Jak założyć firmę ochroniarską?

Planujesz założyć firmę ochroniarską? W takim razie koniecznie postaraj się o koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Sprawdź, jak uzyskać koncesję.

 • Joanna Gościńska
 • /
 • 5 stycznia 2024

Różnice między ochroną mienia a zabezpieczeniem technicznym 

Ochrona osób i mienia to działalność gospodarcza, realizowana w dwóch formach: bezpośredniej ochrony fizycznej – czyli poprzez fizyczną obecność pracownika ochrony oraz zabezpieczenia technicznego – czyli na przykład przez montaż monitoringu. Bezpośrednia ochrona fizyczna może być stała lub doraźna. Ponadto może polegać na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych lub na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE Monika Świetlińska

Z kolei zabezpieczenie techniczne polega na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania. Pod hasłem „zabezpieczenie techniczne” kryje się także montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacja, konserwacja, naprawa i awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania.

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli twoja firma chce rozpocząć taką działalność, musi najpierw uzyskać koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncesja określa zakres i formę prowadzenia usług. Koncesji nie potrzeba jeśli firma świadczy usługi zabezpieczenia technicznego dla obszarów, obiektów i urządzeń, które nie są wpisane do wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Kto może uzyskać koncesję?

O koncesję mogą wnioskować przedsiębiorcy wpisani do CEIDG (jednoosobowe działalności gospodarcze) i do KRS (na przykład spółki jawne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Jeśli chcesz ubiegać się o koncesję, musisz mieć wpisane w przedmiocie działalności twojej firmy kody PKD dotyczące usług ochrony osób i mienia. Warunkiem uzyskania koncesji jest wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

W przypadku przedsiębiorców z KRS wpis na listę musi mieć co najmniej jedna osoba, która jest:

 • wspólnikiem – w przypadku spółki jawnej lub komandytowej
 • członkiem organu zarządzającego
 • prokurentem
 • pełnomocnikiem wyznaczonym do kierowania działalnością określoną w koncesji.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z agencją ochrony? PodpowiadamyNa co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z agencją ochrony? PodpowiadamyRafał Stępniewski

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Dodatkowo pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy wpisanego do KRS nie mogą być karane za przestępstwo umyślne, w tym także przestępstwo skarbowe.

Kiedy MSWiA może odmówić wydania koncesji?

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji w przypadku w kilku przypadkach:

 • gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności objętej koncesją
 • ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli
 • przedsiębiorcy, któremu w ciągu ostatnich trzech lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, lub przedsiębiorcę reprezentuje osoba, która była osobą uprawnioną do reprezentowania innego przedsiębiorcy lub była jej pełnomocnikiem ustanowionym do kierowania działalnością określoną w koncesji, a jej działalność spowodowała wydanie decyzji cofającej koncesję temu przedsiębiorcy
 • przedsiębiorcy, którego w ciągu ostatnich trzech lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym
 • gdy w stosunku do przedsiębiorcy otwarto likwidację albo ogłoszono upadłość.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!