Amerykanie chcą rządowych regulacji dotyczących mediów społecznościowych

Amerykanie uważają, że media społecznościowe mają zbyt duży wpływ na politykę i cenzurują poglądy polityczne, którym się sprzeciwiają.  Najwięcej obaw wśród Demokratów. 

  • Joanna Gościńska
  • /
  • 8 maja 2024

Media społecznościowe mają za dużą władzę?

Od 2020 r. coraz więcej Amerykanów – zwłaszcza Demokratów – uważa, że ​​firmy z branży mediów społecznościowych mają zbyt dużą władzę polityczną. Jak wynika z nowego badania Pew Research Center, przeprowadzonego w dniach 7–11 lutego 2024 r. wśród 10 133 dorosłych Amerykanów, mniej więcej ośmiu na dziesięciu Amerykanów (78%) uważa, że ​​firmy te mają obecnie zbyt dużą władzę i wpływy w polityce.  Kolejne 16% twierdzi, że strony te mają odpowiednią ilość wpływów politycznych, podczas gdy tylko 4% uważa, że ​​nie mają wystarczającej władzy.

Republikanie i niezależni ludzie skłaniający się ku Partii Republikańskiej (84%) częściej niż Demokraci i zwolennicy Demokratów (74%) uważają, że te firmy mają zbyt dużą władzę polityczną. I choć opinie Republikanów niewiele się zmieniły od 2020 r., w ciągu ostatnich czterech lat pogląd ten stał się coraz bardziej powszechny wśród Demokratów: 74% Demokratów uważa, że ​​firmy z branży mediów społecznościowych mają zbyt dużą władzę i wpływy w polityce, w porównaniu z 63% w 2020 r.

TikTok zawiera nową umowę licencyjną z Universal MusicTikTok zawiera nową umowę licencyjną z Universal Music Joanna Gościńska

Amerykanie znacznie częściej twierdzą, że media społecznościowe mają negatywny, a nie pozytywny wpływ na kraj. Mniej więcej dwie trzecie (64%) uważa, że ​​media społecznościowe mają głównie nienegatywny wpływ na dzisiejszą sytuację w kraju. Tylko 10% opisuje media społecznościowe jako mające w większości pozytywny wpływ na kraj. Około jedna czwarta twierdzi, że witryny te nie mają ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu.

Te ogólne dane liczbowe są prawie identyczne z danymi Centrum ustalonymi w 2020 r. Na przykład odsetek Amerykanów, którzy postrzegają wpływ mediów społecznościowych na kraj jako w większości negatywny, utrzymuje się na poziomie 64%.

Republikanie bardziej ostrożni niż Demokraci

Większość obu partii politycznych negatywnie ocenia wpływ mediów społecznościowych na kraj, choć Republikanie pozostają bardziej ostrożni niż Demokraci (71% w porównaniu z 59%). To powiedziawszy, rosnąca liczba Demokratów uważa, że ​​platformy te mają przeważnie zły wpływ na kraj. W obecnym badaniu odsetek ten wzrósł do 59%, w porównaniu z 53% w 2020 r.

Dla porównania odsetek Republikanów, którzy twierdzą, że media społecznościowe negatywnie wpływają na sytuację w kraju, spadł z 78% w 2020 r. do 71% obecnie. Z uwagi na to, że media społecznościowe stały się kluczowym sposobem dzielenia się wiadomościami i informacjami, niektórzy prawodawcy i komentatorzy – zwłaszcza konserwatyści – wyrazili obawy, że firmy te są stronnicze politycznie i ograniczają wolność słowa.

Z naszego badania wynika, że ​​większość Amerykanów uważa, że ​​portale społecznościowe aktywnie cenzurują poglądy polityczne, z którymi się nie zgadzają. Mniej więcej ośmiu na dziesięciu dorosłych w USA (83%), twierdzi, że jest bardzo lub dość prawdopodobne, że platformy te celowo cenzurują poglądy polityczne, które uważają za niewłaściwe, w porównaniu z 77% w 2022 r. Tylko 17% w bieżącym badaniu uważa, że ​​jest to mało prawdopodobne.

Większość obu partii uważa, że ​​w mediach społecznościowych prawdopodobnie dojdzie do cenzury politycznej, ale pogląd ten podziela więcej Republikanów. Całkowicie 93% Republikanów twierdzi, że prawdopodobne jest, że portale społecznościowe celowo cenzurują poglądy polityczne, które uważają za nie do przyjęcia, w tym 66% twierdzi, że jest to bardzo prawdopodobne.

Dla porównania, 74% Demokratów uważa, że ​​jest to prawdopodobne, a 25% twierdzi, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Poglądy Republikanów nie zmieniają się od 2022 r. Rośnie jednak odsetek Demokratów, którzy uważają, że portale społecznościowe celowo cenzurują poglądy polityczne, którym się sprzeciwiają, rosną – obecnie twierdzi tak 74%, w porównaniu z 66% dwa lata temu.

