nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Dane osobowe zbierane przez pracodawcę

Autor: Rafał Stępniewski Data: 25 stycznia 2018

Zasada dotycząca zbierania oraz przetwarzania danych osobowych pracowników jest identyczna jak w przypadku danych zbieranych od Klientów. Musimy pamiętać, aby nie gromadzić danych, które nie są uzasadnione przepisami prawa.

Podstawowy zakres danych osobowych

Pracodawca może żądać od pracownika szczegółowych danych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, numer Pesel, a także NIP – jeśli takowy posiada. Wynika to z obowiązków przedsiębiorcy, które nakłada na niego chociażby ustawa w zakresie podatków. Pracodawca musi również zarejestrować pracownika w Urządzenie Ubezpieczeń Społecznych.

Inne dane osobowe

Jeżeli zatrudniamy pracowników niepełnosprawnych, musimy zadbać o zebranie danych, które stanowią uzasadnienie dla korzyści przysługujących nam z tego tytułu.

Cele w jakich pracodawca może wykorzystać dane osobowe pracowników

  • Może zamieścić na firmowej stronie internetowej ich imię, nazwisko, służbowy numer telefonu lub adres e-mail. Pracodawca nie musi pytać pracowników o zgodę na zaprezentowanie powyższych danych. Jednak, aby mógł zamieścić zdjęcie, niezbędna jest zgoda pracownika na wykorzystanie wizerunku.
  • Zamieszczenie zdjęcia zbiorowego pracowników (nie wymaga uzyskania zgody)
  • Obsługa kadrowo-płacowa
  • Prowadzenie zbiorów danych osobowych – pracodawca (jako administrator danych osobowych) wydaje upoważnienia pracownikom, którzy zajmują się ich przetwarzaniem.

Obszarów, w których pracodawca może przetwarzać dane pracowników jest bardzo wiele. Natomiast każdy z tych obszarów jest odpowiednio uregulowany przepisami sektorowymi lub ogólnymi.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn