Prywatne adresy polityków i sędziów na Twitterze

W serwisie społecznościowych Twitter znalazły się prywatne adresy zamieszkania i dane kontaktowe polityków, sędziów i aktywistów pro-life. Jakie działania w związku  z tym incydentem podjął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych? 

Prywatne adresy polityków i sędziów na Twitterze

Dorota Kraskowska

13 listopada 2020

W pierwszym kwartale 2019 roku media szeroko informowały o hejterskiej akcji w sieci polegającej na udostępnieniu na Twitterze służbowych dokumentów mogących zniesławić lub upokorzyć polskich sędziów. Do sieci wyciekły również prywatne adresy zamieszkania sędziów. O wyciek danych podejrzewano osobę mającą dostęp do akt personalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w polskich sądach oraz w Krajowej Radzie Sądownictwa. W serwisie Twitter pojawiły się również prywatne zamieszkania oraz dane kontaktowe polityków i aktywistów pro-life. 

Upublicznianie prywatnych danych kontaktowych w ogólnodostępnym serwisie jest działaniem prowadzącym do ujawnienia szerokiej sfery prywatności, które może wiązać się z występowaniem różnego rodzaju zagrożeń przeciwko zdrowiu i życiu, np. aktów przemocy i agresji wobec właścicieli danych i członków ich rodzin. 

CZYTAJ TEŻ Wyrok TSUE: Tarcza Prywatności UE-USA nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po przeanalizowaniu incydentu podjął następujące działania: 

  • Wystąpienie do irlandzkiego organu nadzorczego (właściwego w sprawie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Twittera) o przeprowadzenie postępowania w sprawie upublicznienia prywatnych danych teleadresowych wybranych grup zawodowych w serwisie. Prezes UODO wskazał na dużą skalę zagrożeń w związku z incydentem, podkreślił konieczność zweryfikowania czasu reakcji na zgłaszane nieprawidłowości oraz wprowadzenia zautomatyzowanych rozwiązań, które zapobiegłyby szybkiemu propagowaniu/dalszemu udostępnianiu tego typu danych innym użytkownikom serwisu.  

  • Wystąpienie do organów ścigania z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa przez tych użytkowników Twittera, którzy publikowali wpisy zawierające prywatne dane osobowe polityków, sędziów i aktywistów pro-life. Przestępstwo polegało w tym przypadku na przetwarzaniu danych osobowych bez podstawy prawnej (określone w art. 107 ust. 1 ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Organy ścigania mają w tej sytuacji obowiązać sprawdzenia i udokumentowania zakresu ujawnionych danych osobowych oraz ustalenia osób/podmiotów odpowiedzialnych za bezprawne przetwarzanie tych danych. 

  • Zwrócenie się do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o objęcie szczególnym nadzorem sprawy zgłoszonej organom ścigania, z racji na możliwą eskalację konfliktu (akty agresji i przemocy wobec właścicieli ujawnionych danych). 

Prezes UODO podkreślił konieczność zintensyfikowanych działań w tej sprawie przez wszystkie organy z uwagi na bezprecedensowy charakter tego naruszenia. W serwisie Twitter pojawiły się zapowiedzi upubliczniania prywatnych danych kolejnych grup zawodowych. osób. 

Na podstawie komunikatu UODO

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowychZgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych Dorota Kraskowska

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia
o którym mowa w akrtykule?

Udostępnij:

Newsletter RODO

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach prawnych. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!