, maszyny i stanowiska. 

Specjalista z zakresu BHP musi przygotować wewnętrzne przepisy czy regulaminy, a do tego opracować i przedstawić pracownikom instrukcje ogólne obowiązujące w całym zakładzie pracy. Wszystkie przekazane informacje mają wpływ na poziom bezpieczeństwa i higieny. 

Inspektor BHP bierze udział w wyznaczaniu okoliczności i przyczyn wypadków, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy. Na miejscu wypadku musi pojawić się behapowiec. Każde zdarzenie musi zostać umieszczone w statystykach zakładu pracy oraz dostarczone pracodawcy. To właśnie analizy i statystyki pozwalają określić przyczyny wypadków i zapobiegać im. Specjalista bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na poszczególnych

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!