Polska wspiera cyberbezpieczeństwo Ukrainy

Mechanizm Talliński. Polska w ramach tej inicjatywy Polska zgodziła się podjąć rolę tzw. Back Office zbierającego zapotrzebowanie strony ukraińskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa z jednej strony, a z drugiej oferty konkretnej pomocy i wsparcia od członków grupy.

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 29 grudnia 2023

Mechanizm Talliński podany do publicznej wiadomości

Polska bierze aktywny udział w inicjatywach wspierających Ukrainę, zaatakowaną przez Federację Rosyjską. Jedną z nich jest powołanie w ramach NATO tzw. Mechanizmu Tallińskiego – grupy państw sojuszniczych, która mana celu koordynację i wzajemne wspieranie działań poprawiających cyberbezpieczeństwo Ukrainy oraz budowanie jej odporności na cyberzagrożenia.

20 grudnia 2023 r. państwa uczestniczące w MechanizmieTallińskim, czyli Polska, Dania, Estonia, Kanada, Niemcy, Niderlandy, Szwecja, Wielka Brytania, USA i Ukraina,  postanowiły podać do publicznej wiadomości informację o jego utworzeniu. W ramach tej inicjatywy Polska zgodziła się podjąć rolę tzw. Back Office zbierającego zapotrzebowanie strony ukraińskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa z jednej strony, a z drugiej oferty konkretnej pomocy i wsparcia od członków grupy. Udział w strukturach Mechanizmu Tallińskiego wpisuje się w realizację jednego z celów szczegółowych Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, czyli zbudowania silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa.

12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE12(21) 2023 SECURITY MAGAZINE Monika Świetlińska

Zacieśnienie współpracy na tej płaszczyźnie wpłynie także na wzmocnienie wielostronnych relacji Polski z państwami sojuszniczymi w NATO i stosunków polsko-ukraińskich. Z uwagi na to, że cyberzagrożenia w dużej mierze mają wymiar transgraniczny, kluczowe jest zapewnienie współpracy z sojusznikami i strategicznymi partnerami Polski i Ukrainy. Dotyczy to np.: wymiany informacji o zagrożeniach, takich jak cyberataki na infrastrukturę krytyczną, systemy telekomunikacyjne czy łańcuchy dostaw.

Rząd Polski już w sierpniu 2022 r. podpisał Porozumienie z Ukrainą, w zakresie współpracy w obszarze cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. W tym czasie udało się nam zrealizować szereg projektów na rzecz wsparcia Ukrainy, m.in. budowę mobilnego centrum danych czy zakup urządzeń i dostępu do szerokopasmowej łączności satelitarnej (terminale Starlink). Cyberbezpieczeństwo Polski i wsparcie Ukrainy w tym zakresie pozostaje jednym priorytetów naszego kraju na 2024 r.

Mechanizm Talliński – czym jest?

Mechanizm Talliński to system mający na celu wzmocnienie cyberwsparcia darczyńców na rzecz Ukrainy w domenie cywilnej. Plan opracowany 30 maja w Tallinie przez wszystkie uczestniczące państwa został uruchomiony 20 grudnia 2023 r., a system otrzymał nazwę Mechanizmu Tallińskiego od miejsca pierwszego spotkania.

Ukraina wykorzystuje Starlink do kontrolowania militarnych dronów. SpaceX tego nie chceUkraina wykorzystuje Starlink do kontrolowania militarnych dronów. SpaceX tego nie chceAnna Petynia-Kawa

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Do tej pory różne państwa udzielały Ukrainie pomocy doraźnej. Dzięki Mechanizmowi, potrzeby Ukrainy zostaną usystematyzowane i dopasowane do możliwości darczyńców w taki sposób, aby wsparcie z różnych krajów tworzyło spójną całość. Niestety jest prawdopodobne, że rosyjskie cyberataki będą kontynuowane, w dającej się przewidzieć przyszłości. Dlatego właśnie dzięki Mechanizmowi dajemy szansę na długoterminowe wzmocnienie systematycznej gotowości i odporności Ukrainy na cyberataki.

Zaangażowały się czołowe firmy technologiczne

W Mechanizmie zaangażowane są czołowe firmy technologiczne i organizacje pozarządowe z krajów-darczyńców. Mechanizm umożliwia przekazywanie estońskim firmom informacji o pilnych i długoterminowych potrzebach. Na szczeblu krajowym planowane jest wydać  500 000 euro z budżetu współpracy rozwojowej na 2024 rok.

NATO i UE są obserwatorami w ramach Mechanizmu Tallińskiego. Mechanizm posiada estońskie biuro w Kijowie, polskie biuro w Warszawie oraz grupę koordynacyjną skupiającą przedstawicieli Ukrainy i wszystkich darczyńców. Mechanizm jest otwarty na nowych członków po uzgodnieniu odpowiednich warunków. Mechanizm Talliński działa równolegle z Koalicją IT, która zajmuje się problemami cybernetycznymi Ukrainy w sferze wojskowej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!