W jaki sposób można chronić informacje niejawne?

Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych informacją niejawną są dane ważne, których ujawnienie naraziłoby Polskę na szkodę i stratę. Dlatego takie informacje muszą być ściśle strzeżone, a ich ujawnienie może skutkować sankcjami prawnymi. Czym są? Kto może mieć do nich dostęp? Kto nadzoruję ochronę informacji niejawnych?

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 22 stycznia 2024

Czym są informacje niejawne?

Informacje niejawne to wszelkie dane związane z funkcjonowaniem Rzeczypospolitej Polskiej. Odnoszą się one między innymi do: ochrony bezpieczeństwa państwa, ustroju wojskowego i obronności, porządku publicznego, polityki zagranicznej, systemów finansowy i gospodarki państwa, Informacje niejawne to także, które mówią o ochronie i prawach obywateli oraz sprawności służb wewnętrznych. Informacje niejawne można podzielić na cztery kategorie. Ściśle tajne, czyli takie dokumenty, których ujawnienie może wyrządzić państwu wyjątkowo poważną szkodę. Może to być np. zagrożenie dla niepodległości lub nienaruszalności granic.

1(22) 2024 SECURITY MAGAZINE1(22) 2024 SECURITY MAGAZINEMonika Świetlińska

Tajemnica, czyli informacja, której ujawnienie może wyrządzić dużą, ale mniejszą szkodę niż ujawnienie danych ściśle tajnych. Na przykład pogorszenie stosunków międzynarodowych lub duża utrata interesów gospodarczych. Z kolei poufne dane, których ujawnienie może przyczynić się do wyrządzenia szkody, np. utrudniania polityki zagranicznej lub utrudniania zadań organów ścigania. Natomiast  zastrzeżone  to  wszystkie dane niejawne, którym nie nadano wyższej klauzuli tajności.

Kto może mieć dostęp do informacji niejawnych?

Dostęp do informacji niejawnych  mają wyłącznie osoby, które przeszły weryfikację ABW i SKW. Po sprawdzeniu, czy dana osoba daje gwarancję zachowania tajemnicy,  wydawane jest poświadczenie bezpieczeństwa  (dokument potwierdzający możliwość pracy na plikach o określonej klauzuli tajności).

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Osoba upoważniona do wglądu i pracy z dokumentami niejawnymi powinna posiadać wiedzę, w jaki sposób chronić i przechowywać wszystkie akta. Dane niejawne będą przechowywane w certyfikowanych sejfach o określonej klasie bezpieczeństwa. Dokumenty niejawne można przeglądać i przetwarzać na komputerze. Warunek jest jednak taki, że sprzęt, na którym pracujesz, także musi posiadać określoną klasyfikację bezpieczeństwa.

Kto nadzoruje ochronę informacji niejawnych?

Nad systemem ochrony informacji niejawnych czuwa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Te dwie instytucje państwowe są w szczególności odpowiedzialne za:

  • kontrolowanie przechowywania informacji niejawnych,
  •  sprawdzanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • przeprowadzanie weryfikacji osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych,
  • prowadzenie dochodzeń wobec osób podejrzanych o ujawnienie tajemnicy państwowej,
  • organizowanie szkoleń z zakresu zabezpieczanie informacji niejawnych,
  • wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa,
  • ochrona informacji niejawnych przekazywanych innym krajom i organizacjom.

Czy dane osobowe są informacjami niejawnymi?

Dane osobowe wynikające z RODO, czyli Rozporządzenia o Ochronie Danych, nie mogą być publicznie dostępne. Nie oznacza to jednak, że jest to informacja niejawna. Dane osobowe niektórych osób (zwłaszcza najważniejszych osób w państwie) mogą zostać objęte szczególną klauzulą ​​tajności i wówczas stać się informacją niejawną. 

Środki bezpieczeństwa fizycznego w ochronie informacji niejawnychŚrodki bezpieczeństwa fizycznego w ochronie informacji niejawnych Anna Petynia-Kawa

Nie zmienia to jednak faktu, że dane osobowe podlegają szczególnej ochronie i najlepiej przechowywać je w sejfie aktowym. Ujawnienie danych osobowych może skutkować konsekwencjami karnymi, dlatego osoby prowadzące działalność gospodarczą przechowują wszelkie informacje o swoich pracownikach w sejfie.

Czy informacja publiczna również podlega ochronie?

Informacja publiczna to po prostu dane udostępniane społeczeństwu. Nie podlega ochronie i jest ogólnodostępny. Każdy może zapoznać się m.in. z gazetą prawniczą, biuletynem informacji publicznej czy danymi demograficznymi. Informacje publiczne mogą być podawane społeczeństwu w sposób aktywny lub pasywny. Aktywne środki obejmują publikację biuletynów i ogłoszeń. Sposób pasywny polega na żądaniu dostępu do określonych informacji. Osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa i dostęp do informacji niejawnych mają obowiązek chronić powierzone im dokumenty. 

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!