nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

RODO nie przewiduje ułatwień dla dużych przedsiębiorstw

Autor: Rafał Stępniewski Data: 09 marca 2018

Aktualnie projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych wyszedł z Komitetu Stałego Rady Ministrów. Największe kontrowersje wzbudził przepis zwalniający wszystkich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, czyli zatrudniające mniej niż 250 osób, z niektórych obowiązków wynikających z RODO1.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie przetwarzają danych wrażliwych oraz nie przekazują ich innym podmiotom, nie byłyby zobowiązane do informowania klientów m.in. o okresie przechowywania danych, prawie do wniesienia skargi czy też dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia. Biorąc pod uwagę, że jedynie 0,2 proc. firm w Polsce zatrudnia więcej niż 250 pracownikówwyłączenie to wydawało się zaskakujące.

 

Szereg zastrzeżeń do zmian w projekcie zgłosiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które opiniując projekt Ministerstwa Cyfryzacji zwróciło uwagę na brak szerszego uzasadnienia, jakoby zaproponowane wyłączenia były w „ważnym interesie gospodarczym” Polski. Ministerstwo poddało również wątpliwości, czy wyłączenia nie naruszają istoty podstawowych praw i wolności oraz są środkiem niezbędnym.

 

Podczas prac Komitetu Stałego Rady Ministrów uznano, że zaproponowane wyłączenie powinno zostać ograniczone. Ustalono, że zwolnione ze wspomnianych wcześniej obowiązków nałożonych przez RODO będą mogły być jedynie przedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie 9 osób, dodatkowym lecz koniecznym warunkiem łagodniejszego traktowania jest fakt, że przedsiębiorstwo nie przetwarza danych wrażliwych oraz nie przekazuje przetwarzanych danych innym podmiotom. Na tę chwilę nie ma jednak pewności, że zmiany zostaną wprowadzone w tym kształcie. Zapowiedziano bowiem, że zaproponowane na początku przez Ministerstwo Cyfryzacji propozycje maja zostać skonsultowane z Komisją Europejską w celu ustalenia czy są zgodne z unijnymi przepisami. Jeśli się tak okaże prawdopodobnie zostaną one na nowo dodane do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

1.Rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

2. https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn