Ustawa o ochronie sygnalistów. Są zastrzeżenia Prezesa UODO

Brak możliwości anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, brak określenia zakresu zakresu danych, które mają służyć do identyfikacji osób zgłaszających naruszenia prawa – to tylko kilka uwag, które ma Urzędu Ochrony Danych Osobowych do ustawy o sygnalistach.

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 13 marca 2024

Są zastrzeżenia

Prezes UODO ma zastrzeżenia do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 8 stycznia br. wznawiającego proces legislacyjny, który przygotował Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mirosław Wróblewski zwraca uwagę, że projektodawca nie zdecydował się na dopuszczenie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, gdyż zgłoszenie wymaga podania danych, to jednak w innym miejscu projektowanych rozwiązań przewidział ochronę osób, które anonimowo zgłoszą naruszenie. Zdaniem Prezesa UODO to niekonsekwencja i należy skonstruować przepisy jednolicie kształtujące prawa i obowiązki osób, które zgłaszają informacje o naruszeniach prawa.

Na czym polega ochrona sygnalistów?Na czym polega ochrona sygnalistów? Redakcja politykabezpieczenstwa.pl

Kolejnym brakiem projektowanych rozwiązań jest to, że w ustawie nie określono zakresu danych, które mają służyć do identyfikacji osób zgłaszających naruszenia prawa, jak i osób, których dotyczy takie zgłoszenie. Zdaniem Prezesa UODO określenie w ustawie zakresu danych ujednoliciłoby poszczególne rejestry, do których trafią te dane. Ponadto sam dobór danych do identyfikacji powinien zostać określony z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych, określonej w RODO.

O przetwarzaniu danych

Mirosław Wróblewski zwraca też uwagę, że przetwarzanie danych w związku z realizacją celów projektowanej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa powinny być uregulowane w jej przepisach, a nie w treści aktów wewnątrzorganizacyjnych. Dotyczy to także określenia w ustawie, a nie w regulaminach czy zarządzeniach, zasad ochrony osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób. Określenie  w przepisach rangi ustawowy wprowadziłoby jednakowy standard ochrony tożsamości tych osób.

Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych (IPODO). Nowa instytucja w PolsceInstytut Prawa Ochrony Danych Osobowych (IPODO). Nowa instytucja w PolsceAnna Petynia-Kawa

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (druk nr UC 101) wdraża unijną dyrektywę o sygnalistach, która ma zapewnić skuteczne kanały poufnego zgłaszania naruszeń przepisów UE. Polska miała obowiązek wdrożenia dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 17 grudnia 2021 r., jednak opóźnienie spowodowało skierowanie sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Komisję Europejską. Ustawa ma zagwarantować sygnalistom ochronę przed działaniami odwetowymi i obejmuje zgłoszenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Opóźnienie w transpozycji dyrektywy już wywołało chaos w firmach, które musiały tworzyć własne regulaminy ochrony sygnalistów.

Kim jest sygnalista?

Sygnalista to osoba, która zgłasza nieprawidłowości w organizacji, dotyczące dobra interesu publicznego, takie jak łamanie prawa czy nadużycia etyczne. Nie musi to być pracownik, ale może być również klient, kontrahent, akcjonariusz, stażysta czy wolontariusz. Aby uzyskać status sygnalisty i ochronę, musi spełnić trzy warunki: mieć przekonanie oraz konkretne podstawy, że zgłaszane informacje są prawdziwe, dokonać zgłoszenia nieprawidłowości oraz działać w dobrej wierze, dla dobra publicznego. Ustawa o sygnalistach ma na celu ułatwienie dokonywania zgłoszeń i zapewnienie ochrony sygnalistom, którzy często obawiają się ewentualnego odwetu ze strony pracodawcy.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!