Kto odpowiada za BHP w zakładzie pracy?

Czy rzeczywiście pracodawca odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy? A co z pracownikiem? Czy prawo w tej kwestii obliguje go do czegokolwiek? A co z pracownikiem? W jakim stopniu dotyczą go zasady BHP.

 • Joanna Gościńska
 • /
 • 22 stycznia 2024

 Co mówi Kodeks pracy?

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje Kodeks pracy, a dokładnie artykuł 15, który mówi o tym, że to pracodawca odpowiada za BHP w zakładzie pracy. Co więcej, w artykule 207 czytamy, że ustawodawca nie tylko określa pracodawcę jako osobę odpowiedzialną za stan BHP w danym zakładzie pracy, ale jednocześnie utrzymuje zakres odpowiedzialności bez względu na obowiązki pracowników oraz przeniesienie zadań służby BHP na specjalistów spoza firmy.

1(22) 2024 SECURITY MAGAZINE1(22) 2024 SECURITY MAGAZINE Monika Świetlińska

„Art. 207. K.p.: Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237(11) § 2”.

Warunki pracy i zgodność z przepisami BHP kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli inspektor wykryje uchybienia, konieczne jest usunięcie niezgodności, a w niektórych przypadkach PIP może nałożyć na pracodawcę karę grzywny.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Kodeks pracy głosi, że obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia swoich pracowników, poprzez zagwarantowanie im bezpiecznych i higienicznych stanowisk pracy, wykorzystując osiągnięcia cywilizacji. Dlatego do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP należy:

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

 • organizacja pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach,
 • obligowanie do przestrzegania w przedsiębiorstwie przepisów Kodeksu pracy oraz zasad BHP,
 • usuwanie usterek i awarii,
 • spełnianie potrzeb pracowników w zakresie BHP oraz udoskonalanie obecnego systemu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz ciągłe poprawianie warunków na stanowiskach pracy,
 • zwracanie szczególnie uwagi na ochronę zdrowia pracownic ciężarnych i karmiących piersią, pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników młodocianych,
 • wykonywanie rozkazów i nakazów organów kontrolnych oraz nadzorczych, dotyczących kwestii higieny i bezpieczeństwa pracy,
 • wykonywanie nakazów społecznego inspektora pracy,
 • poinformowanie pracowników o zagrożeniach związanych z pracą na danym stanowisku,
 • poinformowanie pracowników o zasadach postępowania w razie awarii lub niebezpiecznych usterek.

Podstawowe obowiązku pracownika w zakresie BHP

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieniczny pracy zostały unormowane w art. 100, a następnie rozwinięte w art. 211 Kodeksu pracy. W odniesieniu do zasad BHP główny obowiązek pracownika to przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 211 kp). Oznacza to m.in.:

 • konieczność przyswojenia przepisów BHP;
 • wykonywanie pracy w sposób zgodny z zasadami BHP;
 • dbanie o należyty stan środowiska pracy;
 • poddawanie się badaniom lekarskim (wstępnym, okresowym, kontrolnym).

Ile trwa szkolenie BHP?Ile trwa szkolenie BHP?Joanna Gościńska

W sytuacji, kiedy pracodawca tworzy stanowiska dla osób kierujących pracownikami, to wraz z częścią władzy, którą im przekazuje, otrzymują oni część odpowiedzialności.  Zgodnie z przepisami prawa osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do znajomości przepisów o ochronie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z art. 207 par. 3 kodeksu pracy. Co oznacza, że Kierownik zmianowy odpowiada za swoją zmianę, a lider obszaru już tylko za obszar, ale, każda władza, niezależnie od skali, wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi ze swojego obszaru. Co jednak nie zmienia faktu, iż pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w całym zakładzie pracy. 

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Tagi: BHP

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!