Ile czasu masz na zgłoszenie uwag do protokołu powypadkowego?

Gdy dochodzi do wypadku w pracy, ważne jest, aby każdy etap postępowania był jasny i przestrzegany. Jednym z kluczowych dokumentów w takiej sytuacji jest protokół powypadkowy, który zawiera ustalenia dotyczące okoliczności i przyczyn zdarzenia. Jednak co jeśli masz do niego uwagi?

  • Damian Jemioło
  • /
  • 25 kwietnia 2024

Czym jest protokół powypadkowy?

Zgodnie z art. 3 ustęp 1. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło z powodu wykonywanej pracy. I w takiej właśnie sytuacji pojawia się protokół wypadkowy.

Inspektor BHP – jakie ma uprawnienia?Inspektor BHP – jakie ma uprawnienia?Anna Malinowska

Jest on dokumentem, który określa ustalone okoliczności oraz przyczyny wypadku przy pracy. Co ważne – musi on zostać sporządzony przez zespół powypadkowy, który po ustaleniu całego zajścia, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku, musi taki dokument sporządzić.

W skład zespołu powypadkowego musi wchodzić pracownik służby BHP i społeczny inspektor pracy. Jeśli firma nie ma możliwości posiadania takiego zespołu, to w skład powypadkowy wchodzi pracodawca oraz zewnętrzny ekspert. 

Po sporządzeniu protokołu, przed jego zatwierdzeniem, należy zapoznać się z jego treścią. Poszkodowany ma prawo zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. A w przypadku jego śmierci, może to zrobić jego rodzina. 

Co musi zawierać protokół powypadkowy?

Na samym początku protokołu powinny znaleźć się dane identyfikacyjne pracodawcy, czyli osoby odpowiedzialnej za miejsce pracy. To obejmuje imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby oraz inne istotne informacje identyfikacyjne. Następnie należy wymienić osoby wchodzące w skład zespołu powypadkowego.

Kolejnym ważnym punktem jest precyzyjne określenie daty i godziny, kiedy doszło do wypadku. To niezwykle istotne, aby jasno ustalić moment zdarzenia oraz umożliwić jego dokładną analizę.

Protokół powinien zawierać także dane identyfikacyjne poszkodowanego oraz osoby, która zgłosiła wypadek. To umożliwia pełne zrozumienie sytuacji i identyfikację osób związanych ze zdarzeniem.

Następnie należy szczegółowo opisać okoliczności, w jakich doszło do wypadku, oraz jego przyczyny. To kluczowe informacje, które pozwalają zrozumieć przebieg zdarzenia oraz wyłonić potencjalne czynniki, które mogły przyczynić się do wypadku.

Protokół powypadkowy powinien również zawierać informacje na temat ewentualnych naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcę oraz stanu poszkodowanego w momencie wypadku. To istotne dla oceny odpowiedzialności oraz wpływu tych czynników na zdarzenie.

Kolejnym istotnym elementem jest opisanie skutków wypadku oraz jego rodzaju. To umożliwia kompleksową analizę konsekwencji zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w przyszłości.

Na zakończenie protokołu należy zawrzeć wnioski z analizy zdarzenia oraz wskazać środki profilaktyczne, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.

Do protokołu powypadkowego dołącza się także różnego rodzaju załączniki, takie jak wyjaśnienia poszkodowanego, opinie lekarza, zdjęcia z miejsca zdarzenia itp. 

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego – co robić?

Jeśli protokół zostanie zakwestionowany, pracodawca musi zwrócić go zespołowi do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli poszkodowany zgłosi swoje uwagi, zespół powypadkowy powinien ustalić z nim termin na ich przekazanie. Jest to istotne dla przejrzystego procesu i uwzględnienia perspektywy poszkodowanego.

A to dlatego, że przepisy nie określają dokładnego terminu na zgłoszenie takich uwag i zastrzeżeń. To oznacza, że istnieje pewna elastyczność co do czasu, w którym można zgłosić swoje uwagi.

Warto zauważyć, że choć 14-dniowy termin na sporządzenie protokołu jest istotny, to jego niedotrzymanie z powodu potrzeby dodatkowego czasu na zgłoszenie uwag może być uzasadnione.

Dalsze zastrzeżenia do protokołu?

W przypadku ponownego zgłoszenia uwag należy pamiętać, że przepisy nie przewidują wielokrotnego składania zastrzeżeń. Dlatego ważne jest, aby poszkodowany wyraźnie przedstawił swoje uwagi przy pierwszym zgłoszeniu.

Po zatwierdzeniu protokołu przez pracodawcę postępowanie powypadkowe zostaje zakończone. Poszkodowany ma wówczas możliwość odwołania się do sądu, jeśli nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole.

Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP?Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP?Joanna Gościńska

Wnioskując, choć terminy w zgłaszaniu uwag do protokołu powypadkowego nie są ściśle określone, istnieje zalecenie dla zespołu powypadkowego, aby zapewnić poszkodowanym wystarczająco czasu na zgłoszenie swoich uwag. To istotne dla zapewnienia uczciwego i przejrzystego procesu, który uwzględnia perspektywę poszkodowanych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!