Zarządzanie ryzykiem: jak ocenić zagrożenia dla Twojej firmy

W prowadzeniu biznesu kluczowe jest zarządzanie ryzykiem. Duże firmy zagraniczne zajęły się tym już w latach dziewięćdziesiątych, a dzięki ich działaniom opracowano odpowiednie mechanizmy, z których korzystają dzisiaj mniejsze firmy, dostosowując je do swoich potrzeb i warunków. Jak ją skutecznie przeprowadzić? Na co zwrócić uwagę?

 • Anna Petynia-Kawa
 • /
 • 16 maja 2023

Analiza ryzyka spółki jest jedną z metod zarządzania ryzykiem, pozwalającą wczesnym wykryciem potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, co wpływa na sukces przedsiębiorstwa.

Analiza ryzyka firmy. Po co ją wykonać?

Analiza ryzyka firmy ma na celu odpowiednie wcześniejsze rozpoznanie niebezpieczeństw, które mogą zagrażać sukcesowi firmy. Jest to ocena potencjalnych zagrożeń, jakie przedsiębiorstwo może napotkać. Ryzyko w dziedzinie zarządzania może być postrzegane na dwa sposoby. Pierwsza koncepcja zakłada, że ryzyko to operacja, której wykonanie jest niemożliwe lub powoduje straty lub uniemożliwia zrealizowanie ustalonego celu. 

5(14) 2023 SECURITY MAGAZINE5(14) 2023 SECURITY MAGAZINEMonika Świetlińska

Druga koncepcja ryzyka oznacza możliwość, której wynik nie jest znany, należy zatem traktować je jako zarówno zagrożenie, jak i szansę. Ta druga koncepcja ma charakter neutralny, a pierwsza jest negatywna. Podczas przeprowadzania analizy ryzyka warto pamiętać o tym rozróżnieniu.

Jak wykonać analizę zarządzania ryzykiem spółki? 

Ocena zagrożeń to kluczowy element w zarządzaniu ryzykiem w firmie. Poniżej przedstawiam kilka kolejnych kroków, które warto podjąć w celu dokonania skutecznej oceny ryzyka:

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

 1. Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia — przeprowadź wewnętrzny audyt i określ, jakie ryzyka niosą ze sobą procesy i działania Twojej firmy. Rozważ zagrożenia wynikające z błędów ludzkich, nieuczciwych praktyk, problemów technicznych, awarii lub katastrof naturalnych.
 2. Określ prawdopodobieństwo i wpływ — przyporządkuj każdej kategorii ryzyka wartość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza niskie prawdopodobieństwo, a 5 oznacza wysokie prawdopodobieństwo. Następnie określ wpływ każdego z zagrożeń na Twoją firmę.
 3. Przeprowadź analizę ryzyka — skoncentruj się na tych zagrożeniach, które mają wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia i mogą spowodować poważne szkody dla Twojej firmy. Przeprowadź analizę ryzyka, która pozwoli Ci na dokładniejsze określenie ryzyka i zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.
 4. Określ plan działań - na podstawie wyników analizy ryzyka określ plan działań, który pozwoli Ci na minimalizację ryzyka i ochronę Twojej firmy. Skoncentruj się na najważniejszych obszarach, w których zagrożenie jest największe.
 5. Wdrażaj środki zapobiegawcze — wdrożenie środków zapobiegawczych jest kluczowe w procesie zarządzania ryzykiem. Działania takie jak regularne szkolenia pracowników, aktualizacja oprogramowania, zapewnienie zabezpieczeń fizycznych, czy planowanie awaryjne, pozwolą Ci na minimalizację ryzyka.

Ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne — skąd się biorą? 

Możemy wyróżnić różne rodzaje ryzyka, w zależności od tego, z czego one wynikają. Warto je na bieżąco rozpoznawać i niwelować.

BHP podczas pracy zdalnejBHP podczas pracy zdalnejMikołaj Frączak

Ryzyka wewnętrzne często występują w następujących obszarach:

 • strategia,
 • organizacja,
 • pracownicy,
 • procesy i aktywa.

Ryzyka zewnętrzne najczęściej dotyczą takich elementów, jak:

 • ekonomia,
 • polityka,
 • rynek,
 • natura,
 • społeczeństwo.

Pamiętaj o tym, że ocena zagrożeń dla Twojej firmy to kluczowy element w zarządzaniu ryzykiem. Dzięki właściwej analizie ryzyka i wdrożeniu odpowiednich środków zapobiegawczych, możesz zminimalizować ryzyko i chronić swoją firmę.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!