Dane osobowe zbierane przez pracodawcę

Zasada dotycząca zbierania oraz przetwarzania danych osobowych pracowników jest identyczna jak w przypadku danych zbieranych od Klientów. Musimy pamiętać, aby nie gromadzić danych, które nie są uzasadnione przepisami prawa.

Dane osobowe zbierane przez pracodawcę

Rafał Stępniewski

25 stycznia 2018

Zasada dotycząca zbierania oraz przetwarzania danych osobowych pracowników jest identyczna jak w przypadku danych zbieranych od Klientów. Musimy pamiętać, aby nie gromadzić danych, które nie są uzasadnione przepisami prawa.

Podstawowy zakres danych osobowych

Pracodawca może żądać od pracownika szczegółowych danych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, numer Pesel, a także NIP – jeśli takowy posiada. Wynika to z obowiązków przedsiębiorcy, które nakłada na niego chociażby ustawa w zakresie podatków. Pracodawca musi również zarejestrować pracownika w Urządzenie Ubezpieczeń Społecznych.

Inne dane osobowe

Jeżeli zatrudniamy pracowników niepełnosprawnych, musimy zadbać o zebranie danych, które stanowią uzasadnienie dla korzyści przysługujących nam z tego tytułu.

Cele w jakich pracodawca może wykorzystać dane osobowe pracowników

  • Może zamieścić na firmowej stronie internetowej ich imię, nazwisko, służbowy numer telefonu lub adres e-mail. Pracodawca nie musi pytać pracowników o zgodę na zaprezentowanie powyższych danych. Jednak, aby mógł zamieścić zdjęcie, niezbędna jest zgoda pracownika na wykorzystanie wizerunku.
  • Zamieszczenie zdjęcia zbiorowego pracowników (nie wymaga uzyskania zgody)
  • Obsługa kadrowo-płacowa
  • Prowadzenie zbiorów danych osobowych – pracodawca (jako administrator danych osobowych) wydaje upoważnienia pracownikom, którzy zajmują się ich przetwarzaniem.

Obszarów, w których pracodawca może przetwarzać dane pracowników jest bardzo wiele. Natomiast każdy z tych obszarów jest odpowiednio uregulowany przepisami sektorowymi lub ogólnymi.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia
o którym mowa w akrtykule?

Udostępnij:

Newsletter RODO

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach prawnych. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!