Wyciekły w Twojej firmie dane osobowe

możemy Ci pomóc w analizie i zgłoszeniu do UODO

Ogólnie rzecz biorąc, Amerykanie częściej uważają, że firmy Big Tech wspierają poglądy liberałów zamiast konserwatystów, niż odwrotnie. Ponadczterech na dziesięciu dorosłych Amerykanów (44%) uważa, że ​​główne firmy technologiczne popierają poglądy liberałów zamiast konserwatystów. Znaczie  niemniej – 15% – twierdzi, że firmy te popierają poglądy konserwatywne zamiast liberalnych. Mimo to znaczna część (37%) uważa, że ​​branża ta w równym stopniu ceni konserwatywne i liberalne punkty widzenia.

Big Tech popiera poglądy liberałów?

Republikanie powszechnie uważają, że największe firmy technologiczne mają nastawienie proliberalne. Całkowicie 71% Republikanów twierdzi, że główne firmy technologiczne popierają poglądy liberałów zamiast konserwatystów. Znacznie mniejsze udziały uważają, że firmy te w równym stopniu popierają poglądy liberałów i konserwatystów (22%) lub faworyzują przekonania konserwatywne nad liberalnymi (6%).

Z kolei wśród Demokratów najczęściej panuje pogląd, że firmy technologiczne w równym stopniu popierają poglądy konserwatystów i liberałów – twierdzi tak 50%. Mniej więcej jedna czwarta Demokratów twierdzi, że firmy te faworyzują poglądy konserwatystów nad liberałami (25%) lub liberałów nadkonserwatystami (22%).

Jak bezpiecznie korzystać z serwisów społecznościowych?Jak bezpiecznie korzystać z serwisów społecznościowych?Jan Wróblewski

Chociaż od 2022 r. niewiele się zmieniło w poglądach, istnieją pewne różnice, gdy porównujemy dzisiejsze poglądy z poglądami z 2018 r., kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy zadawać te pytania.

W ciągu ostatnich sześciu lat rosnący odsetek Republikanów twierdzi, że główne firmy technologiczne faworyzują poglądy liberalne nadkonserwatywnymi (71% obecnie w porównaniu z 64% w 2018 r.), podczas gdy obecnie więcej Demokratów niż w przeszłości uważa, że ​​te firmy bardziej wspierają poglądy konserwatywne niż liberalne (25% dzisiaj wobec 16% w 2018 r.).

Regulacje rządowe dotyczące firm technologicznych

W związku z obawami dotyczącymi wolnością słowa wpływem mediów społecznościowych na młodzież  prawodawcy i zwolennicy po obu stronach sceny politycznej nalegali na większy nadzór rządu nad branżą technologiczną.

Jednak od dawna toczy się debata na temat roli, jaką powinien odegrać rząd w regulowaniu Big Tech. Chcieliśmy wiedzieć, jakie jest stanowisko Amerykanów, jak zmieniły się poglądy na przestrzeni czasu i czy opinie różnią się w zależności od partii.

Potrzeba większych regulacji?

Amerykanie opowiadają się raczej za większymi niż mniejszymi regulacjami firm Big Tech. Na pytanie, czy rząd powinien regulować główne spółki technologiczne w większym, mniejszym stopniu lub na obecnym poziomie,51% uważa, że ​​spółki te powinny podlegać większym regulacjom niż obecnie. Znacznie mniej – 16% – uważa, że ​​należy je regulować w mniejszym stopniu niż obecnie. Mimo to 31% uważa, że ​​obecny poziom regulacji powinien pozostać taki sam.

Poparcie dla większej liczby regulacji rządowych dotyczących firm technologicznych jest takie samo jak w 2018 r. Poparcie dla większej liczby regulacji wzrosło i nieco spadło w ciągu ostatnich sześciu lat i wahało się od 44% w 2022 r. do 56% w 2021 r. Odsetek Amerykanów, którzy myślą spółki te powinny podlegać większym regulacjom niż obecnie, jest identyczne z ustaleniami Centrum z 2018 r., kiedy po raz pierwszy zadawaliśmy to pytanie. Jednocześnie odsetek osób twierdzących, że powinno być mniej regulacji, wzrósł z 9% w 2018 r. do 16% obecnie.

Demokraci w większym stopniu niż Republikanie popierają zwiększony nadzór rządowy nad firmami technologicznymi. Sześciu na dziesięciu Demokratów uważa, że ​​rząd powinien regulować główne firmy technologiczne w większym stopniu niż obecnie, w porównaniu z 45% Republikanów. Przepaść partyzancka między Demokratami i Republikanami jest podobna jak w 2022 r. Jednak różnice te nie zawsze były duże. Na przykład podobny odsetek Republikanów (48%) i Demokratów (46%) opowiadał się za większym uregulowaniem firm technologicznych w 2020 r.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie zagadnienia, o którym mowa w artykule?

Najnowsze tematy

WSPÓŁPRACA

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog prawa e-commerce
Prawo konsumenckie
Security Magazine
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO
Kliknij aby wrócić do strony głównej

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych artykułach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!