Sygnalista - czym się zajmuje?

Rola sygnalisty w firmie to nie tylko kwestia procedur i zasad, ale przede wszystkim kultury organizacyjnej opartej na etyce i uczciwości. To właśnie osoby pełniące tę funkcję odgrywają kluczową rolę w identyfikowaniu, dokumentowaniu i zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości czy nieetycznych praktyk w miejscu pracy. Zrozumienie i promowanie roli sygnalisty staje się coraz bardziej istotne w dzisiejszym biznesowym środowisku, w którym transparentność i odpowiedzialność stają się wartościami priorytetowymi.

  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 21 września 2023

Kim jest sygnalista?

Sygnalista w kontekście pracy to pracownik odpowiedzialny za monitorowanie określonych aspektów lub systemów w przedsiębiorstwie oraz za przekazywanie informacji lub sygnałów w odpowiednich sytuacjach. Jego rola może mieć zastosowanie w różnych dziedzinach i branżach, a główne zadania obejmują śledzenie i rejestrowanie informacji, sygnalizowanie odpowiednim jednostkom lub osobom, prowadzenie dokumentacji i współpracę z innymi pracownikami lub działami organizacji. Rola sygnalisty jest bezpłatna.

Monitorowanie stanowi kluczową część obowiązków sygnalisty, polegającą na śledzeniu określonych parametrów, systemów, procesów lub środowiska pracy w celu wykrywania ewentualnych nieprawidłowości, awarii, zagrożeń lub potrzeby wdrożenia działań zaradczych. W przypadku wykrycia istotnych informacji lub incydentu, taki pracownik jest odpowiedzialny za dokładne i zgodne z procedurami zarejestrowanie tych informacji oraz za przekazanie ich do odpowiednich osób lub zespołów w firmie, umożliwiając im reakcję i podjęcie odpowiednich działań.

Kim jest sygnalista w firmie?Kim jest sygnalista w firmie? Mikołaj Frączak

Dodatkowo, sygnalista może być odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związaną z monitorowanymi parametrami lub incydentami, co może być przydatne do analizy sytuacji, przeprowadzania audytów lub raportowania. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w obszarach związanych z bezpieczeństwem lub produkcją, współpraca z innymi pracownikami lub działami organizacji jest niezbędna, aby skoordynować działania w odpowiedzi na sytuacje awaryjne lub incydenty.

Warto zaznaczyć, że specyfika może różnić się w zależności od branży i rodzaju organizacji, a konkretne obowiązki sygnalisty są zwykle określane przez pracodawcę i dostosowywane do potrzeb firmy.

Ważne jest, aby pracodawca i pracownik jasno określili zasady i oczekiwania, w tym godziny monitorowania, procedury zgłaszania incydentów, zakres odpowiedzialności oraz ewentualne dodatkowe wynagrodzenie lub korzyści związane z tą rolą. Dla pracownika może to oznaczać pewne elastyczności w zakresie harmonogramu pracy i dostosowywanie się do potrzeb firmy.

Jednakże ważne jest także, aby nie obciążać pracownika nadmierną liczbą obowiązków, co mogłoby prowadzić do przeciążenia pracą lub obniżenia efektywności. Dlatego harmonogram pracy sygnalisty powinien być realistyczny i uwzględniać okresy odpoczynku oraz możliwość reakcji w sytuacjach awaryjnych. W praktyce jest to często uzgadniane między pracodawcą a pracownikiem.

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości w pracy?

W Polsce istnieje kilka miejsc, gdzie można zgłaszać nieprawidłowości związane z pracą oraz incydenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Organy i instytucje, które mogą wspierać pracownika to:

  • Inspekcja Pracy: Państwowa Inspekcja Pracy oraz jego terenowe inspekcje są odpowiedzialne za nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących prawa pracy i bezpieczeństwa pracy. Pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości, w tym naruszanie praw pracowniczych i zagrożenia w miejscu pracy. Można to zrobić osobiście, pisemnie i elektronicznie;
  • Związek Zawodowy: Pracownicy, którzy są członkami związku zawodowego, mogą zgłaszać problemy związkowi zawodowemu. Działają one na rzecz ochrony praw pracowniczych i mogą podejmować działania w celu rozwiązania konfliktów z pracodawcą lub wskazywać, gdzie należy zgłosić konkretne nieprawidłowości;
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna: Jeśli chodzi o kwestie związane z higieną pracy i zagrożeniem zdrowia pracowników, zgłoszenia można skierować do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (GIS). Inspekcja ta zajmuje się kontrolą i nadzorem nad zachowaniem standardów higieny pracy;
  • Policja: W przypadku poważnych incydentów, wypadków przy pracy lub sytuacji, które stanowią zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, można również zgłosić sprawę policji. Policja zajmuje się śledzeniem incydentów i przeprowadza dochodzenie w sprawie;
  • Prokuratura: W niektórych przypadkach, szczególnie gdy istnieją podejrzenia o popełnienie przestępstwa związanego z pracą, takie jak wypadki przy pracy spowodowane zaniedbaniami pracodawcy, można zgłosić sprawę prokuraturze. Prokuratura prowadzi śledztwa w sprawach karnych;
  • BHP Wewnętrzne: W wielu firmach istnieją specjalistyczne działania ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Pracownicy mogą zgłaszać incydenty i nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy bezpośrednio do pracownika ds. BHP w swojej firmie;
  • Zgłoszenia Online: W niektórych przypadkach można również korzystać z formularzy online dostępnych na stronach internetowych Inspekcji Pracy, GIS lub innych instytucji zajmujących się sprawami pracy i bezpieczeństwa.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Ważne jest, aby zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub incydenty, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników, i korzystać z dostępnych środków ochrony praw pracowniczych i bezpieczeństwa pracy. Działania te mają na celu zapewnienie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy.

Jakie sprawy są przekazywane sygnalistom? 

Rola sygnalisty w miejscu pracy jest istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania organizacji. Sygnalista nie jest "donosicielem" w negatywnym kontekście, lecz osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących różnych kwestii, które mogą wpływać na bezpieczeństwo lub efektywność pracy.

9(18) 2023 SECURITY MAGAZINE9(18) 2023 SECURITY MAGAZINEMonika Świetlińska

W miejscu pracy pracownicy mogą zgłaszać różnego rodzaju sytuacje, w tym niebezpieczne warunki pracy, wypadki, naruszenia przepisów, przypadki mobbingu lub dyskryminacji, a także proponowane usprawnienia. Rola sygnalisty polega na przyjmowaniu tych zgłoszeń i przekazywaniu ich odpowiednim instytucjom lub osobom, które mogą podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania problemów.

Dzięki temu pracownicy mogą czuć się pewniej, wiedząc, że ich obawy i zgłoszenia są brane pod uwagę, a ewentualne kłopoty — zażegnane.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!