Jak wygląda rozwój sieci 5G w Europie? Państwa muszą przyspieszyć

Europejski Trybunał Obrachunkowy domaga się od państw unijnych intensywniejszych działań w sprawie rozwoju 5G.

  • Michał Górecki
  • /
  • 1 lutego 2022

ETO widzi zagrożenia dla celów UE

W opublikowanym sprawozdaniu specjalnym Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że konieczny jest nowy impuls, by przyspieszyć wprowadzenie w Unii 5G, czyli nowego globalnego standardu łączności bezprzewodowej dla sieci komórkowych. W państwach członkowskich wystąpiły znaczne opóźnienia we wdrażaniu sieci 5G, co stanowi zagrożenie dla osiągnięcia przez UE celów w zakresie dostępności i zasięgu tych sieci. Zdaniem kontrolerów niezbędne są ponadto dalsze kroki w celu wyeliminowania w spójny i skoordynowany sposób problemów dotyczących bezpieczeństwa sieci 5G.

5G i ryzyko ingerencji

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Usługi 5G są niezbędne dla szerokiego wachlarza zastosowań, które przynoszą korzyści w wielu sektorach gospodarki UE i w codziennym życiu obywateli. Szacuje się, że technologia 5G doprowadzi do wzrostu unijnego PKB o 1 bln euro w latach 2021–2025 i może przyczynić się do stworzenia lub przekształcenia nawet 20 milionów miejsc pracy. Technologia 5G stwarza wprawdzie wiele możliwości wzrostu gospodarczego, ale wiążą się z nią również pewne zagrożenia: fakt, że liczba dostawców będących w stanie stworzyć i obsługiwać sieci 5G jest ograniczona, przekłada się na większą zależność oraz ryzyko ingerencji ze strony „wrogich podmiotów państwowych”.

Państwa unijne słabo radzą sobie z wdrażaniem 5G

Z ustaleń kontrolerów wynika, że jedynie połowa państw członkowskich uwzględniła te cele w swoich strategiach 5G. Komisja wspierała państwa członkowskie w realizacji tych celów poprzez rozmaite inicjatywy i wytyczne oraz zapewniając środki finansowe. Nigdy nie określiła jednak w jednoznaczny sposób oczekiwanej jakości usług sieci 5G. W opinii kontrolerów może to doprowadzić do nierówności w dostępie do usług 5G i ich jakości w UE, a tym samym do pogłębienia tzw. przepaści cyfrowej.

Technologia 5G — kiedy zostanie w pełni wdrożonaTechnologia 5G — kiedy zostanie w pełni wdrożonaMikołaj Frączak

Wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Cypru, Litwy, Malty i Portugalii osiągnęły pośredni cel wyznaczony na 2020 r., polegający na zapewnieniu dostępu do sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście. W wielu krajach UE występują jednak opóźnienia, jeśli chodzi o wdrażanie tych sieci.

Które kraje są maruderami?

Zdaniem Komisji w przypadku 16 państw UE prawdopodobieństwo osiągnięcia celu na 2025 r. jest w najlepszym wypadku średnie (Austria, Czechy, Estonia, Irlandia, Litwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia i Słowenia), a w najgorszym niskie (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Grecja). Według stanu na listopad 2021 r. 23 państwa członkowskie nie dokonały jeszcze transpozycji dyrektywy unijnej, w której wyznaczono m.in. terminy przydziału pionierskich pasm częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Jeśli wziąć pod uwagę obecne tempo prac, kontrolerzy podkreślają, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż cele UE wyznaczone na bieżące dziesięciolecie nie zostaną osiągnięte.

5G a dostawcy technologii

Wprowadzanie sieci 5G wiąże się z pewnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dostawcy z siedzibą w krajach UE są zobowiązani do przestrzegania unijnych standardów i wymogów prawnych. Siedziby sześciu z ośmiu największych dostawców znajdują się jednak poza UE. Przykładowo Huawei ma siedzibę w Chinach, a Samsung – w Korei Południowej. Tymczasem przepisy w krajach spoza UE mogą znacznie odbiegać od standardów UE, na przykład jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. W związku z tym kontrolerzy są zaniepokojeni, że gdy ośrodki kontroli znajdują się poza granicami UE, użytkownicy z UE mogą podlegać przepisom państw trzecich.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!