Abonament RTV – kto nie musi płacić?

Wnoszenie opłat za abonament radiowo – telewizyjny jest w Polsce nadal obowiązkiem. Muszą tego dokonywać osoby fizyczne, ale wystarczy jeśli opłacą abonament za gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby odbiorników. Konieczność płacenia abonamentu spoczywa także na instytucjach i firmach. Kto zatem nie musi płacić abonamentu?

  • Michał Górecki
  • /
  • 7 listopada 2021

Abonament RTV, czyli co?

Istnieją dwa rodzaje opłaty abonamentowej: abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub telewizyjnych. Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.

Ile wynosi opłata abonamentowa w 2022 roku?

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana każdego roku w terminie do dnia 31 lipca przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w drodze rozporządzenia, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej — Monitor Polski. W 2023 roku opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 7,50 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 90,00 zł). Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 24,50 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 294,00 zł).

Kiedy należy wnieść opłatę?

Opłaty abonamentowe należy wnosić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące. Aby skorzystać ze zniżek za okres dłuższy niż jeden miesiąc użytkownik odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu, za który opłata jest należna.Warto dbać o terminowe regulowanie opłat abonamentowych.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T2 – czy trzeba kupować nowy telewizor?Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T2 – czy trzeba kupować nowy telewizor?Mikołaj Frączak

Za zwłokę w płatnościach zostają naliczone odsetki podatkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa. Przy regulowaniu opłat abonamentowych z tytułu zadłużenia w opłatach abonamentowych, w placówce pocztowej zostaną naliczone odsetki podatkowe za zwłokę, a w przypadku wysłanego upomnienia dodatkowo koszty upomnienia, które wynoszą 11,60 zł. Wysokość należnych odsetek podatkowych na dany dzień od kwoty zadłużenia za dany okres, można ustalić za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. W przypadku nieregulowania opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Zwolnienia od opłat abonamentowych, czyli kto nie musi płacić?

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które w placówce pocztowej:

- przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych,- przedstawią dowód osobisty oraz — złożą oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych jest oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych potwierdzony datownikiem placówki pocztowej.

Osoby zwolnione z abonamentu?

Po dopełnieniu obowiązków formalnych zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu od zgłoszenia. Dotyczy to osób, które ukończyły 75 roku życia, te zaliczone do I grupy inwalidzkiej, jak również osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. Brak konieczności płat przysługuje także kombatantom będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, także będą zwolnione z takiego obowiązku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!