UODO nakłada karę finansową w transgranicznym postępowaniu

Spółka East Power z Jeleniej Góry została ukarana przez Prezesa UODO grzywną w wysokości 15 tys. zł. za niezapewnienie dostępu do danych osobowych organowi nadzoru oraz innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 27 lipca 2020

Spółka East Power zajmuje się pośrednictwem pracy. Rekrutuje kandydatów pochodzących głównie z Ukrainy, Mołdawii, Armenii, Białorusi oraz Azji. Polskim pracownikom oferuje pracę na terenie Niemiec. 

Skargę na spółkę złożył obywatel Niemiec. Jego dane osobowe znajdowały się w bazie firmy z racji prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Zdaniem skarżącego spółka przetwarzała jego dane osobowe w celach marketingowych, na co on nie wyraził zgody. Skarga została złożona w niemieckim organie ochrony danych osobowych właściwym dla Nadrenii-Palatynatu, ale ostatecznie rozpatrzył ją Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych — jako organ wiodący — ponieważ siedziba spółki mieści się na terenie Polski. 

W toku postępowania sprawdzającego prezes UODO trzykrotnie wzywał spółkę do złożenia wyjaśnień. Tylko na jedno z nich udzielono odpowiedzi, ale w ocenie Urzędu były one wewnętrznie niespójne. Na ich podstawie nie można było rozpatrzyć skargi obywatela Niemiec i wydać decyzji rozstrzygającej sprawę. Brak odpowiedzi na pisma oraz niepełne wyjaśnienia zostały uznane przez UODO za celowe utrudnianie postępowania i lekceważenie obowiązków współpracy z organem nadzorczym. 

W konsekwencji Prezes UODO wszczął odrębne postępowanie dotyczące nałożenia na spółkę administracyjnej kary pieniężnej. 

CZYTAJ TEŻ Zasady legalnego przetwarzania danych osobowych przez firmy windykacyjne

W reakcji na zawiadomienie o wszczęciu tego postępowania spółka złożyła obszerniejsze wyjaśnienia. W ocenie UODO nadal były one niepełne, w związku z czym postępowanie wymagało prowadzenia dalszych czynności. Prezes UODO uznał, że firma nie chce współpracować i nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia organowi nadzorczemu niezbędnych informacji do realizacji jego zadań, czyli do rozpatrzenia skargi wniesionej przez obywatela Niemiec. Zgodnie z art. 31 RODO: administrator i podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – ich przedstawiciele na żądanie współpracują z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.

Prezes UODO nakładając na spółkę East Power karę administracyjną w wysokości 15 tys. zł wziął pod uwagę jako okoliczności obciążające dużą wagę naruszenia, jego umyślny charakter, a także brak współpracy administratora z organem nadzorczym.

Opieszałość spółki i lekceważenie przez nią obowiązków związanych ze współpracą z UODO w całym toku sprawy prowadzi do przedłużania innych postępowań prowadzonych przez Urząd. Przez tego typu praktyki utrudniona jest realizacja praw osób, których dane osobowe są naruszane. Administracyjne kary pieniężne mają na celu zdyscyplinowanie podmiotów i administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych.  

Jak prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?Jak prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne? Alicja Skibińska

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!