Po co otwarte dane?

Otwarte dane to szansa na to, aby powstały coraz nowocześniejsze usługi i produkty. To źródło oszczędności czasu i pieniędzy. Czym zatem są i jak udostępnia je Ministerstwo Cyfryzacji?

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 7 listopada 2023

Co to są otwarte dane?

Otwarte dane to dane instytucji, urzędów, firm, czy instytutów badawczych, z których każdy może korzystać. Na bazie otwartych danych w Europie i na świecie powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług. Otwarte dane są źródłem oszczędności pieniędzy i czasu dla administracji i obywateli. Obywatele, w tym przedsiębiorcy, mogą korzystać z zasobów danych realizując własne cele, rozwijając swoją działalność gospodarczą lub badania. Wartość rynku otwartych danych to 199,51 — 334,20 mld euro — prognoza na 2025 r.

Co robi Ministerstwo Cyfryzacji, by udostępniać dane?

MC wyznaczyło kierunki realizacji polityki na rzecz otwierania danych do roku 2027 i wskazało konieczne do podjęcia działania. Przygotowali oni również ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i Program otwierania danych na lata 2021-2027. 

10(19) 2023 SECURITY MAGAZINE10(19) 2023 SECURITY MAGAZINE Monika Świetlińska

Program-  przyjęty uchwałą nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. (M.P. poz. 290), obejmuje  kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania zarządzania danymi. Jest skierowany do organów administracji rządowej, jednostek im podległych lub nadzorowanych oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowo może być realizowany także przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty prywatne.

Cele szczegółowe Programu to:

  • zwiększenie dostępności danych w portalu Dane.gov.pl w tym udostępnianych przez API;
  • poprawa interoperacyjności i jakości danych;
  • wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
  • stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych;
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych;
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.

 Sieć współpracy  

Kluczową rolę pełnią Pełnomocnicy ds. otwartości danych pracujący w ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym. Są to osoby wyznaczone dostałej współpracy przy wdrażaniu Programu otwierania danych na lata 2021-2027,odpowiedzialne za zakres i terminy udostępniania danych przez poszczególne urzędy.

Dane.gov.pl oferuje bezpłatny, nie wymagający rejestracji dostęp do informacji publicznej danych z różnych kategorii, takich jak np. oświata, środowisko, budżet i finanse. Większość danych udostępniano w otwartych formatach, czyli można je ponownie wykorzystywać np. do tworzenia aplikacji bez konieczności składania wniosku do urzędu.

Zagrożone jest 800 tys. osób. Dane z popularnej księgarni wyciekłyZagrożone jest 800 tys. osób. Dane z popularnej księgarni wyciekłyDamian Jemioło

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

MC pracuje nad tym, aby portal był miejscem, w którym każdy użytkownik znajdzie bezpłatne dane do dowolnego, również komercyjnego wykorzystywania (np. w usługach, aplikacjach, stronach internetowych). Z myślą o użytkownikach stworzono funkcjonalności portalu, tj. widok tabelaryczny danych, wizualizacje na mapach i wykresach, czy możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na brakujące dane, które ułatwiają szybkie znalezienie potrzebnych informacji.

MC prowadzi i unowocześnia portal kronika.gov.pl

KRONIK@, czyli Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, zbiera i udostępnia w jednym miejscu zasoby polskiego dziedzictwa narodowego z zakresu nauki, kultury oraz administracji. Pozwala zabezpieczyć cenne zasoby przed zniszczeniem bądź zaginięciem i zapewnia im bezpieczeństwo. Archiwalia, książki, prasa, plakaty, druki ulotne, dzieła sztuki, a także fotografie są dostępne dla każdego z poziomu ekranu smartfona, tabletu lub komputera. Można z nich korzystać w swoich pracach, zgodnie z warunkami licencji (najczęściej domena publiczna).

MC opracowało także standardy otwartości danych publicznych w wymiarach prawnym, bezpieczeństwa, technicznym i API­­. „Mówimy w nich jak udostępniać dane bezpiecznie i w sposób użyteczny dla odbiorców oraz jak nie tworzyć barier prawnych dla otwierania. Standardy są dostępne w „Bazie wiedzy” portalu dane.gov.pl” – przekazuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Szkolenia wpływają na poprawę jakości i otwartości udostępnianych danych oraz zwiększenie świadomości nt. korzyści z udostępniania danych do ponownego wykorzystywania. MC szkoli urzędników zbierających i udostępniających dane, z aspektów prawnych i technicznych otwierania i wykorzystywania danych publicznych (Akademia Otwartych Danych).

MC współpracuje  z  przedstawicielami różnych środowisk skupionych wokół danych -, mi.n. prowadzimy grupę roboczą ds. strategicznych kierunków zarządzania danymi.

Prowadzone są też badania socjologiczne rynku otwartych danych, ponownego wykorzystywania i zarządzania danymi.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!