Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa w firmie?

Pracodawca, kierownik, specjalista BHP, Państwowa Inspekcja, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna – kto z nich odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie?

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 31 sierpnia 2023

Pracodawca i jego odpowiedzialność

Zgodnie z przepisami prawa to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Mówi o tym Art. 207. K.p.: Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237(11) § 2. Mimo że Kodeks Pracy mówi wprost o tym, że pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę w pracy, to jednak nie oznacza to, że tej odpowiedzialności nie może on z siebie zdjąć w żaden sposób.

Kierownik i jego odpowiedzialność

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

W sytuacji kiedy pracodawca tworzy stanowiska dla osób kierujących pracownikami, to wraz z częścią władzy, którą im przekazuje, otrzymują oni część odpowiedzialności. Zgodnie z przepisami prawa osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do znajomości przepisów o ochronie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z art. 207 par. 3 Kodeksu Pracy). W praktyce oznacza to, że kierownik odpowiada za całą zmianę, zaś lider za obszar, którym zarządza. Niemniej jednak ta odpowiedzialność jest współdzielona z pracodawcą.

BHP a bezpieczeństwo

Za bezpieczeństwo w firmie odpowiadają także służby BHP. Ich zadaniem jest rzetelne wykonywa niepowierzonych zadań. Znaczenie ma tu słowo „rzetelne”, ponieważ w sytuacjach, gdy bezpieczeństwo pracowników zostało zagrożone również specjalista BHP jest rozliczany z tego, jak wykonuje swoje zadania.  Należy jednak pamiętać, że specjalista BHP nie jest osobą decyzyjną oraz jedynym organem w firmie, który za stan bezpieczeństwa odpowiada.

Bezpieczeństwo w firmie —  jak skutecznie o nie zadbać?Bezpieczeństwo w firmie — jak skutecznie o nie zadbać? Anna Malinowska

Kolejnymi organami, które odpowiada za bezpieczeństwo w firmie  jest Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, które kontrolują i nadzorują pracodawców i osoby kierujące pracownikami w kwestii przestrzegania bezpieczeństwa i odpowiedzialności stanu BHP w zakładzie pracy. Mają one prawo wyciągać konsekwencje wobec pracodawców, którzy nie przestrzegają powierzonych im obowiązków prawnych w zakresie BHP.

Co grozi za nie przestrzeganie zasad?

Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez pracodawcę jest wykroczeniem, które jest zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Nie ma przy tym znaczenia, czy w danym zakładzie pracy doszło do wypadku związanego z brakiem wdrożenia regulacji BHP przez pracodawcę. Sam fakt nieprzestrzegania tych przepisów jest wystarczający do tego, aby ukarać zatrudniającego.

Kiedy dojdzie do wypadku na terenie zakładu pracy, który pozostaje w ścisłym związku z brakiem zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiada on także odszkodowawczo względem poszkodowanego w takim zdarzeniu. Pracownik, który uległ wypadkowi wskutek zawinionych zaniedbań przełożonego w zakresie BHP, ma prawo żądać również stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – rozmiar tego świadczenia zależy przy tym od okoliczności danej sprawy oraz ustaleń pokrzywdzonego.

Praca zdalna w czasie pandemii vs cyberzagrożenia?Praca zdalna w czasie pandemii vs cyberzagrożenia?Jan Wróblewski


Pamiętajmy, że brak wdrożenia przepisów BHP może skutkować także odpowiedzialnością karną pracodawcy – będzie tak, gdy dojdzie do popełnienia przestępstwa, np. śmierci pracownika wskutek braku odpowiednich przepisów regulujących bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz związanego z tym wypadku.

Zgodnie z treścią art. 220 Kodeksu karnego każdy, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Nie podlega jednak karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!